Stödet för kostnadsfria Dropbox-team upphör

Från och med januari 2022 kommer Dropbox inte längre att stödja kostnadsfria team. Du kommer att få ett e-postmeddelande 30 dagar i förväg om vår avsikt att ändra ditt teams status. Om du inte gör något kommer vi att avveckla ditt team 30 dagar efter att du har fått e-postmeddelandet. Du kan också välja att uppgradera till en ny Dropbox Business-plan eller proaktivt upplösa ditt team.

Oavsett vad du väljer har du fortfarande åtkomst till dina filer och mappar, och du har fortfarande möjligheten att ställa in behörigheter.

Om du väljer att upplösa ditt team:

 • Alla teammedlemmarnas konton omvandlas till personliga Dropbox-konton
 • Alla teammappar raderas
 • Teammappar omvandlas till delade mappar
 • Mappikoner ändras för att matcha den nya mapptypen
 • Länkade personliga konton och jobbkonton kommer att kopplas från

Uppgradera till en ny Dropbox Business-plan

Om du väljer att uppgradera till en Dropbox Business-plan kommer teammedlemmar med befintliga Plus- eller Professional-konton att få sina planer återbetalda och omvandlade till Business-teammedlemskonton.

Klicka här för att uppgradera teamet tillbaka till Dropbox Business

Upplösa ett kostnadsfritt team

Du måste vara administratör för att kunna upplösa ett team. Så här gör du det:

 1. Logga in med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen på sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Upplös teamet.

Lämna ett kostnadsfritt team

Som medlem kan du välja att lämna ett kostnadsfritt team. Om du lämnar, förlorar du åtkomst till delade mappar och grupper. Om du har länkat ett personligt konto till ett kostnadsfritt teamkonto, kommer dina filer och mappar att flyttas till ditt personliga konto.

Så här lämnar du ett kostnadsfritt team:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Klicka på Visa team och grupper.
 4. Klicka på Lämna teamet.
 5. En prompt visas. Klicka på Lämna teamet för att bekräfta.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!