Usuwanie plików z urządzenia mobilnego

Zaktualizowano May 01, 2024
person icon

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą wszystkich użytkowników Dropbox.

Z tego artykułu dowiesz się, jak usunąć pliki Dropbox z urządzenia mobilnego. Wybierz typ urządzenia poniżej, aby dowiedzieć się jak usunąć pliki z urządzenia mobilnego.
warning icon

Ważne:

 • Standardowe okresy oraz opcje odzyskiwania pliku nie mają zastosowania do plików usuniętych bezpośrednio z funkcji Wyślij i śledź. Usunięcie pliku z funkcji Wyślij i śledź jest trwałe, a po usunięciu go odzyskanie każdych powiązanych z nim metadanych lub analityki danych nie będzie możliwe.
 • Żaden plik dodany do funkcji Wyślij i śledź przed 15 lutego 2024 r. nie zostanie dodany do folderu „Wyślij i śledź” na Twoim koncie Dropbox. Usunięcie tych plików jest trwałe, a po ich usunięciu odzyskanie powiązanych z tymi plikami metadanych lub analityki danych nie będzie możliwe.

Jak usunąć pliki z urządzenia mobilnego

Możesz usunąć plik ze swojego urządzenia na dwa sposoby. Możesz usunąć go z pamięci lokalnej albo z konta Dropbox.

Usuwanie plików offline z urządzenia

Kopie plików offline są pobierane na telefon lub tablet za każdym razem, gdy otwierasz je za pomocą aplikacji Dropbox. Kiedy raz zostaną otwarte, możesz je otwierać bezpośrednio z poziomu telefonu lub tabletu, nawet jeśli jesteś w trybie offline. Pliki są zapisywane bezpośrednio w części pamięci telefonu nazywanej pamięcią podręczną. Aby usunąć pliki z telefonu lub tabletu, wystarczy wyczyścić pamięć podręczną z poziomu sekcji Ustawienia.

Czyszczenie pamięci podręcznej na telefonach z Androidem 6 (Marshmallow) lub nowszym

 1. Uruchom aplikację Dropbox.
 2. Stuknij ikonę menu (poziome linie).
 3. Stuknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć menu Ustawień.
 4. Przewiń na dół w wyświetlonym menu i stuknij Wyczyść pamięć podręczną.

Usuwanie pliku lub folderu ze konta Dropbox

 1. Uruchom aplikację Dropbox.
 2. Przejdź do pliku, który chcesz usunąć z konta Dropbox.
 3. Stuknij ikonę „” (wielokropek) po prawej stronie pliku.
 4. Aby usunąć plik z konta Dropbox, telefonu i wszystkich komputerów połączonych z kontem, stuknij Usuń.

Usuwanie pliku z telefonu

Aplikacja Dropbox na iPhone'a przechowuje tylko lokalne kopie plików, jeśli zostaną one udostępnione w trybie offline. Ikona trybu offline (biały znacznik wyboru w zielonym okręgu) zostanie podświetlona w widoku listy plików dla plików aktualnie dostępnych w trybie offline.
 

Aby usunąć plik z dostępności w trybie offline:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij ikonę „” (wielokropek) obok nazwy pliku.
 3. Przełącz opcję Udostępnij offline na wył.


Stuknięcie podświetlonej ikony offline (biały znacznik wyboru w zielonym okręgu) podczas wyświetlania podglądu pliku spowoduje również usunięcie go z listy dostępu offline.

Usuwanie pliku lub folderu ze konta Dropbox

Aby usunąć plik lub folder z iPhone'a oraz ze wszystkich komputerów i urządzeń jednocześnie:

 1. Na ekranie z listą wszystkich plików i folderów stuknij  „” (ikona wielokropka) obok nazwy pliku. 
 2. Przełącz opcję Udostępnij offline na wł. lub wył.

Możesz również usunąć pojedynczy plik podczas wyświetlania podglądu, stukając w ikonę wielokropka (...) w prawym górnym rogu i wybierając Usuń.
 

Aby usunąć wiele plików naraz z iPhone'a, konta Dropbox i wszystkich komputerów połączonych z kontem Dropbox:

 1. Kliknij prostokąt ze znacznikiem wyboru w prawym górnym rogu ekranu.
 2. Zaznacz pliki, które chcesz usunąć, i stuknij przycisk Usuń u dołu ekranu.


Aby usunąć folder z iPhone'a, konta i wszystkich komputerów połączonych z kontem Dropbox:

 1. Na ekranie z listą wszystkich plików i folderów stuknij ikonę „” (wielokropek) obok nazwy folderu. 
 2. Wybierz Usuń. Poprosimy Cię o potwierdzenie decyzji usunięcia folderu.

Usuwanie pliku z iPada

Aplikacja Dropbox na iPada przechowuje tylko lokalne kopie plików, jeśli zostaną one udostępnione w trybie offline. Ikona trybu offline (biały znacznik wyboru w zielonym okręgu) zostanie podświetlona w widoku listy plików dla plików aktualnie dostępnych w trybie offline.
 

Aby usunąć plik z listy Offline i z iPada:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Przewiń do dołu karty Strona główna i znajdź sekcję Offline.
 3. Kliknij Zobacz wszystko w prawym górnym rogu sekcji Offline.
 4. Kliknij „” (wielokropek) obok pliku, który chcesz usunąć.
 5. Przełącz opcję Udostępnij offline na wył.


Stuknięcie podświetlonej ikony offline (biały znacznik wyboru w zielonym okręgu) podczas wyświetlania podglądu pliku spowoduje również usunięcie go z listy dostępu offline.

Usuwanie pliku lub folderu ze konta Dropbox

Aby usunąć plik lub folder z iPada oraz ze wszystkich komputerów i urządzeń jednocześnie:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij Pliki w lewym dolnym rogu.
 3. Stuknij „” (wielokropek) obok pliku lub folderu, który chcesz usunąć.
 4. Stuknij Usuń.
 5. Stuknij Usuń ponownie, aby potwierdzić.

Możesz także usunąć pojedynczy plik podczas wyświetlania jego podglądu, stukając ikonę kosza w prawym górnym rogu.


Aby usunąć wiele plików lub folderów naraz z iPada, witryny Dropbox i wszystkich komputerów połączonych z Twoim kontem Dropbox:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij Pliki w lewym dolnym rogu.
 3. Stuknij pole wyboru nad listą plików.
 4. Zaznacz pola obok plików lub folderów, które chcesz usunąć.
 5. Stuknij Usuń w lewym dolnym rogu.
 6. Stuknij Usuń ponownie, aby potwierdzić.
Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.