Översikt över fliken Innehåll i Dropbox Business

Fliken Innehåll i Dropbox Business-adminkonsolen innehåller viktig information och hanteringsalternativ för teamets delade mappar och teammappar. Så här ser du det:

  1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
  2. Klicka på Adminkonsolen på sidomenyn till vänster.
  3. Klicka på Innehåll.

Från fliken Innehåll kan du göra följande:

  • Söka efter och filtrera delade mappar och teammappar genom att använda sök- och filtreringsalternativen
  • Sortera och bläddra i alla mappar som delas av teamet samt teammappar
  • Hantera medlemskap i delade mappar – lägga till eller ta bort användare, ändra behörigheter och se vilka filer som har delats med icke-teammedlemmar
  • Lägga till, radera eller kopiera delade mappar och teammappar direkt från adminkonsolen

Notera

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!