Hur länge sparar Dropbox mina raderade filer och annan information?

Dropbox sparar raderade filer och tidigare versioner av filer under en specifik tidsperiod i fall du vill återställa dem. Efter denna tidsperiod markeras de raderade filerna för borttagning i vårt system och rensas från våra servrar. De kan inte längre återställas.

Hur länge filer är tillgängliga för återställning beror på din Dropbox-plan:

  • Användare av Dropbox Basic (kostnadsfritt) och Plus har 30 dagar
  • Dropbox Plus-användare som tidigare köpt utökad versionshistorik har ett helt år (detta tillägg är dock inte längre tillgängligt för köp)
  • Användare av Dropbox Professional och Business (Standard, Advanced, Enterprise eller Education) har 120 dagar på sig att återställa filer

Radera filer permanent

Du kan initiera rensning av filer från våra lagringsservrar omedelbart när du markerar filer för permanent radering.

Dropbox Business-användare:Möjligheten att radera filer permanent kan vara begränsad till teamets administratör.

Radera ditt konto

Om du raderar ett Dropbox Basic-, Plus- eller Professional-konto börjar vi radera de Dropbox-filer du har i Dropbox efter 30 dagar. Är du användare i ett Dropbox Business-konto är det bara administratören som får inaktivera ditt konto och radera dina filer.

Se delen ”Bevarande” i vår Sekretesspolicy för mer information.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community