Filer saknas, dyker upp igen eller är skadade. Varför ser Dropbox konstigt ut?

Det kan finnas fler anledningar till att filer saknas eller är skadade. Det snabbaste sättet för oss att hjälpa dig med saknade filer är att du läser den här artikeln noga.

Obs! Ofta saknas inte ”saknade” filer, de har bara flyttats. Dropbox brukar logga flyttning av en fil som både radering (från dess ursprungliga plats) och tillägg (på dess nya plats).

Flyttar eller byter du namn på filer kan du få meddelandet Raderade filer . Du kan dock ha missat meddelandet att filerna lades till någon annanstans. Om du (eller en medlem i den delade mappen) flyttat de ”saknade” filerna når du dem direkt på den nya platsen. Ingen återställning behövs.

Om dina filer verkligen saknas eller något annat är fel kan du välja den snabblänk som bäst beskriver det som händer i din Dropbox. Där står det vad du ska göra sedan.

Avsnitt i den här artiklen:

Jag kan inte hitta en fil eller mapp, men jag tror inte att jag har raderat den

Det kan finnas flera anledningar till att en fil eller mapp saknas. Fanns filen i en delad mapp kan en annan medlem i mappen ha raderat den av misstag. Eller så har den helt enkelt flyttats till en annan mapp i din Dropbox.

Oavsett anledning så loggar Dropbox allt som händer i ditt konto. Du kan använda den här loggen till att ta reda på vad som hände och att återställa saknade filer. Du kan undersöka på flera sätt:

Använda sökfältet:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka i fältet Sök  högst upp på sidan och skriv några nyckelord som passar din saknade fil eller mapp.
 3. Rulla så att du kommer längst ner på sökresultatsidan. Där visas raderade filer.
 4. Leta upp logguppgiften för raderingen av din fil eller mapp och håll muspekaren över den uppgiften. Klicka på knappen Återställ som visas till höger. Klicka på knappen Återskapa som visas till höger.
 • Obs! Återställningarna kan ta tid om det är många filer som ska återställas

Hittar du inte dina saknade filer? Prova att använda sidan  Raderade filer.

Använda sidan Raderade filer:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Raderade filer på sidomenyn till vänster.
 3. Sök på sidan och se om du hittar den raderade fil eller mapp du vill återställa.
 4. Hittar du filen eller mappen håller du muspekaren över filen i listan och klickar på knappen  (ikonen med tre punkter) som visas till höger.
 5. Klicka på knappen  Återskapa.
 • Obs! Återställningarna kan ta tid om det är många filer som ska återställas

Saknar du fortfarande filer? Försök att använda sidan  Händelser.

Använda händelsesidan:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Öppna dropbox.com/events.
 3. Sök på sidan och se om du hittar några raderingar som kan ha med den saknade filen eller mappen att göra. I dessa åtgärder ingår tillägg, redigeringar, raderingar, namnbyten och flyttningar.
  • Har någon bytt namn på filen eller flyttat den ser du det nya filnamnet eller dess nya plats
  • Raderades filen håller du muspekaren över filen i listan och klickar på knappen Återställ som visas till höger
  • Ser du inte knappen  ÅterskapaI följande steg får du hjälp med att återställa filerna.
 • Obs! Återställningarna kan ta tid om det är många filer som ska återställas

Jag hittar inte den fil som saknas med någon av metoderna ovan. Vad ska jag göra?

Hittar du inga uppgifter om en fil som någon har flyttat, bytt namn på eller raderat kan du fundera över följande:

Jag har fortfarande problem. Ta mig tillbaka till början av artikeln så att jag kan börja om.

Jag eller någon annan jag delar mappar med raderade någonting och jag vill få tillbaka det

Är du säker på att du har raderat en fil, eller att någon du delar en mapp med har raderat den, kan du göra flera saker för att få tillbaka den. Du vet att du eller en medlem i den delade mappen har raderat en fil om

 • du har fått ett mejl som berättar att mycket har raderats i ditt Dropbox-konto
 • du redan har gått till händelsesidan och hittat din saknade fil eller mapp i listan
 • du kommer ihåg att du raderade filen eller mappen eller att en medlem i den delade mappen berättade att hen raderat den

Återskapa raderade filer genom att söka i mappen där du vet att filen raderades med sökfältet, på sidan Händelser eller på sidan Raderade filer. Genom att begränsa sökningen hittar du snabbare det som har hänt i den specifika delade mappen.

Använda sökfältet:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på fältet Sök högst upp på sidan och skriv några nyckelord som passar in på din saknade fil eller mapp.
 3. Rulla så att du kommer längst ner på sökresultatsidan. Där visas raderade filer.
 4. Leta upp logguppgiften för raderingen av din fil eller mapp och håll muspekaren över den uppgiften. Klicka på knappen Återställ som visas till höger. Klicka på knappen Återskapa som visas till höger.

Ser du inte knappen  ÅterskapaI följande steg får du hjälp med att återställa filerna.

 • Obs! Återställningarna kan ta tid om det är många filer som ska återställas

Hittar du inte de saknade filerna? Försök att använda sidan  Händelser.

