Usuwanie plików lub folderów z Dropbox

Zaktualizowano Mar 21, 2024

Możesz usunąć lub trwale usunąć dowolny plik lub folder na swoim koncie Dropbox, nawet jeśli jest udostępniony, o ile dany plik lub folder jest Twoją własnością. Dowiedz się, jak sprawdzić, czyją własnością jest plik lub folder.
 

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia odzyskiwanie plików i korzystanie z historii plików.

warning icon

Ważne: standardowe okresy odzyskiwania i opcje pliku nie mają zastosowania do plików usuniętych bezpośrednio z funkcji Wyślij i śledź . Usunięcie pliku z Wyślij i śledź jest trwałe, a po usunięciu pliku nie można odzyskać żadnych powiązanych metadanych ani analityki danych.

Usunięcie pliku lub folderu

Aby usunąć plik lub folder z konta Dropbox w witrynie dropbox.com, aplikacji komputerowej Dropbox lub aplikacji mobilnej Dropbox, wykonaj poniższe instrukcje. Usunięte pliki lub foldery można przywrócićokreślonym przedziale czasowym zależnym od taryfy Dropbox.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź myszą na plik lub folder i kliknij „” (wielokropek).
 3. Kliknij Usuń.
 4. Kliknij Usuń ponownie, aby potwierdzić.
 1. Otwórz folder Dropbox na komputerze. 
 2. Kliknij prawym przyciskiem plik lub folder, który chcesz usunąć.
 3. Kliknij Usuń (Windows) lub Przenieś do kosza (Mac).
 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij „” (pionowy wielokropek w systemie Android) lub „” (wielokropek na urządzeniach iPhone/iPad) obok pliku lub folderu, który chcesz usunąć.
 3. Stuknij Usuń.
highlight icon

Uwagi: 

Trwałe usunięcie pliku lub folderu

Aby trwale usunąć plik lub folder w witrynie dropbox.com, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Trwale usuniętych plików i folderów nie można przywrócić.
 

Możesz trwale usunąć dowolny plik lub folder, który jest Twoją własnością. Pliki lub foldery, które nie są Twoją własnością, możesz usunąć tylko wtedy, jeśli:

 • Jesteś administratorem zespołu Dropbox.
 • Nie jesteś administratorem, lecz jesteś jedyną osobą, która wykonała jakieś czynności lub edytowała plik lub folder.


Aby trwale usunąć plik lub folder w witrynie dropbox.com: 

 1. Aby trwale usunąć plik lub folder w witrynie dropbox.com, postępuj zgodnie z instrukcjami z sekcji powyżej.
 2. Kliknij Usunięte pliki na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Zaznacz pole znajdujące się obok pliku lub folderu, który chcesz trwale usunąć.
 4. Kliknij Usuń trwale.
 5. Wpisz hasło, którego używasz do logowania się na konto Dropbox.
highlight icon

Uwaga: jeśli zazwyczaj logujesz się przy użyciu konta Apple albo Google i nie masz hasła do Dropbox lub jeśli go nie pamiętasz, kliknij Nie pamiętasz hasła? i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć nowe. Po zakończeniu tego procesu możesz wykonać te czynności, aby zakończyć trwałe usuwanie pliku lub folderu.

 1. Kliknij Usuń trwale ponownie, aby potwierdzić.

Usunięcie plików Wyślij i śledź

Dodanie pliku do funkcji Wyślij i śledź z dysku lokalnego, OneDrive lub Dysku Google tworzy kopię pliku w folderze „Wyślij i śledź". Ta kopia zajmuje miejsce i wlicza się do limitu miejsca.

Usunięcie tej kopii z folderu „Wyślij i śledź” automatycznie usuwa plik zapisany w Wyślij i śledź wraz z powiązanymi metadanymi i analityką. Przywrócenie kopii pliku przywraca plik Wyślij i śledź i jego dane.
Dodanie pliku do funkcji Wyślij i śledź bezpośrednio z konta Dropbox nie tworzy dodatkowej kopii pliku w folderze „Wyślij i śledź".

Usunięcie oryginalnego pliku z konta Dropbox automatycznie usuwa go wraz z powiązanymi metadanymi i analityką również z sekcji Wyślij i śledź. Przywrócenie oryginalnego pliku przywraca plik Wyślij i śledź i jego dane. 
highlight icon

Uwaga: usunięcie kopii pliku w Wyślij i śledź jest trwałe. Nie można odzyskać żadnych metadanych i analityki danych powiązanych z tym plikiem, nawet jeśli plik źródłowy pozostanie nienaruszony.

Usunięcie pliku bezpośrednio w Wyślij i śledź nie wpłynie na plik źródłowy na koncie Dropbox, dysku lokalnym, OneDrive, Dysku Google ani folderze „Wyślij i śledź”. 
Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.