Slik administrerer du delingsinnstillinger for teamet ditt

Oppdatert May 17, 2024
person icon

I denne artikkelen beskrives innstillinger som er tilgjengelige for visse typer administratorer  med Dropbox Standard, Advanced, Business, Business Plus og Enterprise.

Hvis du er administrator for en Dropbox-teamkonto, kan du administrere delingsinnstillingene for hele teamet ditt. Slik får du tilgang til delingsinnstillingene i administratorverktøyet:

 1. Logg på dropbox.com med administratorpåloggingen din.
 2. Klikk på Administratorverktøy i sidestolpen til venstre.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Under Innhold klikker du på Deling.
highlighter icon

Merk: Endringer i disse innstillingene har ikke tilbakevirkende kraft.

Deling utenfor teamet ditt

Disse innstillingene lar deg velge individuelle Dropbox-produkter for å tillate eller begrense deling utenfor teamet.

Del filer via e-post

Denne innstillingen bestemmer hvorvidt teammedlemmer kan invitere personer utenfor teamet til å se eller redigere filer og mapper.

warning icon

Viktig merknad: Når denne innstillingen er , kan alle med tilgang dele innholdet. Sørg for at teamet ditt bare deler filer og mapper med folk du stoler på. Du kan også overvåke teamdelingsaktivitet i administratorverktøyet.

 • På (hvem som helst): Teammedlemmer kan dele med både personer som er på teamet og personer som ikke er med på teamet.
  • Hvis denne innstillingen er Av, har ikke teamet ditt tilgang til Dropbox Replay med mindre du allerede har kjøpt Replay-tilleggsprogram. Hvis du har det, vil du fortsatt se Replay, men programmet vil ikke følge dine globale Dropbox-innstillinger for ekstern deling.
 • På (team + godkjent): Teammedlemmer kan kun dele med personer som er på teamet og personer på teamets godkjente liste.
 • Av (kun team): Teammedlemmer kan bare dele med personer som er på teamet.
highlighter icon

Merknader:

 • Hvis du velger å tillate deling eksternt, kan du se en liste over de e-postadressene teamet ditt oftest sender filer til, i innsiktspanelet. Denne listen inkluderer imidlertid ikke deling via koblinger.
 • Husk at denne innstillingen ikke gjelder eksisterende tilgang.
 • Teammedlemmer kan administrere visnings- og kommentartillatelser direkte i Dropbox Replay i delingsinnstillingene for hver mediefil.

Hvis Deling eksternt er satt til På (team + godkjent), kan du legge til individuelle brukere via e-post eller hele e-postdomener. Slik legger du til personer eller gyldige e-postdomener i godkjent-listen:

 1. Logg på dropbox.com med administratorpåloggingen din.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Under Innhold klikker du på Deling.
 5. Klikk på Vis godkjent-liste.
 6. Fyll inn e-postene eller domenenavnene du vil legge til i unntakslisten.
 7. ​​Klikk X ved siden av en e-post eller et domene for å fjerne det.
highlighter icon

Merknader:

 • Om du legger til et toppnivådomene, for eksempel «eksempel.no», kan medlemmer også dele med underdomener som «x.eksempel.no» eller «y.eksempel.no».
 • Godkjent-listen gjelder ikke for delte lenker. 

Dele koblinger til filer

Denne innstillingen kontrollerer om teammedlemmer kan dele lenker med personer utenfor teamet.

highlighter icon

Merk: Retningslinjene for koblingsbegrensninger gjelder bare for teammedlemmer. Hvis du gir en ekstern partner tilgang til en fil eller mappe, kan de opprette en lenke for å dele innholdet med andre, selv om teamets retningslinjer for deling av lenker eksternt er satt til Av.

