Zgodność Dropbox z systemem macOS

Użytkownicy, którzy niedawno przeszli na najnowszą wersję systemu macOS i mają zainstalowaną aplikację komputerową Dropbox, powinni zaktualizować Dropbox do najnowszej wersji. Jednak nawet w przypadku zaktualizowania Dropbox do najnowszej wersji mogą wystąpić pewne nieoczekiwane sytuacje. W szczególności chodzi o:

 • Komunikaty o błędach lub inne okna dialogowe Apple wyświetlane podczas przenoszenia plików do Dropbox
 • Mylące ikony synchronizacji wyświetlane na folderze Dropbox lub plikach w tym folderze

Jeśli folder Dropbox znajduje się w domyślnej lokalizacji, podczas przenoszenia plików z folderów synchronizowanych przez iCloud (takich jak Biurko lub Dokumenty) oraz do Dropbox będą się pojawiać komunikaty o błędach.

Jeśli folder Dropbox został przeniesiony do folderu Biurko lub Dokumenty i są one synchronizowane przez iCloud, w Dropbox mogą pojawiać się mylące ikony synchronizacji.

Te komunikaty i ikony wynikają ze sposobu, w jaki firma Apple zaimplementowała iCloud (czyli swoje rozwiązanie do przechowywania danych i tworzenia kopii zapasowych). Ten artykuł zawiera dodatkowe informacje na temat optymalnego korzystania z Dropbox w najnowszej wersji systemu macOS.

Co mogę zrobić, jeśli zobaczę te ikony i komunikaty?

 1. Zaktualizuj Dropbox do najnowszej wersji.
  • Dzięki tej aktualizacji zyskasz najnowsze ulepszenia Dropbox i najwyższy komfort korzystania z Dropbox w najnowszej wersji systemu macOS.
 2. Przenieś Dropbox z powrotem do domyślnej lokalizacji.
  • Umieszczenie folderu Dropbox w lokalizacji domyślnej może zapobiec konfliktom synchronizacji plików między iCloud i Dropbox.
 3. Wyłącz powiadomienia o usuwaniu plików z iCloud Drive:
  1. Otwórz Finder.
  2. Otwórz Preferencje Findera.
  3. Kliknij Zaawansowane.
  4. Odznacz pole Pokaż ostrzeżenie przed usunięciem z iCloud Drive.
 • Uwaga: wyłączenie powiadomień iCloud nie usunie ikon synchronizacji wskazujących konflikty.

Kiedy moje pliki zsynchronizują się z Dropbox?

Możesz zauważyć, że ikony synchronizacji na Twoich plikach przełączają się między powiadomieniami iCloud i Dropbox. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli:

 • Na komputerze masz włączony iCloud.
 • Włączyłeś(aś) synchronizację folderu Biurko lub Dokumenty z iCloud.
 • Przeniosłeś(aś) folder Dropbox do folderu Biurko lub Dokumenty.

W takim przypadku ikona synchronizacji Dropbox (zielone kółko ze znacznikiem wyboru) pojawi się dopiero po zakończeniu synchronizacji pliku zarówno w Dropbox, jak i w iCloud.

Dowiedz się więcej o poszczególnych ikonach synchronizacji Dropbox.

Dlaczego widzę te komunikaty lub ikony?

Komunikaty o błędach w najnowszej wersji systemu macOS będą się pojawiać w przypadku spełnienia obu poniższych warunków:

 • Na komputerze masz włączony iCloud.
 • Włączyłeś(aś) synchronizację folderu Biurko lub Dokumenty z iCloud.

Ikony synchronizacji wskazujące konflikty będą się pojawiać w przypadku spełnienia wszystkich trzech poniższych warunków:

 • Na komputerze masz włączony iCloud.
 • Włączyłeś(aś) synchronizację folderu Biurko lub Dokumenty z iCloud.
 • Przeniosłeś(aś) folder Dropbox do folderu Biurko lub Dokumenty.

Uwaga: W najnowszej wersji systemu macOS synchronizacja tych folderów z iCloud jest włączana domyślnie podczas instalacji.

Czy Dropbox wciąż działa, gdy widzę te komunikaty lub ikony?

Tak. Nawet jeśli widzisz te ikony lub komunikaty, Twoje pliki są wciąż zapisywane w Dropbox. Możesz jednak zauważyć, że podczas ich zapisywania naprzemiennie wyświetlają się ikony synchronizacji Dropbox i iCloud.

Jakie komunikaty o błędach są wyświetlane i co oznaczają?

Jeśli synchronizujesz folder Biurko lub Dokumenty z iCloud, podczas przenoszenia plików do Dropbox możesz zobaczyć jedno z następujących okien dialogowych.

Usuwanie z iCloud
Kasowanie z iCloud

Te komunikaty pojawiają się, jeśli próbujesz przenieść plik z folderu Biurko lub Dokumenty. Domyślnie iCloud synchronizuje foldery  Biurko i Dokumenty. Gdy przenosisz plik z jednego z tych folderów do folderu Dropbox, iCloud interpretuje przeniesienie pliku z folderu Biurko lub Dokumenty jako próbę usunięcia pliku z iCloud.

Czy mogę używać zarówno Dropbox, jak i iCloud?

Tak. Jednak używanie Dropbox i iCloud może powodować niektóre z problemów opisanych w tym artykule. Obecnie nie obsługujemy konfiguracji, w której iCloud i Dropbox synchronizują te same pliki.

