Hvordan angi eller endre tillatelser for delt kobling

Oppdatert May 20, 2024
person icon

Funksjonene oppført nedenfor, er kun tilgjengelige for kunder på Dropbox Professional, Essentials, Standard, Advanced, Business, Business Plus og Enterprise.
Få avanserte innstillinger når du oppgraderer Dropbox-kontoen din. Finn ut hvordan og se abonnementer.

Hvis du deler en kobling til en fil eller mappe med noen, kan du avgjøre hvem som kan se innholdet, og hva de kan gjøre med koblingen.
highlighter icon

Obs! Du kan bare slette delte koblinger som du selv oppretter. Hvis du inviterer noen til en fil eller mappe med redigeringstilgang, kan vedkommende opprette sin egen kobling for å dele med andre. Du kan ikke administrere disse delte koblingene, så vi ber deg om kun å dele med folk du stoler på. Hvis du er administrator for et Dropbox-team, kan du kontrollere teamets gjeldende koblingsinnstillinger. Finn ut hvordan du administrerer innstillinger for delte koblinger for teamet ditt.

highlighter icon

Merknader:

 • Dropbox går over til en oppdatert arkitektur for delte koblinger der koblinger er basert på innhold i stedet for på brukere. Dette vil påvirke hvordan koblinger opprettes og deles. De nye koblingene kan identifiseres ved tilstedeværelsen av en «rlkey»-parameter i URL-adressen. For disse koblingene vil oppførselen ovenfor fungere annerledes:
  • Hvis du har redigeringstilgang til en fil eller mappe, kan du slette eventuelle delte koblinger som ble opprettet for den filen eller mappen.
  • Brukere med skrivebeskyttet tilgang kan bare opprette skrivebeskyttede koblinger, mens brukere med redigeringstilgang kan opprette både redigeringskoblinger og skrivebeskyttede koblinger hvis koblinger ikke allerede er opprettet.
  • Skrivebeskyttede koblinger og redigeringskoblinger er forskjellige. Du kan ikke gjøre en skrivebeskyttet kobling om til en redigeringskobling eller omvendt.
 • Alternativene for tilpasning av koblinger nedenfor gjelder kun for delte koblinger du selv oppretter. Hvis du gir noen tilgang til en fil eller mappe, gjelder ikke koblingstilpasningene dine for eventuelle delte koblinger vedkommende oppretter.

Angi passord for delte koblinger

Kunder på Dropbox Professional, Essentials, Standard, Advanced, Business, Business Plus og Enterprise kan legge til et passord til en delt kobling på dropbox.com eller på Dropbox-mobilappen. Når noen åpner koblingen, må vedkommende ha passordet for å se innholdet.


Slik legger du til et passord på en delt fil på dropbox.com:

 1. Logg på dropbox.com. 
 2. Hold musepekeren over navnet på filen og klikk på Del.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på enten Kobling for redigering eller Kobling for visning, avhengig av hvilken kobling du vil legge et passord til.
 5. Ved siden av Krev passord klikker du for å slå .
  • Hvis du legger til et passord til en skrivebeskyttet kobling: Ved siden av Hvem har tilgang velger du Personer med passord.
 6. Angi et passord.
 7. Klikk Lagre.


Slik legger du til et passord på en delt mappe på dropbox.com:

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Hold musepekeren over navnet på mappen og klikk på del-ikonet.
 3. Hvis det ikke har blitt opprettet en kobling, klikker du på Opprett og kopier kobling.
 4. Klikk på tannhjul-ikonet øverst til høyre.
 5. Klikk på Kobling for visning.
 6. Velg De som har passordet ved siden av Hvem har tilgang.
 7. Angi et passord.
 8. Klikk Lagre.


Slik legger du til et passord til en delt kobling i Dropbox-mobilappen for Android:

 1. Åpne Dropbox-mobilappen.
 2. Trykk på «» (vertikal ellipse) ved siden av filen eller mappen du vil legge til et passord til.
 3. Trykk på Del.
 4. Velg Kobling for redigering eller Kobling for visning, avhengig av hvilken kobling du vil legge til et passord til.
 5. Trykk på Endre innstillinger.
 6. Sett Krev passord til på.
 7. Angi et passord.
 8. Trykk på Angi.
 9. Trykk på Lagre.