Använda händelsesidan:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Öppna dropbox.com/events.
 3. Om händelsen du söker inträffade i en delad mapp klickar du på rullgardinsmenyn Alla och väljer den delade mappen som du vill återskapa
 4. Om händelsen du söker inte inträffade i en delad mapp söker du efter händelsen där filerna du vill återskapa raderades. Klicka på  (ikonen med tre punkter) och klicka sedan på Återskapa.
 5. Bläddra genom sidan och se om du hittar några raderingar som kan ha med den saknade filen eller mappen att göra.

Hittar du inte dina saknade filer? Prova att använda sidan  Raderade filer.

Använda sidan Raderade filer:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Raderade filer på sidomenyn till vänster.
  • Om händelsen du söker inträffade i en delad mapp klickar du på rullgardinsmenyn Alla och väljer den delade mappen som du vill återskapa
  • Om händelsen du söker inte inträffade i en delad mapp söker du efter händelsen där filerna du vill återskapa raderades. Klicka på (ikonen med tre punkter), och klicka sedan på Återställ
 3. Bläddra genom sidan och se om du hittar några raderingar som kan ha med den saknade filen eller mappen att göra.

Jag hittar inte den fil som saknas med någon av metoderna ovan. Vad ska jag göra?

Hittar du inga uppgifter om en fil som någon har flyttat, bytt namn på eller raderat kan du fundera över följande:

Jag har fortfarande problem och det har inget med en delad mapp att göra. Ta mig tillbaka till början av artikeln så att jag kan börja om.

Min Dropbox strular och jag skulle vilja återställa hela eller delar av den till en viss tidpunkt

Har du alltför många problem med filerna i din Dropbox går det att återställa hela kontot eller vissa delade mappar till en specifik tidpunkt. Du kan se denna återställning som en sorts tidsmaskin. När den är klar ser hela din Dropbox, eller en specifik delad mapp i den, precis likadan ut som innan problemen började.

För att kunna göra det här behöver du arbeta tillsammans med en supporttekniker från Dropbox. Du sparar dock mycket tid på att först noga läsa igenom avsnittet nedan och ge exakt den information som begärs i ditt supportärende.

Ge Dropbox supporttekniker den information som behövs för att göra en kontoåterställning:

När vi gör en återställning har du flera alternativ. Du kan välja att återställa följande:

 • En delad mapp
 • Flera delade mappar
 • Filer som inte är delade
 • Hela Dropbox-kontot

Oavsett vilket alternativ du väljer innebär en återställning att kontot, eller den/de utvalda delade mappen/mapparna, återställs exakt till det tillstånd som gällde innan raderingen skedde. Alla ändringar som har gjorts efter den tidpunkten skrivs över. Det kan vara bra att skapa en separat kopia utanför Dropbox av alla filer som du nyligen redigerat så att du inte förlorar några viktiga ändringar.

När du har skapat kopior av nyligen redigerade filer måste du kontakta Dropbox support och tillhandahålla en länk till händelsen.

Jag har fortfarande problem och det har inget med kontoåterställning att göra. Ta mig tillbaka till början av artikeln så att jag kan börja om.

Mina filer i Dropbox har krypterats av skadlig viruskod

Om virus eller skadlig kod infekterar en av enheterna du har kopplat till Dropbox kan de även infektera filerna i din Dropbox. Viruset kan kryptera dina filer, vilket gör att du inte längre kan använda dem. Detta kan kännas otäckt, men vi brukar kunna hjälpa till i dessa fall.

Har dina Dropbox-filer krypterats på grund av virus eller skadlig kod måste troligtvis Dropbox-kontot och eventuella infekterade delade mappar återställas till en specifik tidpunkt innan krypteringen inträffade. Det här är det bästa sättet att åtgärda alla krypterade filer. Dropbox supportpersonal kan hjälpa till med detta, men först måste du göra något mycket viktigt:

 • Se till att få bort den skadliga koden från datorn, så att återställda filer inte krypteras igen efter återställningen

När du har rensat bort viruset eller den skadliga koden på enheten, följ följande steg för att hjälpa supportpersonalen att återställa.

 • Obs! Att sluta dela delade mappar eller koppla från enheter från Dropbox-klienten kan göra arbetet ännu mer komplicerat. Vidta inte några av dessa åtgärder. Har du redan gjort det ska du informera supportteknikern du jobbar med.

Jag har fortfarande problem och det har inget med skadlig viruskod att göra. Ta mig tillbaka till början av artikeln så att jag kan börja om.

En massa gamla filer har plötsligt dykt upp igen

Det händer sällan, men ibland dyker gamla eller raderade filer upp igen i din Dropbox. Är det så i ditt fall kan vi återställa kontot till tidpunkten innan händelsen inträffade eller ångra enskilda tilläggshändelser.

Jag har fortfarande problem och det har inget med filer som dyker upp igen att göra. Ta mig tillbaka till början av artikeln så att jag kan börja om.

