Zarządzanie uprawnieniami do udostępniania w Dropbox

Ta funkcja jest dostępna wyłącznie dla użytkowników korzystających z taryf Dropbox Basic, Plus i Professional. Jeśli jesteś administratorem konta zespołu Dropbox, możesz zarządzać ustawieniami udostępniania w zespole w konsoli administratora.

Gdy udostępniasz komuś plik lub folder, możesz zdecydować, jakie uprawnienia będzie mieć ta osoba. Członkowie pliku lub folderu udostępnionego mogą mieć jedną z trzech ról: edytora, wyświetlającego lub właściciela.

 • Właściciel: Tylko jeden członek folderu może być jego właścicielem. Twórca folderu udostępnionego automatycznie zostaje jego właścicielem, chyba że folder udostępniony utworzony został w folderze nadrzędnym należącym do kogoś innego lub twórca folderu przyzna to uprawnienie komuś innemu.
 • Edytor: dowolny członek z tym uprawnieniem może dodawać, edytować, pobierać, udostępniać lub usuwać pliki znajdujące się w folderze udostępnionym.
 • Wyświetlający: dowolny członek z tym uprawnieniem może wyświetlać, pobierać, udostępniać i komentować pliki znajdujące się w folderze udostępnionym, ale nie może ich dodawać, edytować ani usuwać.

Więcej informacji o rolach i uprawnieniach członków pliku lub folderu udostępnionego.

Jak zarządzać domyślnymi ustawieniami udostępniania

Aby zarządzać domyślnymi ustawieniami udostępniania:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swój awatar (zdjęcie profilowe lub inicjały) w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Ustawienia
 4. Kliknij kartę Udostępnianie.
 5. Wybierz ustawienia domyślne.
  • Użyj opcji Kto ma dostęp, aby zarządzać tym, kto może otwierać łącza udostępnione.
   • Każdy mający łącze: wszystkie udostępniane łącza są publiczne. Każdy może je otworzyć.
   • Tylko zaproszone osoby: tylko zaproszone osoby mogą uzyskać dostęp do Twoich plików i folderów. Jeśli ktoś, kto nie został zaproszony, otrzyma łącze, nie będzie mógł go otworzyć.
  • Użyj opcji Co mogą robić użytkownicy, aby określić, czy inne osoby mogą edytować udostępniane przez Ciebie pliki i foldery.
   • Może edytować: każdy, kto może otworzyć łącze udostępnione, może edytować plik.
   • Może wyświetlać: każdy, kto może otworzyć łącze udostępnione, może wyświetlać plik i komentować go, ale nie może go edytować.

Uwaga: te ustawienia nie będą miały zastosowania w przypadku udostępniania z urządzenia mobilnego lub kopiowania i wklejania łącza z paska adresu.

Zmiany wprowadzone w domyślnych ustawieniach udostępniania nie zostaną zastosowane do istniejących łączy udostępnionych. Tylko nowe łącza będą używać tego ustawienia.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia zarządzanie uprawnieniami do plików.

Jak zmienić dostęp członka do folderu udostępnionego

Aby zmienić dostęp członka do folderu udostępnionego:

 

W witrynie dropbox.com

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na folder, dla którego chcesz zmienić uprawnienia, a następnie kliknij „...” (wielokropek).
 3. Kliknij Udostępnij.
 4. Kliknij Udostępnij przez Dropbox
 5. Kliknij Kto może uzyskać dostęp.
 6. Kliknij menu obok członka, którego dostęp chcesz zmienić.
 7. Wybierz opcję Może edytować lub Może wyświetlać.

 

W aplikacji komputerowej Dropbox

 1. Otwórz folder Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac).
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub kliknij z wciśniętym klawiszem Command folder, do którego dostęp chcesz zmienić.
 3. Kliknij Udostępnij….
 4. Kliknij menu obok członka, którego dostęp chcesz zmienić.
 5. Wybierz opcję Może edytować lub Może wyświetlać.

