Hantera delningsbehörigheter i Dropbox

Delar du en mapp med någon kan du bestämma vilka behörigheter hen ska få för mappen. Medlemmar i en delad mapp kan ha en av tre roller – ägare, redigerare eller läsare.

 • Ägare: Endast en medlem kan äga en mapp. Skaparen av en delad mapp blir automatiskt ägare om inte den delade mappen skapas inom någon annans överordnade mapp eller ägaren till mappen har ändrats.
 • Redigerare: En medlem du tilldelar denna behörighet får lägga till, redigera, ladda ner, dela eller radera filer i den delade mappen.
 • Läsare: En medlem du tilldelar denna behörighet får visa, ladda ner, dela och kommentera filerna i en delad mapp, men inte lägga till, redigera eller radera filer.

Läs mer om roller och behörigheter för medlemmar i en delad mapp.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att hantera filbehörigheter.

Ändra en medlems åtkomst till en delad mapp

Ändra en medlems åtkomst till en delad mapp:

På dropbox.com

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Håll musen över mappen du vill ändra behörigheter för och klicka på ikonen med tre punkter (…).
 3. Klicka på Delning.
 4. Klicka på Dela med Dropbox
 5. Klicka på Vem har åtkomst.
 6. Klicka på rullgardinsmenyn intill den medlem du vill ändra.
 7. Välj Får redigera eller Får visa.

I Dropbox-klienten

 1. Öppna Dropbox-mappen i Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac).
 2. Högerklicka eller command-klicka på mappen du vill ändra.
 3. Klicka på Dela ....
 4. Klicka på rullgardinsmenyn intill den medlem du vill ändra.
 5. Välj Får redigera eller Får visa.

I appen Dropbox för mobila enheter

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på "" (vertikal ellips på Android) eller "" (ellips på iPhone/iPad) bredvid mappen som du vill ändra.
 3. Tryck på Mappinställningar.
 4. Tryck på området under [x] medlemmar.
 5. Tryck på namnet på medlemmen du vill ändra.
 6. Tryck på Åtkomst.
 7. Tryck på Kan redigera eller Kan visa.

Obs! Om du beviljar åtkomst för redigering eller visning av en överordnad mapp kommer den åtkomstnivån också att ges till alla undermappar i den överordnade mappen.

Hindra medlemmar från att bjuda in andra till en delad mapp

Är du ägaren till en delad mapp kan du hindra medlemmar från att bjuda in andra till mappen.

På dropbox.com

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Håll musen över mappen du vill ändra behörigheter för och klicka på ikonen med tre punkter (…).
 3. Klicka på Delning.
 4. Klicka på Dela med Dropbox
 5. Klicka på inställningsikonen (kugghjulsikonen).
 6. Välj dina preferenser genom att använda rullgardinsmenyn intill Hantera åtkomst.
 7. Klicka på Spara.

I Dropbox-klienten

 1. Öppna Dropbox-mappen i Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac).
 2. Högerklicka eller command-klicka på mappen du vill hantera.
 3. Klicka på Dela ....
 4. Klicka på inställningsikonen (kugghjulsikonen).
 5. Välj dina preferenser genom att använda rullgardinsmenyn intill Hantera åtkomst.
 6. Klicka på Spara.

I appen Dropbox för mobila enheter

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på "" (vertikal ellips på Android) eller "" (ellips på iPhone/iPad) bredvid mappen som du vill hantera.
 3. Tryck på Mappinställningar.
 4. Tryck på Hantering.
 5. Tryck på Endast ägaren.

Roller och behörigheter för medlemmar i en delad mapp

Medlemmar i en delad mapp kan ha en av tre roller – ägare, redigerare eller läsare.

Obs! Behörigheterna i tabellen nedan kan skilja sig för kunder i ett teamkonto eftersom administratörer kan hantera delningsinställningar för teamet.

 

Ägare

Redaktör

Läsare

Fil- och mappåtgärder

 

 

 

Visa mappmedlemmar och deras roller

Visa mappinnehåll

Redigera mappinnehåll

Kommentera filer i mappen

*

Ta bort delning för mapp

Medlemsåtgärder

 

 

 

Bjuda in och ta bort medlemmar

*‡

Avbryta inbjudningar och bjuda in medlemmar på nytt

*

Avgöra vem som kan bjudas in till mappen

Avgöra vem som kan hantera medlemskap
för mappen

Göra en annan medlem till ägare

Ändra roller för andra medlemmar

*

Skicka e-post till medlemmar

Flytta en delad mapp till en teammapp §

Lämna mappen

* Detta är standardinställningen för delade mappar. Ägaren av en delad mapp får ändra inställningen.
†Ägare kan bara ta bort delning av en mapp om mappen inte har några delade mappar och om mappen inte redan finns i en annan delad mapp.
‡Om en delad mapp skapas i ett teamkonto kan endast medlemmar i teamet bjuda in och ta bort medlemmar.
§Detta gäller endast teamkonton.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!