Jak ustawić lub zmienić uprawnienia do łącza udostępnionego

Zaktualizowano Feb 12, 2024
person icon

Wymienione poniżej funkcje są dostępne tylko dla klientów korzystających z taryf Dropbox Professional, Essentials, Standard, Advanced, Business, Business Plus i Enterprise.
Uzyskaj dostęp do zaawansowanych ustawień, zmieniając taryfę Dropbox na wyższą. Dowiedz się, jak to zrobić i zobacz taryfy.

Jeśli udostępniasz łącze do pliku lub folderu, możesz zdecydować, dla kogo będzie widoczna zawartość łącza i co odbiorca będzie mógł zrobić z łączem.
highlight icon

Uwaga: możesz usuwać tylko łącza udostępnione utworzone samodzielnie. Jeśli zaprosisz kogoś do pliku lub folderu z uprawnieniami do edycji, osoba ta może utworzyć własne łącze, aby udostępnić plik lub folder komuś innemu. Nie możesz zarządzać łączami udostępnionymi utworzonymi przez tę osobę, więc upewnij się, że udostępniasz zawartość tylko osobom, którym ufasz. Jeśli jesteś administratorem w zespole Dropbox, możesz zarządzać ustawieniami łącza dla wszystkich. Dowiedz się, jak zarządzać ustawieniami łącza udostępnionego w zespole.

highlight icon

Uwaga:
Dropbox przechodzi na zaktualizowaną architekturę łączy udostępnionych, w której łącza są oparte na treści, a nie na użytkownikach. Wpłynie to na sposób tworzenia i udostępniania łączy. Nowe łącze można rozpoznać po obecności parametru „rlkey” w adresie URL. W przypadku tych łączy powyższe zachowanie będzie działać inaczej:

 • Jeśli masz dostęp do edycji pliku lub folderu, możesz usunąć wszystkie łącza udostępnione utworzone dla tego pliku lub folderu.
 • Użytkownicy z dostępem tylko do wyświetlania mogą tworzyć łącza tylko do wyświetlania, ale użytkownicy z dostępem do edycji mogą tworzyć zarówno łącza do edycji, jak i łącza tylko do wyświetlania, jeśli łącza nie zostały jeszcze utworzone.
 • Łącza tylko do wyświetlania i do edycji różnią się od siebie. Nie można zmienić łącza tylko do wyświetlania na łącze do edycji lub odwrotnie.

highlight icon

Uwaga: poniższe opcje dostosowywania łączy mają zastosowanie tylko do utworzonych przez Ciebie łączy udostępnionych. Jeśli przyznasz komuś dostęp do pliku lub folderu, Twoje zmiany łącza nie będą miały zastosowania do żadnego łącza udostępnionego utworzonego przez tę osobę.

Dodawanie haseł do łączy udostępnionych

Klienci korzystający z taryf Dropbox Professional, Essentials, Standard, Advanced, Business, Business Plus i Enterprise mogą dodać hasło do łącza udostępnionego w witrynie dropbox.com lub w aplikacji mobilnej Dropbox. Gdy ktoś będzie chciał otworzyć łącze, w celu zobaczenia jego zawartości będzie musiał podać hasło.


Aby dodać hasło do pliku udostępnionego w witrynie dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com. 
 2. Najedź kursorem na nazwę pliku i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Łącze do edycji lub Łącze do wyświetlania, zależnie od tego, do jakiego łącza chcesz dodać hasło.
 5. Obok pola Wymagaj hasła kliknięciem wybierz ustawienie Wł.
  • Jeśli dodajesz hasło do łącza tylko do wyświetlania, obok sekcji Kto ma dostęp wybierz Osoby mające hasło.
 6. Ustaw hasło.
 7. Kliknij Zapisz.


Aby dodać hasło do folderu udostępnionego w witrynie dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na nazwę folderu i kliknij ikonę udostępniania.
 3. Jeśli łącze nie zostało utworzone, kliknij Utwórz i skopiuj łącze.
 4. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu.
 5. Kliknij Łącze do wyświetlania.
 6. Obok sekcji Kto ma dostęp wybierz Osoby mające hasło.
 7. Ustaw hasło.
 8. Kliknij Zapisz.

