Bagaimana saya boleh menukar nama pengguna atau foto akaun Dropbox saya?

Foto dan nama pengguna akaun Dropbox boleh memperibadikan akaun Dropbox anda, dan boleh dilihat oleh rakan serta rakan sekerja anda—ciri ini dapat membantu orang lain mengenali anda di Dropbox. Contohnya, gambar profil akan dipaparkan dalam lambang Dropbox semasa anda bekerjasama dalam fail dengan orang lain.

Anda juga melihat foto akaun anda di bahagian atas halaman di dropbox.com.

Bahagian dalam artikel ini:

Bagaimana untuk menukar nama anda di dropbox.com

Untuk menukar nama anda di dropbox.com:

 1. Daftar masuk ke dropbox.com.
 2. Klik avatar anda di bahagian atas sebelah kanan.
 3. Klik Tetapan.
 4. Klik tab Umum .
 5. Klik Edit di sebelah nama anda.
 6. Taip nama yang anda ingin gunakan.
 7. Klik Tukar nama.

Cara menetapkan atau menukar foto akaun

Untuk menetapkan foto akaun:

Di dropbox.com

 1. Daftar masuk ke dropbox.com.
 2. Klik avatar anda di bahagian atas sebelah kanan
 3. Klik Tetapan.
 4. Klik tab Umum .
 5. Klik Edit di sebelah foto anda.
 6. Seret dan lepaskan foto, klik muat naik dari komputer atau klik Pilih daripada Dropbox.
 7. Klik Selesai untuk menetapkan foto akaun anda.

Pada Android

 1. Buka apl Android Dropbox.
 2. Tekan ikon akaun (orang).
 3. Tekan foto akaun anda di bahagian atas sebelah kiri.
 4. Pilih cara anda ingin memuat naik foto akaun anda: Pilih daripada Dropbox, Pilih daripada galeri atau Gunakan kamera.
 5. Pilih foto.

Pada iOS

 1. Buka aplikasi Dropbox iOS.
 2. Tekan ikon akaun (orang).
 3. Tekan Edit profil di bahagian atas sebelah kanan.
 4. Tekan ikon edit (pensel) di bawah avatar anda.
 5. Pilih cara anda ingin memuat naik foto akaun anda: Pilih daripada Dropbox, Pilih daripada galeri atau Ambil foto.
 6. Pilih foto anda.
 7. Laraskan foto anda, kemudian tekan Pangkas apabila anda sudah bersedia.
 8. Tekan Simpan.

Apakah fail yang saya boleh gunakan untuk gambar profil saya?

Gambar profil anda mestilah sekurang-kurangnya 256px X 256px. Anda boleh gunakan mana-mana jenis fail di bawah:

 • .bmp
 • .gif
 • .jpeg
 • .jpg
 • .png
 • .tif
 • .tiff
Sejauh manakah artikel ini membantu?

Kami kesal mendengarnya.
Beritahu kami bagaimana kami boleh perbaiki:

Terima kasih atas maklum balas anda!
Beritahu kami bagaimana artikel ini membantu:

Terima kasih atas maklum balas anda!

Cara lain untuk mendapatkan bantuan