Jak zarządzać uprawnieniami do udostępniania plików i folderów w Dropbox

Zaktualizowano May 20, 2024
person icon

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą wszystkich użytkowników Dropbox, chyba że określono inaczej.

Gdy udostępniasz komuś plik lub folder, możesz zdecydować, jakie uprawnienia będzie mieć ta osoba: 

 • Może edytować: dowolny członek z tym uprawnieniem może dodawać, edytować, usuwać, udostępniać i pobierać pliki znajdujące się w folderze.
 • Może wyświetlać: każdy członek z tym uprawnieniem może wyświetlać, pobierać, udostępniać i komentować pliki znajdujące się w folderze udostępnionym, ale nie może ich dodawać, edytować ani usuwać.
highlighter icon

Uwaga: administratorzy zespołu mogą zmienić domyślne ustawienia udostępniania łączy, ale członkowie zespołu nadal mogą wybrać, komu chcą udostępnić łącze.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia zarządzanie uprawnieniami do plików.

Co to są role właściciela, edytora i wyświetlającego?

Członkowie pliku lub folderu udostępnionego mogą mieć jedną z trzech ról: edytora, wyświetlającego lub właściciela.

Właściciel

Tylko jeden członek folderu może być jego właścicielem. Twórca folderu udostępnionego automatycznie zostaje jego właścicielem, chyba że przyzna to uprawnienie komuś innemu. Jeśli utworzysz podfolder w folderze nadrzędnym innej osoby, ta osoba stanie się właścicielem podfolderu.

Edytor

Każdy członek, któremu nadasz uprawnienia Może edytować, jest edytorem. Może dodawać, edytować, pobierać, udostępniać lub usuwać pliki znajdujące się w folderze udostępnionym.

Osoba przeglądająca

Każdy członek, któremu nadasz uprawnienia Może wyświetlać, jest wyświetlającym. może wyświetlać, pobierać, udostępniać i komentować pliki znajdujące się w folderze udostępnionym, ale nie może ich dodawać, edytować ani usuwać.

highlighter icon

Uwagi:

Role i uprawnienia członków pliku lub folderu udostępnionego

highlighter icon

Uwaga: uprawnienia przedstawione w poniższej tabeli mogą się różnić w przypadku użytkowników korzystających z konta zespołu, ponieważ administratorzy mogą zarządzać ustawieniami udostępniania w swoich zespołach.

 

 

Właściciel

Edytor

Osoba przeglądająca

Działania dotyczące plików i folderów

 

 

 

Przeglądanie składu członków folderu członkowskiego i ich role

Przeglądać zawartość folderu

Edytować zawartość folderu

Komentowanie plików w folderze

*

Wyłącz udostępnianie folderu

Pobierz zawartość folderu Symbol zaznaczania
Symbol zaznaczania Symbol zaznaczania

Działania dotyczące członków

 

 

 

Zapraszać i wypraszać członków zespołu

*‡

Anulować zaproszenia i ponownie zapraszać członków

*

Ustalić, kogo można zaprosić do folderu

Ustalanie, kto może zarządzać członkostwem

w folderze

Uczynić innego członka zespołu właścicielem

Zmieniać role innych członków

*

Wysyłać wiadomości do członków

Przenoszenie folderu udostępnionego do folderu zespołu §

Opuścić folder

*To jest domyślne ustawienie folderów udostępnionych. Właściciel folderu udostępnionego może zmienić to ustawienie.

†Właściciele mogą cofnąć udostępnianie folderu tylko wtedy, gdy folder nie zawiera żadnych folderów udostępnionych oraz nie znajduje się w innym folderze udostępnionym.

‡Jeśli folder udostępniony został utworzony na koncie zespołu, zapraszać oraz usuwać członków mogą tylko członkowie tego zespołu.

§Dotyczy to tylko kont zespołu.

Jak zarządzać domyślnymi ustawieniami udostępniania

Aby zarządzać domyślnymi ustawieniami udostępniania:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swój awatar (zdjęcie profilowe lub inicjały) w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Ustawienia
 4. Kliknij kartę Udostępnianie.
 5. Wybierz ustawienia domyślne.
  • Użyj opcji Kto ma dostęp, aby zarządzać tym, kto może otwierać łącza udostępnione.
   • Każdy mający łącze: wszystkie udostępniane łącza są publiczne. Każdy może je otworzyć.
   • Tylko zaproszone osoby: tylko zaproszone osoby mogą uzyskać dostęp do Twoich plików i folderów. Jeśli ktoś, kto nie został zaproszony, otrzyma łącze, nie będzie mógł go otworzyć.
   • Członkowie zespołu: tylko inni członkowie Twojego konta zespołu mogą uzyskać dostęp do Twoich plików i folderów.
  • Użyj opcji Co mogą robić użytkownicy, aby określić, czy inne osoby mogą edytować udostępniane przez Ciebie pliki i foldery.
   • Może edytować: każdy, kto może otworzyć łącze udostępnione, może edytować plik.
   • Może wyświetlać: każdy, kto może otworzyć łącze udostępnione, może wyświetlać plik i komentować go, ale nie może go edytować.
highlighter icon

Uwaga: te ustawienia nie będą miały zastosowania w przypadku udostępniania z urządzenia mobilnego lub kopiowania i wklejania łącza z paska adresu.