Aby dodać hasło do łącza udostępnionego w aplikacji mobilnej Dropbox dla systemu Android:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij „ (pionowy wielokropek) obok do pliku lub folderu, do którego chcesz dodać hasło.
 3. Stuknij Udostępnij.
 4. Wybierz opcję Łącze do edycji lub Łącze do wyświetlania, zależnie od tego, do jakiego łącza chcesz dodać hasło.
 5. Stuknij Zmień ustawienia.
 6. Włącz opcję Wymagaj hasła.
 7. Wpisz hasło.
 8. stuknij Set.
 9. Stuknij Zapisz.


Aby dodać hasło do łącza udostępnionego w aplikacji mobilnej Dropbox dla systemu iOS:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij „...” (wielokropek) obok do pliku lub folderu, do którego chcesz dodać hasło.
 3. Stuknij Ustawienia folderu lub Ustawienia plików.
 4. Stuknij opcję Łącze do edycji lub Łącze do wyświetlania (folder) albo opcję Kontroluj dostęp (plik).
 5. Włącz opcję Wymagaj hasła.
 6. Wpisz hasło.
 7. Stuknij Zapisz w prawym górnym rogu.

Jeśli ktoś spróbuje wyświetlić plik przy użyciu udostępnionego łącza, które wymaga hasła, otrzyma prośbę o podanie hasła. 

highlight icon

Uwaga:

Dropbox przechodzi na zaktualizowaną architekturę łączy udostępnionych, w której łącza są oparte na treści, a nie na użytkownikach. Wpłynie to na sposób tworzenia i udostępniania łączy. Nowe łącze można rozpoznać po obecności parametru „rlkey” w adresie URL. W przypadku tych łączy powyższe zachowanie będzie działać inaczej:

 • Jeśli hasło zostanie dodane do łącza udostępnionego po jego utworzeniu, odbiorcy, którzy już dodali udostępniony plik lub folder do swoich kont Dropbox, zachowają dostęp i nie będą musieli wprowadzać tego hasła.

Co zrobić, jeśli zapomnę hasła do łącza lub zechcę je zmienić?

Hasło do każdego udostępnionego przez siebie łącza możesz zresetować w taki sam sposób, w jaki je ustawiasz. Jeśli nie pamiętasz hasła, możesz utworzyć nowe (zawsze możesz też wyłączyć łącze). Ze względów bezpieczeństwa nigdy nie wyświetlamy aktualnych haseł.

Dowiedz się, jak wyłączyć łącze.

Jestem członkiem konta zespołu Dropbox, czy administrator mojego zespołu ma kontrolę nad ustawionymi przeze mnie hasłami?

Chociaż administratorzy nie mogą ustawiać haseł do tworzonych przez Ciebie łączy, mogą określić Twoje uprawnienia do ich ustawiania. Mogą również ograniczyć wszystkie łącza udostępnione tylko do obrębu zespołu.

Administratorzy: dowiedz się, jak ograniczyć łącza do zespołu.

Ustawianie dat wygaśnięcia łączy udostępnionych

Klienci Dropbox Professional, Standard, Advanced i Enterprise mogą ustawiać, modyfikować i usuwać daty wygaśnięcia łączy udostępnionych w witrynie dropbox.com lub aplikacji mobilnej Dropbox. Odbiorcy mogą otwierać łącze udostępnione wyłącznie do daty jego wygaśnięcia. Po upływie daty wygaśnięcia łącze zostaje wyłączone.
 

Aby ustawić datę wygaśnięcia łącza udostępnionego w witrynie dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na nazwę pliku lub folderu i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 3. W wyświetlonym oknie kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Łącze do edycji lub Łącze do wyświetlania, zależnie od tego, dla którego łącza chcesz ustawić datę wygaśnięcia.
 5. Obok pola Wygaśnięcie kliknięciem wybierz ustawienie . 
 6. Wybierz, kiedy łącze ma wygasnąć. Łącze udostępnione wygasa o godzinie 23:59 wybranego dnia zgodnie z Twoją strefą czasową.
 7. Kliknij Zapisz, aby data wygaśnięcia została zastosowana do łącza.

