Ladda upp filer från en mobil eller surfplatta

Dropbox för mobila enheter erbjuder olika sätt att ladda upp filer från din mobil eller surfplatta. Uppladdade filer synkroniseras med Dropbox på datorn och alla dina andra kopplade enheter.

Denna artikel beskriver olika sätt att ladda upp filer från en mobil enhet.

Ladda upp foton och videor automatiskt

Dropbox kan automatiskt ladda upp foton och videor som tas från den mobila enheten genom att använda funktionen kamerauppladdningar.

Om du vill aktivera kamerauppladdningar på den mobila enheten måste du antingen

 • Koppla datorn till Dropbox, eller
 • Uppgradera till Dropbox Plus

Läs mer om hur du aktiverar kamerauppladdningar.

Visa instruktioner för:

Android

Ladda upp foton och videor manuellt

Om du inte har aktiverat Kamerauppladdningar går det fortfarande att lägga till foton manuellt i Dropbox.

 1. Öppna Dropbox-applikationen.
 2. Öppna den Dropbox-mapp där du vill lagra fotona.
 3. Tryck på ikonen + (plus) längst ner på skärmen.
 4. Välj Ladda upp foton eller videor.
 5. Hitta filerna du vill ladda upp och tryck för att markera dem för uppladdning.
  • En bock indikerar att filen är markerad
 6. Tryck på mappikonen och välj var du vill att filerna ska lagras.
 7. Tryck på Ställ in plats.
 8. Tryck på Ladda upp.

Ladda upp andra filer från enhetens lagringsutrymme

 1. Öppna Dropbox-applikationen.
 2. Öppna den Dropbox-mapp där du vill lagra fotona.
 3. Tryck på ikonen + (plus) längst ner på skärmen.
 4. Välj Ladda upp filer.
  • Det går att välja filer från valfri plats i enhetens lokala minne
 5. Tryck på Ladda upp (eller Öppna på vissa enheter).

Ladda upp filer från ett externt SD-kort

Om enheten har ett SD-kort går det att ladda upp filer till Dropbox därifrån.

 1. Öppna Dropbox-applikationen.
 2. Öppna den Dropbox-mapp där du vill lagra fotona.
 3. Tryck på ikonen + (plus) längst ner på skärmen.
 4. Välj Ladda upp filer.
 5. Gå till SD-kortet och tryck på filerna du vill ladda upp.
 6. Tryck på Ladda upp (eller Öppna på vissa enheter).

Om du inte kan se SD-kortet när du bläddrar efter filer att ladda upp:

 1. Tryck på knappen Meny längst upp på skärmen.
 2. Välj Inställningar.
 3. Bekräfta att Visa avancerade enheter är markerat.

iPad

Ladda upp foton och videor manuellt

 1. Öppna Dropbox-applikationen.
 2. Tryck på + (plus)-ikonen.
 3. Tryck på Ladda upp foton.
 4. Hitta filerna du vill ladda upp och tryck för att markera dem för uppladdning.
  • En bock indikerar att filen är markerad
 5. Tryck på mappikonen och välj var du vill att filerna ska lagras.
 6. Tryck på Ställ in plats.
 7. Tryck på Ladda upp.

Ladda upp eller skapa filer

Så här laddar du upp andra filtyper:

 1. Öppna Dropbox-applikationen.
 2. Tryck på + (plus)-ikonen.
 3. Tryck på Skapa eller ladda upp en fil.
 4. Tryck på Ladda upp fil.

Du kan även välja att skapa innehåll med Microsoft Office-program.

Mer information om hur du skapar innehåll med Microsoft Office-program.

Ladda upp andra filtyper

Du kan ladda upp andra typer av filer genom att använda något av följande:

 • iOS-menyn Öppna i överallt där den visas i andra appar
 • Via App tilläggsfiler i iOS8 och senare versioner

Du kan till exempel ladda upp en fil som bifogats i ett mejl:

 1. Öppna din mejlapp.
 2. Öppna mejlet som innehåller bilagan.
 3. Tryck på den bifogade filens namn för att öppna förhandsvisningen.
 4. Tryck på ikonen med visar en pil som kommer ut ur en ruta.
 5. I popup-menyn bör du se alternativet Öppna i Dropbox. Tryck på det för att öppna filen i Dropbox.
 6. Tryck på Spara.

Många andra appar erbjuder också alternativet Öppna i .

iPhone

Ladda upp foton och videor manuellt

 1. Öppna Dropbox-applikationen.
 2. Tryck på + (plus)-ikonen.
 3. Tryck på Ladda upp foton.
 4. Hitta filerna du vill ladda upp och tryck för att markera dem för uppladdning.
  • En bock indikerar att filen är markerad
 5. Klicka på Nästa för att komma till skärmen Spara inställningar . Välj vilken mapp dina foton ska laddas upp till, eller ändra namn på alla foton samtidigt:
  • Ändra namn på alla foton samtidigt genom att klicka på Byt namn på alla och ange det nya namnet för dina foton. Foton numreras sedan automatiskt i den ordning som de lades till. Du håller de tre vågräta strecken nertryckta till höger om en bild när du vill ändra ordningsföljd.
  • Klicka på Bekräfta för att återgå till skärmen Spara inställningar
 6. Tryck på Ladda upp.

Ladda upp eller skapa filer

Så här laddar du upp andra filtyper:

 1. Öppna Dropbox-applikationen.
 2. Tryck på + (plus)-ikonen.
 3. Tryck på Skapa eller ladda upp en fil.
 4. Tryck på Ladda upp fil.

Du kan även välja att skapa innehåll med Microsoft Office-program.

Mer information om hur du skapar innehåll med Microsoft Office-program.

Ladda upp andra filtyper

Du kan ladda upp andra typer av filer genom att använda något av följande:

 • iOS-menyn Öppna i överallt där den visas i andra appar
 • Via App tilläggsfiler i iOS8 och senare versioner

Du kan till exempel ladda upp en fil som bifogats i ett mejl:

 1. Öppna din mejlapp.
 2. Öppna mejlet som innehåller bilagan.
 3. Tryck på den bifogade filens namn för att öppna förhandsvisningen.
 4. Tryck på ikonen med visar en pil som kommer ut ur en ruta.
 5. I popup-menyn bör du se alternativet Öppna i Dropbox. Tryck på det för att öppna filen i Dropbox.
 6. Tryck på Spara.

Många andra appar erbjuder också alternativet Öppna i .

Windows Phone

Ladda upp foton manuellt

 1. Öppna Dropbox-applikationen.
 2. Tryck på ikonen för den mapp där du vill lägga till filerna.
 3. Tryck på uppladdningsikonen i appfältet.
 4. Välj ett foto från enhetens galleri.

Obs ! Dropbox-appen för Windows-enheter stöder för närvarande inte uppladdning av videor. Detta beror på begränsningar i operativsystemet.

Ladda upp ett foto från enhetens galleri

 1. Öppna galleriappen.
 2. Tryck på uppladdningsikonen på den nedersta appfältsmenyn.
 3. Miniatyrer från telefonens fotogalleri visas. Tryck på fotot du vill ladda upp.
 4. Välj Dropbox.

Om du vill kontrollera uppladdningsstatus för filerna letar du reda på filen i Dropbox och tittar på förloppsindikatorn under filens namn.

Foton synkas sedan ögonblickligen till alla dina datorer och mobila enheter. När du laddar upp till en delad mapp kan andra medlemmar i mappen se dina foton eller videor.

Windows tablet

Ladda upp foton manuellt

 1. Öppna Dropbox-applikationen.
 2. Tryck på ikonen för den mapp där du vill lägga till filerna.
 3. Tryck på uppladdningsikonen i appfältet.
 4. Välj ett foto från enhetens galleri.

Obs ! Dropbox-appen för Windows-enheter stöder för närvarande inte uppladdning av videor. Detta beror på begränsningar i operativsystemet.

Ladda upp ett foto från enhetens galleri

 1. Öppna galleriappen.
 2. Tryck på uppladdningsikonen på den nedersta appfältsmenyn.
 3. Miniatyrer från telefonens fotogalleri visas. Tryck på fotot du vill ladda upp.
 4. Välj Dropbox.

Om du vill kontrollera uppladdningsstatus för filerna letar du reda på filen i Dropbox och tittar på förloppsindikatorn under filens namn.

Foton synkas sedan ögonblickligen till alla dina datorer och mobila enheter. När du laddar upp till en delad mapp kan andra medlemmar i mappen se dina foton eller videor.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community