Jag använder Dropbox på en Samsung-enhet och jag ser många raderingar

Samsung har skapat en djup integrering med Dropbox för sina enheter. Den här integreringen gör att du får åtkomst till alla dokument i ditt Dropbox-konto från en särskild DocumentSync-mapp på telefonen. Med hjälp av funktionen DocumentSync går det att lägga till, redigera och radera filer som visas i den mappen. Ändringar visas sedan både i telefonen och på Dropbox.

Använder du Dropbox på en Samsung-enhet och du ser många enskilda filraderingshändelser kan funktionen DocumentSync vara orsaken. Dropbox konstruerade inte DocumentSync, men vi kan hjälpa dig att återställa filer till din Dropbox om du får problem med den här funktionen.

Återställa filer som raderats på grund av DocumentSync:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Öppna dropbox.com/events.
 3. Notera det tidigaste datum du såg dessa raderingar (startdatumet) och det senaste datum du såg dessa raderingar (slutdatumet).
 4. Öppna Dropbox supportsida och följ den här sökvägen för att mejla raderingsdatumen till oss: FilåterställningÅngra ett stort antal ändringar i filer och mapparÅngra ett stort antal ändringar.
  • I ditt supportärende ska startdatum och slutdatum för raderingarna finnas med samt ett skriftligt godkännande att vår supporttekniker får göra en återställning å dina vägnar

Inaktivera DocumentSync:

Kvarstår problemen med DocumentSync kan du inaktivera funktionen tillfälligt eller permanent. DocumentSync skiljer sig från Dropbox-appen på telefonen: en inaktivering av funktionen påverkar inte alls Dropbox-appens prestanda. Så här inaktiverar du DocumentSync:

 1. Tryck på enhetens menyknapp.
 2. Tryck på Inställningar.
 3. Tryck på Moln.
 4. Tryck på Dokument eller på DocumentSync (varierar lite beroende på enhetens version).
 5. Ställ in på Av .

Obs! Du kan även inaktivera appen via dropbox.com. Gör så här:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Öppna sidan Kontosäkerhet.
 3. Leta upp din Samsung-enhet under avsnittet med kopplade appar.
 4. Klicka på X intill namnet på Samsung-enheten.

Jag har fortfarande problem. Ta mig tillbaka till början av artikeln så att jag kan börja om.

Slutligen några ord om återställning av saknade filer och mappar

Har du provat några eller alla metoder ovan, men ändå inte kan återställa saknade filer eller mappar kan du kontakta oss. Observera att de allra flesta problem med saknade filer förklaras i ett av de fem scenarierna som beskrivs i den här artikeln. Som vi sa i början behöver du som Dropbox-kund i varje enskilt fall vidta någon åtgärd för att slutföra återställningen. Genom att följa de detaljerade anvisningarna ovan sparar du tid och får den bästa – och snabbaste – lösningen.

Varför försvann mina filer? Gjorde Dropbox detta?

Det finns olika anledningar till att filer kan försvinna, vilket beskrivs i felsökningsavsnitten ovan. Observera dock att Dropbox inte raderar eller tar bort dina filer på eget bevåg. Även om du överskrider din lagringsgräns raderas inget. I det fallet upphör synkning, som återupptas när du har ordnat så att kontot ligger under sin lagringsgräns igen.

Programmet övervakar ändringar som sker i din Dropbox och synkar alla redigeringar, tillägg och raderingar. Finns inte en fil där den borde vara är det viktigt att känna till att Dropbox aldrig lägger till, redigerar, flyttar eller raderar filer på eget bevåg. De allra flesta gånger saknas filer på grund av något av följande:

 • Avsiktliga eller oavsiktliga raderingar av filer eller mappar
 • Avsiktliga eller oavsiktliga flyttningar eller namnbyten på filer
 • Händelser på en kopplad dator, mobil enhet eller på dropbox.com
 • Händelser i en delad mapp eller borttagning av en delad mapp
 • Händelser i en teammapp
 • Händelser som en administratör för ett team i Dropbox Business eller Dropbox Enterprise gjort i ditt ställe

Som sagt, det finns några andra orsaker till borttagna eller saknade filer:

 • Hårddiskproblem, som trasiga hårddiskar eller hårddiskar som inte är redo när Dropbox-programmet körs. Om Dropbox inte ser kända filer när det startar antar programmet att du tog bort filerna när Dropbox inte kördes.
 • Antivirusprogram som sätter filer i karantän. Dessa program kan ta bort eller blockera åtkomst till filer.
 • Hårddiskskannande program (t.ex. säkerhetskopieringsprogram) som stänger ute Dropbox så att det verkar som att filer saknas.
 • Program som modifierar filer i din Arbetsmapp, som ofta omfattar Dropbox-mappen. Vissa ljud- och bildhanteringsprogram kan göra detta.
 • Flera kopplade datorer med samma namn. Du gav kanske datorn till någon annan och de raderade några filer. Om den här datorn har samma namn som din nya, insåg du kanske inte att en andra dator är med i bilden. Om datorn är kopplad till ditt konto går det att visa den senast använda IP-adressen till den på sidan Säkerhet.

Läs mer om hur man återskapar tidigare versioner av en fil.

Jag har fått mejl om ett inaktivt Dropbox-konto. Vad måste jag göra?

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community