Slik legger du til et passord til en delt kobling i Dropbox-mobilappen for iOS:

 1. Åpne Dropbox-mobilappen.
 2. Trykk på «» (ellipse) ved siden av filen eller mappen du vil legge til et passord til.
 3. Trykk på Mappeinnstillinger eller Filinnstillinger.
 4. Trykk på Rediger kobling eller Se kobling (mappe), eller trykk på Styr tilgang (fil).
 5. Sett Krev passord til på.
 6. Angi et passord.
 7. Trykk på Lagre øverst til høyre.

Hvis noen prøver å se en fil ved hjelp av en delt kobling som krever passord, blir de bedt om å oppgi et passord. 

highlighter icon

Obs!

Dropbox går over til en oppdatert arkitektur for delte koblinger der koblinger er basert på innhold i stedet for på brukere. Dette vil påvirke hvordan koblinger opprettes og deles. De nye koblingene kan identifiseres ved tilstedeværelsen av en «rlkey»-parameter i URL-adressen. For disse koblingene vil oppførselen ovenfor fungere annerledes:

 • Hvis det legges til et passord for en delt kobling etter at den er opprettet, vil mottakere som allerede har lagt til den delte filen eller mappen i Dropbox-kontoen sin, beholde tilgangen, og de trenger ikke å angi passordet.

Hva om jeg glemmer passordet mitt for koblingen eller vil endre det?

Du kan tilbakestille passordet for alle koblinger du har delt på samme måte som du angir passordet. Hvis du har glemt passordet, kan du opprette et nytt passord. Du kan eventuelt deaktivere koblingen når som helst. Av sikkerhetsgrunner viser vi aldri ditt nåværende passord.

Finn ut hvordan du deaktiverer en kobling.

Har administratoren for teamet mitt kontroll over passordene jeg angir?

Selv om administratorer ikke kan angi passord for koblingene du oppretter, kan de kontrollere om du kan angi dem. De kan også begrense alle delte koblinger til bare team.

Administratorer: Finn ut hvordan du oppretter koblinger som kun er for teamet.

Angi utløpsdatoer for de delte koblingene dine

Dropbox Professional-, Standard-, Advanced- og Enterprise-kunder kan opprette, endre eller fjerne en utløpsdato for en delt kobling på dropbox.com eller i Dropbox-mobilappen. Andre har kun tilgang til den delte koblingen før utløpsdatoen. Koblingen deaktiveres etter utløpsdatoen.
 

Slik angir du en utløpsdato for en delt kobling på dropbox.com:

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Hold musepekeren over navnet på filen eller mappen, og klikk på Del.
 3. I vinduet som dukker opp, klikker du på Innstillinger.
 4. Klikk på enten Kobling for redigering eller Kobling for visning, avhengig av hvilken kobling du vil angi en utløpsdato for.
 5. Klikk ved siden av Utløp for å slå den. 
 6. Velg når du vil at koblingen skal utløpe. Den delte koblingen utløper kl. 23:59 den dagen du velger, basert på tidssonen din.
 7. Klikk på Lagre for at utløpsdatoen skal bli brukt på koblingen.

For å angi en utløpsdato for en delt kobling på Dropbox-mobilappen for Android:

 1. Åpne Dropbox-mobilappen.
 2. Trykk på «» (vertikal ellipse) ved siden av filen eller mappen du vil legge til et passord til.
 3. Trykk på Del.
 4. Velg Kobling for redigering eller Kobling for visning, avhengig av hvilken kobling du vil legge til en utløpsdato til.
 5. Trykk på Endre innstillinger.
 6. Slå på Sett utløpsdato til på.
 7. Velg en dato i kalenderen.
 8. Trykk på OK.
 9. Trykk på Lagre.

Den delte koblingen utløper kl. 23:59 den dagen du velger, basert på tidssonen din.
 

