Aktivera samlad inloggning för Dropbox Business-administratörer

Artikeln diskuterar en funktion som bara finns för team med Advanced eller Enterprise .

Läs mer om de nya Dropbox Business-planerna.

Om du är administratör för ett Dropbox Business-team med en Advanced- eller Enterprise-plan kan du låta teammedlemmarna få tillgång till Dropbox genom att logga in till en central identitetsleverantör.

Om du är administratör för ett team med en Advanced eller Enterprise-plan kan du aktivera enkel inloggning (SSO) så att teamet får åtkomst till Dropbox utan att behöva komma ihåg ännu ett lösenord. 

Obs! Dropbox tvåstegsverifiering inaktiveras om enkel inloggning används.

Så här aktiverar du enkel inloggning 

 1. Gå till identitetsleverantörens webbplats och följ instruktionerna för att konfigurera enkel inloggning. 
 2. Ladda ner ett exemplar av X.509-certifikatet och notera inloggningsadressen som ska användas i steg 8.
 3. Logga in på Dropbox med ditt administratörskonto.
 4. Klicka på Adminkonsolen på sidomenyn.
 5. Klicka på Inställningar på sidomenyn.
 6. Under Verifieringsinställningar klickar du på Samlad inloggning.
 7. Välj om enkel inloggning ska vara valfritt eller obligatoriskt.
 8. Klicka på Lägg till inloggningsadress och ange den länk du fick tidigare från identitetsleverantören. 
 9. Valfritt: du kan klicka på Lägg till utloggningslänkför att lägga till en utloggningslänk.
 10. Klicka på Ladda upp certifikat för att ladda upp .pem-filen med X.509-certifikatet du laddade ner tidigare.
 11. Klicka på Tillämpa ändringar.
 12. Om du väljer att göra enkel inloggning obligatorisk meddelar Dropbox teammedlemmarna via e-post. 
 13. Om du gör enkel inloggning frivillig måste du meddela teamet själv.

Här är instruktioner för resten av teamet när du aktiverat enkel inloggning

Vad händer härnäst? 

Alla enheter som är kopplade till Dropbox-konton fortsätter att fungera som vanligt. Admininstratörer kommer inte att kunna återställa lösenord via Dropbox, eftersom lösenord nu styrs av din identitetsleverantör.

Om du väljer att göra SSO valfritt, kan teamet logga in på Dropbox med SSO eller Dropbox-lösenordet.

Om du väljer att göra SSO obligatoriskt måste teamet logga in på Dropbox med SSO – Dropbox-lösenordet fungerar inte. 

Teamet kan också logga in direkt på Dropbox-kontot genom att klicka på er egen Dropbox-länk. Här hittar du er egen länk:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar
 4. Klicka på Enkel inloggning.
 5. I delen SSO inloggningslänk klickar du på Kopiera länk. 

Får du se ett felmeddelande för SAML-försäkran när du loggar in?

Läs hur du åtgärdar felmeddelandet: ”Det gick inte att validera SAML-försäkran.”

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!