Usuń i przywróć

Dowiedz się, jak usuwać, odzyskiwać oraz przywracać pliki i foldery