Usuwanie plików lub folderów z Dropbox

Możesz usunąć lub trwale usunąć dowolny plik lub folder na swoim koncie Dropbox, nawet jeśli jest udostępniony, o ile dany plik lub folder jest Twoją własnością. Dowiedz się, jak sprawdzić, czyją własnością jest plik lub folder.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia odzyskiwanie plików i korzystanie z historii plików.

Usunięcie pliku lub folderu

Aby usunąć plik lub folder z konta Dropbox w witrynie dropbox.com, aplikacji komputerowej Dropbox lub aplikacji mobilnej Dropbox, wykonaj poniższe instrukcje. Usunięte pliki lub foldery można przywrócićokreślonym przedziale czasowym zależnym od taryfy Dropbox.

W witrynie dropbox.com

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź myszą na plik lub folder i kliknij „” (wielokropek).
 3. Kliknij Usuń.
 4. Kliknij Usuń ponownie, aby potwierdzić.

W aplikacji komputerowej Dropbox

 1. Otwórz folder Dropbox na komputerze. 
 2. Kliknij prawym przyciskiem plik lub folder, który chcesz usunąć.
 3. Kliknij Usuń (Windows) lub Przenieś do kosza (Mac).

W aplikacji mobilnej Dropbox

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij „” (pionowy wielokropek w systemie Android) lub „” (wielokropek na urządzeniach iPhone/iPad) obok pliku lub folderu, który chcesz usunąć.
 3. Stuknij Usuń.

Trwałe usunięcie pliku lub folderu

Aby trwale usunąć plik lub folder w witrynie dropbox.com, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Trwale usuniętych plików i folderów nie można przywrócić.

Możesz trwale usunąć dowolny plik lub folder, który jest Twoją własnością. Pliki lub foldery, które nie są Twoją własnością, możesz usunąć tylko wtedy, jeśli:

 • Jesteś administratorem zespołu Dropbox.
 • Nie jesteś administratorem, lecz jesteś jedyną osobą, która wykonała jakieś czynności lub edytowała plik lub folder.

Uwagi: 

Aby trwale usunąć plik lub folder w witrynie dropbox.com: 

 1. Aby trwale usunąć plik lub folder w witrynie dropbox.com, postępuj zgodnie z instrukcjami z sekcji powyżej.
 2. Kliknij Usunięte pliki na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Zaznacz pole znajdujące się obok pliku lub folderu, który chcesz trwale usunąć.
 4. Kliknij Usuń trwale.
 5. Kliknij Usuń trwale ponownie, aby potwierdzić.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.