Zmiany wprowadzone w domyślnych ustawieniach udostępniania nie zostaną zastosowane do istniejących łączy udostępnionych. Tylko nowe łącza będą używać tego ustawienia.

Jak zmienić dostęp członka do folderu udostępnionego

Aby zmienić dostęp członka do folderu udostępnionego:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na folder, dla którego chcesz zmienić uprawnienia, a następnie kliknij Udostępnij.
 3. Kliknij Kto może uzyskać dostęp.
 4. Kliknij menu rozwijane obok nazwy członka, aby zarządzać jego dostępem.
 5. Wybierz Może edytować, Może wyświetlać lub Usuń.
  • Jeśli wybierzesz opcję Usuń, zdecyduj, czy chcesz zostawić członkowi kopię folderu udostępnionego. Następnie stuknij ponownie Usuń.
 1. Otwórz folder Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac).
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, którym chcesz zarządzać.
 3. Wybierz Udostępnij… obok ikony Dropbox. 
 4. Kliknij Kto może uzyskać dostęp.
 5. Kliknij menu rozwijane obok nazwy członka, aby zarządzać jego dostępem.
 6. Wybierz Może edytowaćMoże wyświetlać lub Usuń.
  • Jeśli wybierzesz opcję Usuń, zdecyduj, czy chcesz zostawić członkowi kopię folderu udostępnionego. Następnie stuknij ponownie Usuń.
 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij „” (pionowy wielokropek w systemie Android) lub „” (wielokropek w systemie iOS) obok pliku lub folderu, do którego dostęp chcesz zmienić.
 3. Stuknij Zarządzaj dostępem (Android) lub Ustawienia folderu (iOS).
 4. Stuknij obszar pod pozycją [x] członków.
 5. Stuknij nazwę członka, aby zarządzać jego dostępem
  • Kliknij opcję Uprawnienia użytkownika (Android) lub opcję Dostęp (iOS), aby wybrać opcję Może edytować lub Może wyświetlać.
  • Aby usunąć członków, dotknij opcji Usuń członka, a następnie dotknij opcji Usuń członka ponownie (Android) lub dotknij opcji Usuń dostęp, a następnie dotknij opcji Usuń dostęp ponownie (iOS).
highlighter icon

Uwaga: przyznanie dostępu do edycji lub wyświetlania folderu nadrzędnego umożliwi ten sam poziom dostępu do wszystkich podfolderów w danym folderze nadrzędnym.

Jak uniemożliwić członkom zapraszanie innych osób do folderu udostępnionego

Jeśli jesteś właścicielem folderu udostępnionego, możesz wyłączyć zapraszanie innych osób do folderu.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na folder, dla którego chcesz zmienić uprawnienia, a następnie kliknij Udostępnij.
 3. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu.
 4. Kliknij menu obok opcji Zarządzaj dostępem
 5. Wybierz Członkowie zespołu, którzy mogą edytować lub Tylko właściciel.
 6. Kliknij Zapisz.
 1. Otwórz folder Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac).
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, którym chcesz zarządzać.
 3. Wybierz Udostępnij… obok ikony Dropbox. 
 4. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu.
 5. Kliknij menu obok opcji Zarządzaj dostępem.
 6. Wybierz Członkowie zespołu, którzy mogą edytować lub Tylko właściciel.
 7. Kliknij Zapisz.

Android

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij „ (pionowy wielokropek) obok folderu, którym chcesz zarządzać.
 3. Stuknij Zarządzaj dostępem.
 4. Kliknij Kto może zarządzać członkostwem w tym folderze.
 5. Wybierz opcję Każdy z uprawnieniami do edycji lub Tylko właściciel.
   

iOS

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Kliknij „” (wielokropek) obok folderu, którym chcesz zarządzać.
 3. Stuknij Ustawienia folderu.
 4. Kliknij Kto może zarządzać członkostwem w tym folderze
 5. Wybierz opcję Każdy z uprawnieniami do edycji lub Tylko właściciel.

Co to jest konflikt uprawnień?

Do konfliktu uprawnień dochodzi, gdy próbujesz dodać plik do folderu, do którego nie masz dostępu. Kiedy tak się stanie, Dropbox utworzy nowy folder w folderze członka zespołu o nazwie „[nazwa pliku] (konflikt uprawnień)”.

Jak rozwiązać konflikt uprawnień?

Najlepszym sposobem na rozwiązanie konfliktu uprawnień jest zgłoszenie prośby o dostęp z prawem edycji do oryginalnego folderu i dodanie wymaganego pliku. Następnie możesz usunąć plik z konfliktem uprawnień. 

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do folderu z prawem edycji, możesz poprosić o to bezpośrednio właściciela pliku. Jeśli nie wiesz, kto jest właścicielem pliku, możesz skontaktować się z administratorem.

Jeśli to Ty jesteś właścicielem folderu udostępnionego, możesz wykonać powyższe instrukcje, aby zmienić uprawnienia do folderu i umożliwić edycję większej liczbie osób.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności