Hur mycket Dropbox-lagringsutrymme har jag?

Dropbox-lagringsutrymmet beräknas utifrån det utrymme som används av det totala innehållet i ditt Dropbox-konto. Beroende på din Dropbox-plan har du en viss mängd lagringsutrymme i ditt konto. När du uppnår denna gräns slutar synkning och du kan inte lägga till eller göra ändringar i filer i Dropbox-kontot.

Lagringsutrymmet som används av ditt konto omfattar följande:

Följande typer av filer ingår inte i beräkningen av lagringsutrymmet:

Avsnitt i den här artiklen:

Hur mycket lagringsutrymme har jag i mitt personliga Dropbox-konto?

Så här ser du hur mycket lagringsutrymme används i ditt personliga Dropbox-konto:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på avataren.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Plan.
 5. Markera fältet under Dropbox-lagringsutrymme. Detta visar både vanliga filer och delade filer i ditt konto.
  • Vanliga filer: det totala lagringsutrymme som används av icke-delade filer och mappar i ditt konto
  • Delade filer: det totala lagringsutrymme som används av delade mappar i ditt konto

Obs! Delade mappar som du inte har lagt till i ditt konto ingår inte.

Hur mycket lagringsutrymme har jag i mitt Dropbox-teamkonto?

Så här ser du hur mycket lagringsutrymme som används i teamets Dropbox-konto:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på avataren.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Plan.
 5. Markera fältet under Dropbox-lagringsutrymme. Detta visar både vanliga filer och delade filer i ditt konto.
  • Vanliga filer: det totala lagringsutrymme som används av icke-delade filer och mappar av alla teammedlemmar
  • Delade filer: det totala lagringsutrymme som används av teaminnehåll och delade mappar som teammedlemmar har åtkomst till

Anmärkningar:

 • Delade mappar räknas en gång för hela teamet.
 • Delade mappar som ägs av konton utanför teamet ingår.
 • Delade mappar som kan läggas tillbaka i en teammedlems konto ingår.
 • Denna beräkning uppdateras ungefär var 6–8 timme.
 • Teamberäkningar inkluderar innehållet i inaktiverade Dropbox-konton om de inte har överförts, raderats permanent eller om de finns i teamversionens historik.

Lagringsgränser för medlemmar

Om begränsningar på medlemsutrymme har aktiverats visar kontoplansidan både lagringsutrymmet för ditt teammedlemskonto och för hela Dropbox Business-teamet.

Hur kan jag se hur mycket lagringsutrymme en teammedlem använder?

Så här ser du hur mycket lagringsutrymme en teammedlem använder:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Medlemmar.
 4. Du kan se det lagringsutrymme som varje gruppmedlem använder i kolumnen Användning.

Denna beräkning omfattar följande:

 • Filer och mappar som inte delas
 • Delade mappar som teammedlemmen äger
 • Delade mappar som ägs av Dropbox-konton utanför Dropbox Business-teamet

Denna beräkning omfattar inte:

 • Teammappar
 • Delade mappar som ägs av andra medlemmar i teamet
 • Delade mappar som inte kan läggas tillbaka i medlemmens konto

Obs! Denna beräkning uppdateras ungefär var 6–8 timme. Om du vill se en liveberäkning för en teammedlem klickar du på medlemmens namn. På medlemmens sida kan du se hur mycket lagringsutrymme hen använder.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!