 • På: Teammedlemmer kan dele koblinger med personer utenfor teamet. Teammedlemmer kan overstyre Standard personvern for delt kobling-innstillingen som er beskrevet nedenfor.
 • Av: Teammedlemmer kan ikke dele koblinger med personer utenfor teamet eller opprette nye koblinger. I tillegg vil ikke eksisterende koblinger opprettet av teammedlemmer lenger fungere for personer utenfor teamet.
highlighter icon

Merknader:

 • Dropbox går over til en oppdatert arkitektur for delte koblinger der koblinger er basert på innhold i stedet for på brukere. Dette vil påvirke hvordan koblinger opprettes og deles. De nye koblingene kan identifiseres ved tilstedeværelsen av en «rlkey»-parameter i URL-adressen. For disse koblingene vil oppførselen ovenfor fungere annerledes:
 • Hvis du deler en fil eller mappe med en ekstern partner ved hjelp av en kobling, kan vedkommende dele den med andre eksterne parter med samme kobling. De kan imidlertid ikke opprette sin egen delte kobling, siden hver fil eller mappe bare kan ha én redigeringskobling og én skrivebeskyttet kobling.

Del «Send og spor»-koblinger

Denne innstillingene gjelder filer sendt med Send og spor. Gjør følgende for å administrere denne innstillingen:

 1. Logg på dropbox.com med administratorpåloggingen din.
 2. Klikk på Administratorverktøy i sidestolpen til venstre.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Under Innhold klikker du på Deling.
 5. Under Tillat deling utenfor teamet ditt, endre Del «Send og spor»-koblinger til tillat teammedlemmer å dele «Send og spor»-koblinger utenfor teamet.

Send forespørsler om underskrift

Denne innstillingen gjelder filer som sendes ved hjelp av Underskrifter-siden. Gjør følgende for å administrere denne innstillingen:

 1. Logg på dropbox.com med administratorpåloggingen din.
 2. Klikk på Administratorverktøy i sidestolpen til venstre.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Under Innhold klikker du på Deling.
 5. Under Tillat deling utenfor teamet ditt slår du på Send signaturforespørsler for å la teammedlemmer sende signaturforespørsler utenfor teamet.

Slette filer med Transfer

Denne innstillingen gjelder filer sendt med Dropbox Transfer. Gjør følgende for å administrere denne innstillingen:

 1. Logg på dropbox.com med administratorpåloggingen din.
 2. Klikk på Administratorverktøy i sidestolpen til venstre.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Under Innhold klikker du på Deling.
 5. Under Tillat deling utenfor teamet ditt-delen endrer du Del filer med Transfer til På.

Del Replay-koblinger

Denne innstillingen gjelder koblinger sendt ved hjelp av Dropbox Replay. Gjør følgende for å administrere denne innstillingen:

 1. Logg på dropbox.com med administratorpåloggingen din.
 2. Klikk på Administratorverktøy i sidestolpen til venstre.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Under Innhold klikker du på Deling.
 5. Under Tillat deling utenfor teamet ditt-delen klikker du på Administrer ved siden av Del Replay-koblinger for å åpne opp Replay og administrere delte koblinger direkte.

Del Capture-koblinger

Denne innstillingen gjelder koblinger sendt med Dropbox Capture. Gjør følgende for å administrere denne innstillingen:

 1. Logg på dropbox.com med administratorpåloggingen din.
 2. Klikk på Administratorverktøy i sidestolpen til venstre.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Under Innhold klikker du på Deling.
 5. Under Tillat deling utenfor teamet ditt-delen klikker du på Administrer ved siden av Del Capture-koblinger for å åpne opp Capture og administrere delte koblinger direkte.

Lenkeinnstillinger for delte filer

Disse innstillingene gjelder for filer delt med koblinger. De gjelder ikke Underskrifter-aktivitet, Dropbox Replay, Dropbox Capture, Dropbox Transfer eller «Send og spor»-koblinger.

Standard tilgang for delte koblinger

Denne innstillingen kontrollerer standard retningslinjer for delte lenker opprettet av teammedlemmer.