For å angi en utløpsdato for en delt kobling på Dropbox-mobilappen for iOS:

 1. Åpne Dropbox-mobilappen.
 2. Trykk på «» (ellipse) ved siden av filen eller mappen du vil legge til et passord til.
 3. Trykk på Mappeinnstillinger eller Filinnstillinger.
 4. Trykk på Rediger kobling eller Se kobling (mappe), eller trykk på Styr tilgang (fil).
 5. Slå på Sett utløpsdato til på.
 6. Velg en dato i kalenderen.
 7. Trykk på Lagre.

Den delte koblingen utløper kl. 23:59 den dagen du velger, basert på tidssonen din.
 

Når innstillingene er lagret, kan du klippe og lime koblingen inn i en e-post eller sende den direkte via Dropbox. Når koblingen utløper, må du opprette en ny kobling for å dele filen eller mappen igjen.

Hvordan ser en delt kobling med en utløpsdato ut for en mottaker?

Mottakere vil være i stand til å se siden til den delte koblingen som normalt. De vil ikke være i stand til å se utløpsdatoen.

Kan jeg endre utløpsdatoen?

Du kan endre en utløpsdato ved å følge fremgangsmåten ovenfor.

Hva skjer hvis noen jeg deler koblingen med åpner den etter utløpsdatoen?

Hvis noen besøker en kobling etter at den har utløpt, vil de se en feilmelding der det står «Denne koblingen har utløpt». For å gi denne personen tilgang til filen må du opprette en annen kobling og dele den med vedkommende. Finn ut hvordan du oppretter og deler koblinger til filer og mapper.

Jeg er Dropbox-teammedlem. Har administratoren min noen kontroll over utløpsdatoene jeg angir?

Administratorer kan angi en standard utløpsdato for teamets delte koblinger. Hvis du er en Dropbox-administrator, kan du lese om hvordan du angir standard utløpsdato for delte koblinger opprettet av teamet ditt.

highlighter icon

Merk: Dropbox går over til en oppdatert arkitektur for delte koblinger der koblinger er basert på innhold i stedet for på brukere. Dette vil påvirke hvordan koblinger opprettes og deles. De nye koblingene kan identifiseres ved tilstedeværelsen av en «rlkey»-parameter i URL-adressen. For disse koblingene vil oppførselen ovenfor fungere annerledes:

 • Mottakere av delte koblinger som legger til den delte filen eller mappen i Dropbox-kontoen sin, beholder tilgangen etter at den delte koblingen utløper.

Deaktivere nedlastinger for delte koblinger

Dropbox Professional, Standard, Advanced og Enterprise-kunder kan deaktivere nedlastinger for en delt lenke på dropbox.com eller på Dropbox-mobilappen. 

highlighter icon

Viktig merknad: Deaktivering av nedlastinger for en delt kobling hindrer andre i å laste ned innholdet i en kobling via Dropbox. Dette hindrer ikke brukere i å lagre innhold ved hjelp av andre metoder.

Slik deaktiverer du nedlastinger for en delt kobling på dropbox.com:

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Hold musepekeren over navnet på filen eller mappen, og klikk på Del.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk Kobling for visning avhengig av hvilken kobling du vil deaktivere nedlastinger for.
 5. Ved siden av Deaktiver nedlastinger, klikker du for å slå .
 6. Klikk på Lagre.
   

Slik deaktiverer du nedlastinger for en delt kobling i dropbox-mobilappen:

 1. Åpne Dropbox-mobilappen.
 2. Trykk på en fil for å åpne forhåndsvisningssiden for den.
 3. Trykk på «» (ellipse) øverst til høyre. 
 4. Trykk på Administrer tilgang.
 5. Trykk på Vis koblingsinnstillinger.
 6. Ved siden av Deaktiver nedlastinger, klikker du for å slå .
 7. Trykk på Ferdig.

Du kan dele denne koblingen via Dropbox eller ved å lime inn koblingen i en e-post eller chat. 

Mottakere kan forhåndsvise filen på dropbox.com, men Last ned-knappen vil bli grå, og vil ikke være klikkbar. Hvis en mottaker holder musepekeren over Last ned-knappen, vil de se «Nedlasting er deaktivert».