Potencjalne problemy z Dropbox i plikami zastępczymi iCloud

iCloud nie będzie synchronizować ani usuwać plików z Dropbox, jeśli Dropbox będzie działać w konfiguracji domyślnej. Jeśli jednak w odniesieniu do stosowanej konfiguracji prawdziwe są wszystkie poniższe stwierdzenia, może dojść do utraty danych w Dropbox:

 • Folder Dropbox ma nazwę inną niż „Dropbox” (na przykład „Dropbox 1”) oraz
 • Folder Dropbox znajduje się w lokalizacji innej niż domyślna (folder Biurko lub Dokumenty) oraz
 • Jest włączona synchronizacja iCloud oraz
 • Jest włączona optymalizacja pamięci masowej w iCloud

Jeśli Twoja konfiguracja spełnia te wszystkie kryteria, iCloud może usuwać lokalne egzemplarze plików i wstawiać zamiast nich pliki zastępcze (.icloud). Dzieje się tak, jeśli na dysku jest mało miejsca oraz jest włączona optymalizacja pamięci masowej. Jeśli Dropbox synchronizuje te same pliki, zsynchronizuje zarówno usunięcie oryginalnego pliku, jak i plik zastępczy .iCloud.

W rzadkich przypadkach przeniesienie folderu Dropbox do lokalizacji domyślnej po tym, jak funkcja optymalizacji pamięci masowej już zastąpiła rzeczywiste pliki plikami zastępczymi, może doprowadzić do utraty danych. Dropbox zsynchronizuje pliki zastępcze zamiast rzeczywistych.

W przypadku niepodjęcia żadnych działań ten problem może doprowadzić do utraty danych. Wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić, czy wszystkie Twoje pliki są bezpieczne:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Wpisz .iCloud w pasku wyszukiwania, aby sprawdzić, czy problem dotyczy Twoich plików, a jeśli tak, to jakich.
 3. Jeśli znajdziesz pliki .iCloud, konieczne będzie odzyskanie rzeczywistych plików z iCloud.

Po odzyskaniu plików z iCloud wykonaj kroki podane we wcześniejszej części tego artykułu, aby zabezpieczyć się przed kolejnymi stratami danych.

Dodatkowe przypadki z łączami zastępczymi .iCloud:

Oprócz wyżej opisanych problemów może także wystąpić problem ze zrzutami ekranu. W rzadkich przypadkach zrzuty ekranu wykonane w sytuacji, gdy Dropbox nie jest uruchomiony, mogą zostać zastąpione plikami zastępczymi .iCloud, po czym te pliki zastępcze są synchronizowane z Dropbox.

Wykonaj wcześniej podane kroki, aby przywrócić ewentualne zrzuty ekranu, których dotyczy ten problem, i zapobiec jego występowaniu w przyszłości.

Korzystanie z dowiązań symbolicznych, iCloud i aplikacji komputerowej Dropbox

Uwaga: korzystanie z dowiązań symbolicznych wiąże się z wyższym ryzykiem nietypowego działania, a nawet utraty danych.

Dropbox stara się rozwiązać wszelkie problemy, które mogą wystąpić podczas używania Dropbox z niektórymi wersjami systemu macOS (wersja 10.12+). Zastosowanie się do zaleceń zawartych w tym artykule to najlepszy sposób, aby Dropbox w systemie macOS działał normalnie.

Jeśli jednak w swoim Dropbox masz dowiązania symboliczne wskazujące folder Dokumenty lub biurko, może to doprowadzić do wyświetlania ikon synchronizacji wskazujących konflikty lub do utraty danych, nawet jeśli zastosujesz się do zaleceń zawartych w tym artykule.

Zalecamy usunięcie dowiązań symbolicznych z Dropbox w celu uniknięcia możliwych problemów.

Co zrobić, jeśli pojawi się prośba o przeniesienie folderu Dropbox?

Jeśli Twoja konfiguracja Dropbox spełnia kryteria opisane w poprzedniej sekcji, poprosimy Cię o przeniesienie folderu Dropbox z powrotem do lokalizacji domyślnej. W przypadku wybrania opcji Przenieś czynność ta zostanie wykonana automatycznie. Wybranie opcji Anuluj spowoduje zatrzymanie synchronizacji plików w Dropbox do czasu, aż wznowisz synchronizację i przeniesiesz folder Dropbox z powrotem do lokalizacji domyślnej.

Możesz również ręcznie przenieść folder Dropbox z powrotem do lokalizacji domyślnej:

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań lub pasku menu.
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe lub inicjały.
 3. Kliknij Preferencje…
 4. Otwórz kartę Konto.
 5. Kliknij listę rozwijaną obok pola Lokalizacja folderu Dropbox.
 6. Wybierz Inne…
 7. Otwórz listę Programy.
 8. Kliknij menu rozwijane Programy i wybierz dysk twardy.
 9. Otwórz folder Użytkownicy.
 10. Wybierz nazwę użytkownika komputera (prawdopodobnie będzie przy niej umieszczona ikona domu).
 11. Kliknij Wybierz.
 12. Potwierdź przeniesienie, klikając Przenieś.

Jak mogę włączyć plakietkę Dropbox w systemie macOS w wersji 10.12+?

Aby włączyć plakietkę Dropbox w systemie MacOS 10.12+, musisz włączyć ułatwienia dostępu Dropbox na komputerze Mac. 

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.