Vad är låsning?

Ert team kan bli låst om provperioden har gått ut eller ni blivit nergraderade. Blir teamet låst får teammedlemmarna läsbehörighet till ert innehåll. Mer specifikt:

 • Filsynkning upphör
 • Ni kan inte skapa eller ladda upp nya filer och mappar
 • De flesta premiumfunktioner, som till exempel filinlämningar och tvingande inbjudningar, inaktiveras 
 • Filerna tas inte bort och teammedlemmarna har fortfarande åtkomst till dem

Få bort låsningen så här

Är du teammedlem har du två alternativ:

Är du teamadministratör kan du uppgradera prenumerationen eller upplösa teamet. Vi rekommenderar att ni som är teamadministratörer vidtar åtgärder så snart ni kan för att upprätthålla teamets integritet. När ett team är låst kan medlemmar lämna teamet.

Uppgradera prenumerationen när teamet är låst

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Visa nästa steg i den röda bannern längst upp på skärmen.
 3. Klicka på den blå knappen Behåll Dropbox Business.
 4. Välj en Dropbox Business-plan.
 5. Fyll i betalningsuppgifter.
  1. Obs! Innan du uppgraderar kan du överväga att ta bort användare som inte behöver ha tillgång till teaminnehållet för att inte betala för onödiga licenser. Det kan också vara läge att avbryta mindre viktiga väntande inbjudningar.
 6. Klicka på Slutför köp.

Efter uppgraderingen måste du på nytt bjuda in medlemmar som kan ha lämnat teamet medan det var låst. De medlemmarna måste godkänna inbjudan för att kunna gå med i teamet igen.

Upplösa teamet

När en teamadministratör upplöser ett team omvandlas alla teammedlemmars konton till enskilda Dropbox-konton. Teamadministratörer får en kopia av allt teaminnehåll. Teammedlemmar som inte är teamadministratörer får inte längre tillgång till teaminnehållet. Teammedlemmarna har fortfarande tillgång till sina egna filer och mappar.

När ett team upplöses händer dessutom följande:

 • Teamstrukturen raderas
 • Delade mappar som inte finns i teamutrymmen behåller sina delningsförhållanden
 • Väntande inbjudningar raderas
 • Inaktiverade användare raderas
 • Delade länkar för teamägt innehåll fungerar inte längre, men det gör länkar för delade mappar/filer
 • Teaminnehåll som har skapats av raderade teammedlemmar förloras permanent
 • Arkiverade mappar raderas
 • Raderade filer och mappar kan inte längre återskapas

Upplös teamet så här:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Gå till sidan för beslut om låsning.
 3. Klicka på Säg upp Dropbox Business och upplös teamet.
 4. Kryssa i rutan för att bekräfta att du förstår att upplösningen är permanent.
 5. Klicka på Upplös teamet.

Vad händer om jag inte gör något?


Gör ni ingenting förblir teamet låst på obestämd tid. Alla fortsätter att ha läsbehörighet. Ytterligare samarbete kommer inte att vara möjligt. Teammedlemmar kan efter eget gottfinnande lämna teamet.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!