Hvis forhåndsvisninger ikke støttes for den typen fil du deler, vil du se feilen «filtype]-filer kan ikke forhåndsvises. Nedlastinger må aktiveres for å kunne dele.» Nedlastinger kan da ikke deaktiveres for den filen. 

highlighter icon

Merk: Dropbox går over til en oppdatert arkitektur for delte koblinger der koblinger er basert på innhold i stedet for på brukere. Dette vil påvirke hvordan koblinger opprettes og deles. De nye koblingene kan identifiseres ved tilstedeværelsen av en «rlkey»-parameter i URL-adressen. For disse koblingene vil oppførselen ovenfor fungere annerledes:

 • Når du deaktiverer muligheten for å laste ned skrivebeskyttede mapper, kan mottakerne av koblingen heller ikke legge til mappen i Dropboxen sin.

Gjør delte koblinger kun tilgjengelige for teamet ditt

Slik begrenser du tilgang til delte koblinger for medlemmer på teamet ditt på dropbox.com:

 1. Logg inn på dropbox.com.
 2. Hold musepekeren over navnet på filen eller mappen, og klikk på Del.
 3. I vinduet som dukker opp, klikker du på Innstillinger.
 4. Klikk på enten Kobling for redigering eller Kobling for visning, avhengig av hvilken kobling du vil begrense tilgangen til.
 5. Ved siden av Hvem har tilgang velger du Teammedlemmer fra rullegardinlisten.
 6. Klikk Lagre.
highlighter icon

Merknader:

 • Dropbox går over til en oppdatert arkitektur for delte koblinger der koblinger er basert på innhold i stedet for på brukere. Dette vil påvirke hvordan koblinger opprettes og deles. De nye koblingene kan identifiseres ved tilstedeværelsen av en «rlkey»-parameter i URL-adressen. For disse koblingene vil oppførselen ovenfor fungere annerledes:
  • Hvis du har redigeringstilgang til en fil eller mappe, kan du slette eventuelle delte koblinger som ble opprettet for den filen eller mappen.
  • Brukere med skrivebeskyttet tilgang kan bare opprette skrivebeskyttede koblinger, mens brukere med redigeringstilgang kan opprette både redigeringskoblinger og skrivebeskyttede koblinger hvis koblinger ikke allerede er opprettet.
  • Skrivebeskyttede koblinger og redigeringskoblinger er forskjellige. Du kan ikke gjøre en skrivebeskyttet kobling om til en redigeringskobling eller omvendt.
  • Bare én redigeringskobling og én kobling for skrivebeskyttet tilgang kan eksistere per fil eller mappe.
 • Delte koblinger for skrivebeskyttet tilgang og nettbaserte filer kan fremdeles deles eksternt. Ikke-teammedlemmer kan opprette sine egne delte koblinger basert på egen tilgang og egne innstillinger.

Slik begrenser du tilgang til delte koblinger for medlemmer på teamet ditt i Dropbox-mobilappen:

 1. Åpne Dropbox-mobilappen.
 2. Trykk på en fil for å åpne forhåndsvisningssiden for den.
 3. Trykk på «» (ellipse) øverst til høyre. 
 4. Trykk på Administrer tilgang.
 5. Trykk på Vis koblingsinnstillinger.
 6. Trykk på Koblingstilgang.
 7. Velg Teammedlemmer i menyen.
 8. Trykk på Ferdig.

Etter lagring kan du kopiere og lime koblingen inn i en e-post eller sende den direkte via Dropbox.
 

Begrens tilgangen til mapper fra koblinger


For å begrense tilgangen til en mappe via koblinger til medlemmer av den aktuelle mappen:

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Hold musepekeren over navnet på mappen, og klikk på delingsikonet (rektangel med oppoverpil).
 3. I vinduet som dukker opp, klikker du på Innstillinger.
 4. Gå til Mappeinnstillinger.
 5. Slå Koblingsbegrensninger på:
   

Denne innstillingene oppretter en generell begrensning for mappen og alt i den. Denne begrensningen gjelder uavhengig av dine eksisterende innstillinger for deling av koblinger.  Alle som prøver å få tilgang til mappen, eller en fil i mappen, gjennom en kobling, men som ikke er medlem av mappen, må sende inn en tilgangsforespørsel.

Var denne artikkelen nyttig?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre.

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen var til hjelp.

Takk for tilbakemeldingen!

Svar fra nettsamfunnet

Andre måter å få hjelp på