Aby ustawić datę wygaśnięcia łącza udostępnionego w aplikacji mobilnej Dropbox dla systemu Android:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij „ (pionowy wielokropek) obok do pliku lub folderu, do którego chcesz dodać hasło.
 3. Stuknij Udostępnij.
 4. Wybierz opcję Łącze do edycji lub Łącze do wyświetlania, zależnie od tego, do jakiego łącza chcesz dodać datę wygaśnięcia.
 5. Stuknij Zmień ustawienia.
 6. Włącz opcję Ustaw datę wygaśnięcia.
 7. Wybierz datę w kalendarzu.
 8. Stuknij OK.
 9. Stuknij Zapisz.

Łącze udostępnione wygasa o godzinie 23:59 wybranego dnia zgodnie z Twoją strefą czasową.
 

Aby ustawić datę wygaśnięcia łącza udostępnionego w aplikacji mobilnej Dropbox dla iOS:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij „...” (wielokropek) obok do pliku lub folderu, do którego chcesz dodać hasło.
 3. Stuknij Ustawienia folderu lub Ustawienia plików.
 4. Stuknij opcję Łącze do edycji lub Łącze do wyświetlania (folder) albo opcję Kontroluj dostęp (plik).
 5. Włącz opcję Ustaw datę wygaśnięcia.
 6. Wybierz datę w kalendarzu.
 7. Stuknij Zapisz.

Łącze udostępnione wygasa o godzinie 23:59 wybranego dnia zgodnie z Twoją strefą czasową.
 

Po zapisaniu ustawień możesz skopiować i wkleić łącze do e-maila lub wysłać je bezpośrednio przy użyciu Dropbox. Kiedy łącze wygaśnie, w celu ponownego udostępnienia pliku lub folderu musisz utworzyć nowe łącze.

Odbiorcy nie zobaczą daty wygaśnięcia.

Jeśli chcesz zmienić datę wygaśnięcia, wykonaj te same kroki i zmień datę.
 

Co się stanie, jeśli ktoś, komu udostępniłem(am) łącze, spróbuje z niego skorzystać po dacie wygaśnięcia?

Gdy ktoś kliknie łącze po jego wygaśnięciu, zobaczy błąd o treści „To łącze wygasło”.

highlight icon

Uwaga: Dropbox przechodzi na zaktualizowaną architekturę łączy udostępnionych, w której łącza są oparte na treści, a nie na użytkownikach. Wpłynie to na sposób tworzenia i udostępniania łączy. Nowe łącze można rozpoznać po obecności parametru „rlkey” w adresie URL. W przypadku tych łączy powyższe zachowanie będzie działać inaczej:

 • Odbiorcy łącza udostępnionego, którzy dodadzą udostępniony plik lub folder do swojego konta Dropbox, zachowają do niego dostęp po wygaśnięciu łącza udostępnionego.

Wyłączanie pobierania w przypadku łączy udostępnionych

Klienci Dropbox Professional, Standard, Advanced i Enterprise mogą wyłączyć możliwość pobierania dla łącza udostępnionego w witrynie dropbox.com lub w aplikacji mobilnej Dropbox. 

highlight icon

Ważna uwaga: Wyłączenie pobierania dla łącza udostępnionego zapobiega pobieraniu zawartości łącza za pośrednictwem Dropbox. Jednak nie zapobiega zapisywaniu jego zawartości przy użyciu innych metod.

Aby wyłączyć pobieranie dla łącza udostępnionego w witrynie dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na nazwę pliku lub folderu i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Łącze do edycji lub Łącze do wyświetlania, zależnie od tego, dla którego łącza chcesz wyłączyć pobieranie.
 5. Obok pola Wyłącz pobieranie kliknięciem wybierz ustawienie Wł.
 6. Kliknij Zapisz.
   

Aby wyłączyć pobieranie dla łącza udostępnionego w aplikacji mobilnej Dropbox:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij plik, aby otworzyć stronę jego podglądu.
 3. Stuknij „” (wielokropek) w prawym górnym rogu. 
 4. Stuknij Zarządzaj dostępem.
 5. Stuknij Ustawienia widoku łącza.
 6. Obok pola Wyłącz pobieranie kliknięciem wybierz ustawienie Wł.
 7. Stuknij Gotowe.