 

W aplikacji mobilnej Dropbox

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij „” (pionowy wielokropek w systemie Android) lub „” (wielokropek na urządzeniach iPhone/iPad) obok pliku lub folderu, do którego dostęp chcesz zmienić.
 3. Stuknij Ustawienia folderu.
 4. Stuknij obszar pod pozycją [x] członków.
 5. Kliknij nazwisko członka zespołu, którego dostęp chcesz zmienić.
 6. Stuknij Dostęp.
 7. Stuknij opcję Może edytować lub Może wyświetlać.

 

Uwaga: przyznanie dostępu do edycji lub wyświetlania folderu nadrzędnego umożliwi ten sam poziom dostępu do wszystkich podfolderów w danym folderze nadrzędnym.

Uniemożliwianie członkom zapraszania innych osób do folderu udostępnionego

Jeśli jesteś właścicielem folderu udostępnionego, możesz wyłączyć zapraszanie innych osób do folderu.

 

W witrynie dropbox.com

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na folder, dla którego chcesz zmienić uprawnienia, a następnie kliknij „...” (wielokropek).
 3. Kliknij Udostępnij.
 4. Kliknij Udostępnij przez Dropbox
 5. Kliknij ikonę ustawień (koła zębatego).
 6. Wybierz preferencje za pomocą menu rozwijanego obok pozycji Zarządzaj dostępem.
 7. Kliknij Zapisz.

 

W aplikacji komputerowej Dropbox

 1. Otwórz folder Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac).
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub kliknij z wciśniętym klawiszem Command folder, którym chcesz zarządzać.
 3. Kliknij Udostępnij….
 4. Kliknij ikonę ustawień (koła zębatego).
 5. Wybierz preferencje za pomocą menu rozwijanego obok pozycji Zarządzaj dostępem.
 6. Kliknij Zapisz.

 

W aplikacji mobilnej Dropbox

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij „ (pionowy wielokropek w systemie Android) lub „” (wielokropek na urządzeniach iPhone/iPad) obok pliku lub folderu, którym chcesz zarządzać.
 3. Stuknij Ustawienia folderu.
 4. Stuknij Zarządzanie.
 5. Stuknij Tylko właściciel.

Role i uprawnienia członków pliku lub folderu udostępnionego

Uwaga: uprawnienia przedstawione w poniższej tabeli mogą się różnić w przypadku użytkowników korzystających z konta zespołu, ponieważ administratorzy mogą zarządzać ustawieniami udostępniania w swoich zespołach.

   

  Właściciel

  Edytor

  Osoba przeglądająca

  Działania dotyczące plików i folderów

   

   

   

  Przeglądanie składu członków folderu członkowskiego i ich role

  Przeglądać zawartość folderu

  Edytować zawartość folderu

  Komentowanie plików w folderze

  *

  Wyłącz udostępnianie folderu

  Działania dotyczące członków

   

   

   

  Zapraszać i wypraszać członków zespołu

  *‡

  Anulować zaproszenia i ponownie zapraszać członków

  *

  Ustalić, kogo można zaprosić do folderu

  Ustalanie, kto może zarządzać członkostwem w folderze

  Uczynić innego członka zespołu właścicielem

  Zmieniać role innych członków

  *

  Wysyłać wiadomości do członków

  Przenoszenie folderu udostępnionego do folderu zespołu §

  Opuścić folder

  *To jest domyślne ustawienie folderów udostępnionych. Właściciel folderu udostępnionego może zmienić to ustawienie.
  †Właściciele mogą cofnąć udostępnianie folderu tylko wtedy, gdy folder nie zawiera żadnych folderów udostępnionych oraz nie znajduje się w innym folderze udostępnionym.
  ‡Jeśli folder udostępniony utworzony został na koncie zespołu, zapraszać oraz usuwać członków mogą tylko członkowie tego zespołu.
  §Dotyczy tylko kont zespołu.

 

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.