Jak ustawić lub zmienić uprawnienia do łącza udostępnionego

Jeśli udostępniasz łącze do pliku lub folderu, możesz zdecydować, dla kogo będzie widoczna zawartość łącza i co odbiorca będzie mógł zrobić z łączem.

Uwaga: nie możesz usuwać łączy udostępnionych, chyba że jesteś ich właścicielem. Jeśli jednak masz uprawnienia do edycji, możesz:

 • Edytować łącza do folderów
 • Wyświetlać i edytować łącza do plików internetowych (plików dostępnych tylko online, takich jak dokumenty Paper lub arkusze Google)
 • Edytować łącza do plików obsługiwanych w przeglądarce (plików offline, które można edytować w aplikacjach internetowych, takich jak .docx, .xlsx i .pptx)

Jeśli zaprosisz kogoś do edytowania pliku lub folderu, osoba ta może utworzyć własne łącze do wyświetlania, aby udostępnić plik lub folder komuś innemu. Nie możesz zarządzać łączami utworzonymi przez tę osobę, więc upewnij się, że udostępniasz zawartość tylko osobom, którym ufasz.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia zarządzanie uprawnieniami do plików.

Jeśli dodałeś(aś) członków do pliku lub folderu, zamiast udostępniać łącze, dowiedz się, jak zmienić ich uprawnienia w zakresie tych plików i folderów.

Uwaga: poniższe opcje dostosowywania łączy mają zastosowanie tylko do utworzonych przez Ciebie łączy udostępnionych. Jeśli przyznasz komuś dostęp do pliku lub folderu, Twoje zmiany łącza nie będą miały zastosowania do żadnego łącza udostępnionego utworzonego przez tę osobę.

Sekcje tego artykułu:

Wymienione poniżej funkcje są dostępne tylko dla klientów korzystających z taryf Dropbox Professional, Standard, Advanced i Enterprise.

Dodawanie haseł do łączy udostępnionych

Klienci Dropbox Professional, Standard, Advanced i Enterprise mogą dodać hasło do łącza udostępnionego w witrynie dropbox.com lub w aplikacji mobilnej Dropbox. Gdy ktoś będzie chciał otworzyć łącze, w celu zobaczenia jego zawartości będzie musiał podać hasło.

Aby dodać hasło do pliku udostępnionego w witrynie dropbox.com:

 1. Zaloguj się do dropbox.com
 2. Najedź kursorem na nazwę pliku i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Łącze do edycji lub Łącze do wyświetlania, zależnie od tego, do jakiego łącza chcesz dodać hasło.
 5. Obok pola Wymagaj hasła kliknięciem wybierz ustawienie Wł.
  • Jeśli dodajesz hasło do łącza tylko do wyświetlania, obok sekcji Kto ma dostęp wybierz Osoby mające hasło.
 6. Ustaw hasło.
 7. Kliknij Zapisz.

Aby dodać hasło do folderu udostępnionego w witrynie dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na nazwę folderu i kliknij ikonę udostępniania.
 3. Jeśli łącze nie zostało utworzone, kliknij Utwórz i skopiuj łącze.
 4. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu.
 5. Kliknij Łącze do wyświetlania.
 6. Obok sekcji Kto ma dostęp wybierz Osoby mające hasło.
 7. Ustaw hasło.
 8. Kliknij Zapisz.

Aby dodać hasło do łącza udostępnionego w aplikacji mobilnej Dropbox:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij „ (pionowy wielokropek w systemie Android) lub „” (wielokropek na urządzeniach iPhone/iPad) obok pliku lub folderu, do którego chcesz ustanowić hasło.
 3. Stuknij Ustawienia folderu lub Ustawienia plików.
 4. Stuknij Kontrola dostępu w sekcji Ustawienia łącza.
 5. Włącz opcję Wymagaj hasła.
 6. Stuknij opcję Kto może wyświetlić.
 7. Stuknij opcję Tylko osoby mające hasło.
 8. Ustaw hasło.
 9. Stuknij Zapisz.

Jeśli ktoś spróbuje wyświetlić plik przy użyciu udostępnionego łącza, które wymaga hasła, otrzyma prośbę o podanie hasła. Po wprowadzeniu poprawnego hasła możliwe będzie wyświetlenie pliku.

Co zrobić, jeśli zapomnę hasła do łącza lub zechcę je zmienić?

Hasło do każdego udostępnionego przez siebie łącza możesz zresetować w taki sam sposób, w jaki je ustawiasz. Jeśli nie pamiętasz hasła, możesz utworzyć nowe (zawsze możesz też wyłączyć łącze). Ze względów bezpieczeństwa nigdy nie wyświetlamy aktualnych haseł.

Dowiedz się, jak wyłączyć łącze.

Jestem członkiem konta zespołu Dropbox, czy administrator mojego zespołu ma kontrolę nad ustawionymi przeze mnie hasłami?

Chociaż administratorzy nie mogą wymusić zasad haseł dotyczących łączy udostępnianych przez członków zespołu, mogą ograniczyć wszystkie łącza udostępnione tylko do obrębu zespołu.

Administratorzy: dowiedz się, jak ograniczyć łącza do zespołu.

Ustawianie dat wygaśnięcia łączy udostępnionych

Klienci Dropbox Professional, Standard, Advanced i Enterprise mogą ustawiać, modyfikować i usuwać daty wygaśnięcia łączy udostępnionych w witrynie dropbox.com lub aplikacji mobilnej Dropbox. Odbiorcy mogą otwierać łącze udostępnione wyłącznie do daty jego wygaśnięcia. Po upływie daty wygaśnięcia łącze zostaje wyłączone.

Aby ustawić datę wygaśnięcia łącza udostępnionego w witrynie dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na nazwę pliku lub folderu i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 3. W wyświetlonym oknie kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Łącze do edycji lub Łącze do wyświetlania, zależnie od tego, dla którego łącza chcesz ustawić datę wygaśnięcia.
 5. Obok pola Wygaśnięcie kliknięciem wybierz ustawienie Wł. 
 6. Wybierz, kiedy łącze ma wygasnąć. Łącze udostępnione wygasa o godzinie 23:59 wybranego dnia zgodnie z Twoją strefą czasową.
 7. Kliknij Zapisz, aby data ważności została zastosowana do łącza.

Aby ustawić datę wygaśnięcia łącza udostępnionego w aplikacji mobilnej Dropbox:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij plik, aby otworzyć stronę jego podglądu.
 3. Stuknij „” (wielokropek) w prawym górnym rogu. 
 4. Stuknij Zarządzaj dostępem.
 5. Stuknij Ustawienia widoku łącza.
 6. Obok pola Wygaśnięcie stuknięciem wybierz ustawienie Wł.
 7. Wybierz, kiedy łącze ma wygasnąć. Łącze udostępnione wygasa o godzinie 23:59 wybranego dnia zgodnie z Twoją strefą czasową.
 8. Stuknij Gotowe.

Po zapisaniu ustawień możesz skopiować i wkleić łącze do e-maila lub wysłać je bezpośrednio przy użyciu Dropbox. Kiedy łącze wygaśnie, w celu ponownego udostępnienia pliku lub folderu musisz utworzyć nowe łącze.

Odbiorca będzie mógł zobaczyć stronę łącza udostępnionego tak jak zwykle. Nie zobaczy daty ważności łącza.

Jeśli chcesz zmienić datę wygaśnięcia, wykonaj te same kroki i zmień datę.

Co się stanie, jeśli ktoś, komu udostępniłem(am) łącze, spróbuje z niego skorzystać po dacie wygaśnięcia?

Gdy ktoś kliknie łącze po jego wygaśnięciu, zobaczy błąd o treści „To łącze wygasło”.

Jestem członkiem konta zespołu Dropbox, czy administrator mojego zespołu ma kontrolę nad ustawionymi przeze mnie hasłami?