 • Teammedlemmer: Bare teammedlemmer har tilgang til delte lenker som standard.
 • Alle med link: Alle kan få tilgang til delte linker som standard, uavhengig av om de er en del av teamet eller ikke.
 • Bare inviterte personer: Teammedlemmer må invitere noen til å få tilgang til koblingen de oppretter.
   

Standard tillatelser for delte koblinger

Denne innstillingene kontrollerer standardtilatelser for delte koblinger opprettet av teammedlemmer.

 • Av: Teammedlemmer kan spesifisere sine egne standardtillatelser for delte koblinger.
 • Rediger: Alle som har tilgang til filen via en kobling, kan redigere den.
 • Skrivebeskyttet: Alle som har tilgang til filen via en kobling, kan kun se den.
highlighter icon

Merknader:

 • Teammedlemmer kan overstyre standard personvern for delte koblinger og tillatelsesinnstillinger og velge å gi hvem som helst tilgang til delte koblinger.
 • Hvis du vil angi en utløpsdato eller kreve et passord, må du angi standardtilgang for delte koblinger til teammedlemmer eller kun inviterte.

Angi en utløpsfrist for nye koblinger som deles utenfor teamet

Med denne innstillingen kan du angi en spesifikk utløpsdato for delte lenker opprettet av teammedlemmer. Etter den valgte datoen vil Dropbox automatisk deaktivere den delte lenken. Alle som prøver å få tilgang til lenken etter utløpsdatoen, får en feilmelding.

highlighter icon

Merk: Du kan Angi en utløpstid for koblinger som deles utenfor teamet ditt. Herfra har du muligheten til å Tillate medlemmer å fjerne eller endre utløpstiden for den delte koblingen.

Krev passord for nye koblinger som deles utenfor teamet

Med denne innstillingen kan teammedlemmene dine angi et tilgangspassord når de oppretter en delt kobling.

 • : Personer med koblingen trenger et passord for å se den. Teammedlemmet som oppretter koblingen, må dele passordet med mottakeren.
 • Av: Mottakeren trenger ikke passord for å få tilgang til delte lenker.

Lenkebegrensninger på delt innhold

Hvis du er administrator i et Dropbox-team, kan du administrere koblingstilgang til teamets delte mapper og undermapper. Aktivering av koblingsbegrensninger forhindrer Dropbox-brukere som ikke har blitt lagt til i en delt mappe, fra å få tilgang til den mappen via lenke. Dette overstyrer individuelle mappedelingsinnstillinger.

 • : Alle delte mapper vil ha koblingsbegrensninger aktivert.
 • Av: Koblingsbegrensninger vil ikke være aktivert som standard, men teammedlemmer kan fortsatt aktivere dem på bestemte delte mapper.
highlighter icon

Merk: Generelle koblingsbegrensninger gjelder bare for teamets mapper og undermapper. De gjelder ikke for delte mapper som eies av noen andre.

Hvis du ikke er administrator, kan du angi koblingsbegrensninger for individuelle mapper du eier
 

Slik gjør du det:

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Hold musepekeren over navnet på mappen, og klikk på delingsikonet (rektangel med oppoverpil).
 3. I vinduet som dukker opp, klikker du på Innstillinger.
 4. Velg mappeinnstillingsfane.
 5. Slå koblingsbegrensninger til 'På'.
   

Mapper delt med teamet

Legge til mapper utenfra

Velg om teammedlemmer skal kunne legge til redigerbare mapper fra plasseringer utenfor Dropbox-teamet ditt: 

 1. Logg på dropbox.com med administratorpåloggingen din.
 2. Klikk på Administratorverktøy i sidestolpen til venstre.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Deling.
 5. Under Folders delt med team, slå Legge til utenfor Folders til .
highlighter icon

Merk: Når du slår av denne innstillingen, påvirkes ikke mapper som medlemmer kun er invitert til å se i skrivebeskyttet versjon.

Var denne artikkelen nyttig?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre.

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen var til hjelp.

Takk for tilbakemeldingen!

Svar fra nettsamfunnet

Andre måter å få hjelp på