Łącze to możesz udostępnić za pośrednictwem Dropbox albo przez jego wklejenie do e-maila lub czatu. 

Odbiorcy będą mogli wyświetlić podgląd pliku w witrynie dropbox.com, ale przycisk Pobierz będzie wyszarzony i nieaktywny. Jeśli odbiorca najedzie myszką na przycisk Pobierz, zobaczy informację „Pobieranie wyłączone”.

Jeśli nie jest obsługiwany podgląd danego typu pliku, który udostępniasz, zobaczysz błąd „Nie można wyświetlić plików typu [typ pliku]. W celu udostępnienia należy włączyć pobieranie.” Nie można wyłączać pobierania dla tego pliku. 

highlight icon

Uwaga: Dropbox przechodzi na zaktualizowaną architekturę łączy udostępnionych, w której łącza są oparte na treści, a nie na użytkownikach. Wpłynie to na sposób tworzenia i udostępniania łączy. Nowe łącze można rozpoznać po obecności parametru „rlkey” w adresie URL. W przypadku tych łączy powyższe zachowanie będzie działać inaczej:

 • Wyłączenie pobierania dla łącza folderu tylko do wyświetlania uniemożliwi również odbiorcom łącza dodanie tego folderu do ich konta Dropbox.

Ograniczanie dostępu do udostępnionych łączy do członków zespołu

Aby ograniczyć dostęp do łącza udostępnionego do członków zespołu przy użyciu witryny dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na nazwę pliku lub folderu i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 3. W wyświetlonym oknie kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Łącze do edycji lub Łącze do wyświetlania, zależnie od tego, do którego łącza chcesz ograniczyć dostęp.
 5. Obok pola Kto ma dostęp wybierz Członkowie zespołu z menu rozwijanego.
 6. Kliknij Zapisz.
highlight icon

Uwaga: udostępnione łącza do wyświetlania i łącza udostępnione do plików internetowych nadal mogą być udostępniane na zewnątrz. Osoby spoza zespołu mogą tworzyć własne łącza udostępnione w oparciu o swój dostęp i ustawienia.

highlight icon

Uwaga: Dropbox przechodzi na zaktualizowaną architekturę łączy udostępnionych, w której łącza są oparte na treści, a nie na użytkownikach. Wpłynie to na sposób tworzenia i udostępniania łączy. Nowe łącze można rozpoznać po obecności parametru „rlkey” w adresie URL. W przypadku tych łączy powyższe zachowanie będzie działać inaczej:

 • Jeśli masz dostęp do edycji pliku lub folderu, możesz usunąć wszystkie łącza udostępnione utworzone dla tego pliku lub folderu.
 • Użytkownicy z dostępem tylko do wyświetlania mogą tworzyć łącza tylko do wyświetlania, ale użytkownicy z dostępem do edycji mogą tworzyć zarówno łącza do edycji, jak i łącza tylko do wyświetlania, jeśli łącza nie zostały jeszcze utworzone.
 • Łącza tylko do wyświetlania i do edycji różnią się od siebie. Nie można zmienić łącza tylko do wyświetlania na łącze do edycji lub odwrotnie.
 • Dla każdego pliku i folderu może istnieć tylko jedno łącze do edycji i jedno łącze tylko do wyświetlania.

Aby ograniczyć dostęp do łącza udostępnionego do członków zespołu przy użyciu aplikacji mobilnej Dropbox:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij plik, aby otworzyć stronę jego podglądu.
 3. Stuknij „” (wielokropek) w prawym górnym rogu. 
 4. Stuknij Zarządzaj dostępem.
 5. Stuknij Wyświetl ustawienia łącza.
 6. Stuknij Dostęp do łącza.
 7. Z menu wybierz Członkowie zespołu.
 8. Stuknij Gotowe.

Po zapisaniu ustawień możesz skopiować i wkleić łącze do e-maila lub wysłać je bezpośrednio przy użyciu Dropbox.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.