Chociaż administratorzy nie mogą wymusić zasad haseł dotyczących łączy udostępnionych przez członków zespołu, mogą ograniczyć wszystkie łącza udostępnione tylko do obrębu zespołu.

Administratorzy zespołów Dropbox: dowiedz się, jak ograniczyć łącza do zespołu.

Wyłączanie pobierania w przypadku łączy udostępnionych

Klienci Dropbox Professional, Standard, Advanced i Enterprise mogą wyłączyć możliwość pobierania dla łącza udostępnionego w witrynie dropbox.com lub w aplikacji mobilnej Dropbox. 

Uwaga: wyłączenie pobierania dla łącza udostępnionego zapobiega pobieraniu zawartości łącza za pośrednictwem Dropbox. Jednak nie zapobiega zapisywaniu jego zawartości przy użyciu innych metod.

Aby wyłączyć pobieranie dla łącza udostępnionego w witrynie dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na nazwę pliku lub folderu i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Łącze do edycji lub Łącze do wyświetlania, zależnie od tego, dla którego łącza chcesz wyłączyć pobieranie.
 5. Obok pola Wyłącz pobieranie kliknięciem wybierz ustawienie Wł.
 6. Kliknij Zapisz.

Aby wyłączyć pobieranie dla łącza udostępnionego w aplikacji mobilnej Dropbox:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij plik, aby otworzyć stronę jego podglądu.
 3. Stuknij „” (wielokropek) w prawym górnym rogu. 
 4. Stuknij Zarządzaj dostępem.
 5. Stuknij Ustawienia widoku łącza.
 6. Obok pola Wyłącz pobieranie kliknięciem wybierz ustawienie Wł.
 7. Stuknij Gotowe.

Łącze to możesz udostępnić za pośrednictwem Dropbox albo przez jego wklejenie do e-maila lub czatu. 

Odbiorcy będą mogli wyświetlić podgląd pliku w witrynie dropbox.com, ale przycisk Pobierz będzie wyszarzony i nieaktywny. Jeśli odbiorca najedzie na przycisk Pobierz, zobaczy informację „Pobieranie wyłączone”.

Jeśli nie jest obsługiwany podgląd danego typu pliku, który udostępniasz, zobaczysz błąd „Nie można wyświetlić plików typu [typ pliku]. W celu udostępnienia należy włączyć pobieranie.” Nie można wyłączać pobierania dla tego pliku. 

Ograniczanie dostępu do udostępnionych łączy członkom swojego zespołu

Aby ograniczyć dostęp do łącza udostępnionego do członków zespołu przy użyciu witryny dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na nazwę pliku lub folderu i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 3. W wyświetlonym oknie kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Łącze do edycji lub Łącze do wyświetlania, zależnie od tego, do którego łącza chcesz ograniczyć dostęp.
 5. Obok pola Kto ma dostęp wybierz Członkowie zespołu z menu rozwijanego.
 6. Kliknij Zapisz.

Uwaga: udostępnione łącza do wyświetlania i łącza udostępnione do plików internetowych nadal mogą być udostępniane na zewnątrz. Osoby spoza zespołu mogą tworzyć własne łącza udostępnione w oparciu o swój dostęp i ustawienia.

Aby ograniczyć dostęp do łącza udostępnionego do członków zespołu przy użyciu aplikacji mobilnej Dropbox:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij plik, aby otworzyć stronę jego podglądu.
 3. Stuknij „” (wielokropek) w prawym górnym rogu. 
 4. Stuknij Zarządzaj dostępem.
 5. Stuknij Ustawienia widoku łącza.
 6. Stuknij Dostęp do łącza.
 7. Z menu wybierz Członkowie zespołu.
 8. Stuknij Gotowe.

Po zapisaniu ustawień możesz skopiować i wkleić łącze do e-maila lub wysłać je bezpośrednio przy użyciu Dropbox.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.