Vad är en blankstegskonflikt?

Finns det två filer med nästan exakt samma namn i samma mapp i din Dropbox, men den enda skillnaden är ett extra blanksteg i filens namn uppstår en blankstegskonflikt. Dropbox är försiktig med att spara filer: även om namnen på två filer skiljer sig bara lite, skapar programmet en kopia av filen i stället för att ersätta den befintliga filen. Filnamnet på den senast ändrade kopian får ordet Blankstegskonflikt tillagt.

Åtgärda konflikten genom att byta namn på konfliktfilen till något unikt eller se till att du inte byter namn på filen med ett extra blanksteg eller tecken nästa gång du sparar filen.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community