Jak zarządzać ustawieniami udostępniania w zespole

Zaktualizowano May 17, 2024
person icon

W tym artykule opisano ustawienia dostępne dla niektórych typów administratorów w taryfie Dropbox Standard, Advanced, Business, Business Plus oraz Enterprise.

Jeśli jesteś administratorem konta zespołu Dropbox, możesz zarządzać ustawieniami udostępniania w całym zespole. Aby uzyskać dostęp do ustawień udostępniania w konsoli administratora:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. W sekcji Zawartość kliknij Udostępnianie.
highlighter icon

Uwaga: zmiany tego ustawienia nie działają wstecz.

Udostępnianie poza swoim zespołem

Te ustawienia pozwalają wybrać poszczególne produkty Dropbox, aby zezwalać lub ograniczać udostępnianie poza zespołem.

Udostępniaj pliki przez e-mail

To ustawienie określa, czy członkowie zespołu mogą zapraszać osoby spoza zespołu do wyświetlania lub edytowania plików i folderów za pośrednictwem poczty e-mail lub całej domeny poczty e-mail.

warning icon

Ważna uwaga: gdy to ustawienie jest włączone, każdy, kto ma dostęp, może udostępniać zawartość. Upewnij się, że zespół udostępnia pliki i foldery tylko osobom, którym ufasz. Możesz także monitorować aktywność udostępniania zespołu w konsoli administratora.

 • Wł. (każdy): członkowie zespołu mogą udostępniać zawartość zarówno osobom należącym do zespołu, jak i osobom, które do niego nie należą.
  • Jeśli to ustawienie jest wyłączone, Twój zespół nie ma dostępu do Dropbox Replay, jeśli nie został już wykupiony dodatek Replay. Jeśli został wykupiony, nadal będziesz widzieć stronę Replay, ale nie będzie ona zgodna z globalnymi ustawieniami udostępniania zewnętrznego Dropbox.
 • Wł. (zespół + zatwierdzeni): członkowie zespołu mogą udostępniać zawartość tylko osobom należącym do zespołu i osobom z listy zatwierdzonych.
 • Wył. (tylko zespół): członkowie zespołu mogą udostępniać zawartość tylko osobom należącym do zespołu.
highlighter icon

Uwagi :

 • Jeśli zezwolisz na udostępnianie na zewnątrz, w panelu administratora możesz wyświetlić listę głównych domen adresów e-mail, do których Twój zespół wysyła pliki. Ta lista nie będzie jednak obejmować udostępniania za pośrednictwem łączy.
 • To ustawienie nie wpływa na istniejące prawa dostępu.
 • Członkowie zespołu mogą zarządzać uprawnieniami do wyświetlania i komentowania bezpośrednio w Dropbox Replay w ustawieniach udostępniania poszczególnych plików multimedialnych.

Jeśli udostępnianie na zewnątrz jest ustawione na Wł. (zespół + zatwierdzeni), możesz dodać pojedynczych użytkowników według adresu e-mail lub całe domeny e-mail. Aby dodać osoby lub prawidłowe domeny e-mail do listy zatwierdzonych:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. W sekcji Zawartość kliknij Udostępnianie.
 5. Kliknij opcję Pokaż listę zatwierdzonych.
 6. Wpisz adresy e-mail lub nazwy domen, które chcesz dodać do listy wyjątków.
 7. ​​Kliknij X obok adresu e-mail lub domeny, aby je usunąć.
highlighter icon

Uwagi :

 • Dodanie domeny najwyższego poziomu, na przykład „example.com”, umożliwi członkom udostępnianie w poddomenach, takich jak „x.example.com” lub „y.example.com”.
 • Lista zatwierdzonych nie dotyczy łączy udostępnionych. 

Udostępniaj łącza do plików

To ustawienie określa, czy członkowie zespołu mogą udostępniać łącza osobom spoza zespołu.

highlighter icon

Uwaga: Twoje zasady dotyczące ograniczeń łączy dotyczą tylko członków zespołu. Jeśli udzielisz partnerowi zewnętrznemu dostępu do pliku lub folderu, może on utworzyć łącze, aby udostępnić tę zawartość innym osobom, nawet jeśli zasady dotyczące udostępniania łączy na zewnątrz Twojego zespołu są wyłączone.

 • Wł.: członkowie zespołu mogą udostępniać łącza osobom spoza zespołu. Członkowie zespołu mogą zastąpić opisane poniżej ustawienie Domyślna prywatność łączy udostępnionych.
 • Wył.: członkowie zespołu nie mogą udostępniać łączy osobom spoza zespołu ani tworzyć nowych łączy. Ponadto istniejące łącza utworzone przez członków zespołu nie będą już działać u osób spoza zespołu.
highlighter icon

Uwagi :

 • Dropbox przechodzi na zaktualizowaną architekturę łączy udostępnionych, w której łącza są oparte na treści, a nie na użytkownikach. Będzie to miało wpływ na sposób tworzenia i udostępniania linków. Nowe linki można rozpoznać po obecności parametru „rlkey” w adresie URL. W przypadku tych linków powyższe zachowanie będzie działać inaczej:
 • Jeśli udostępnisz plik lub folder partnerowi zewnętrznemu za pomocą łącza, może on udostępnić go innym podmiotom zewnętrznym za pomocą tego samego łącza. Nie mogą oni utworzyć własnego łącza udostępnionego, ponieważ każdy plik lub folder może mieć tylko jedno łącze do edycji i jedno łącze tylko do wyświetlania.

Udostępniaj łącza typu Wyślij i śledź

To ustawienie dotyczy plików wysyłanych za pomocą funkcji Wyślij i śledź. Aby zarządzać tym ustawieniem:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. W sekcji Zawartość kliknij Udostępnianie.
 5. W obszarze Zezwól na udostępnianie poza zespołem włącz opcję Udostępniaj łącza Wyślij i śledź, aby zezwolić członkom zespołu na udostępnianie łączy „Wyślij i śledź” poza zespołem.

Wyślij prośbę o podpis

To ustawienie dotyczy plików wysyłanych za pomocą strony Podpisy. Aby zarządzać tym ustawieniem:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. W sekcji Zawartość kliknij Udostępnianie.
 5. W sekcji Zezwól na udostępnianie poza zespołem włącz opcję Wysyłaj prośby o podpis, aby zezwolić członkom zespołu na wysyłanie próśb o podpis poza zespołem.

Udostępniaj pliki za pomocą funkcji Transfer

To ustawienie dotyczy plików wysyłanych za pomocą Dropbox Transfer. Aby zarządzać tym ustawieniem:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. W sekcji Zawartość kliknij Udostępnianie.
 5. W sekcji Zezwól na udostępnianie poza zespołem włącz opcję Udostępniaj pliki za pomocą funkcji Transfer.

Udostępniaj łącza Replay

To ustawienie dotyczy łączy wysyłanych za pomocą Dropbox Replay. Aby zarządzać tym ustawieniem:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. W sekcji Zawartość kliknij Udostępnianie.
 5. W sekcji Zezwól na udostępnianie poza zespołem kliknij Zarządzaj obok opcji Udostępniaj łącza Replay, aby otworzyć Replay i bezpośrednio zarządzać udostępnionymi łączami.

Udostępniaj łącza Capture

To ustawienie dotyczy łączy wysyłanych za pomocą Dropbox Capture. Aby zarządzać tym ustawieniem:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. W sekcji Zawartość kliknij Udostępnianie.
 5. W sekcji Zezwól na udostępnianie poza zespołem kliknij Zarządzaj obok opcji Udostępniaj łącza Capture, aby otworzyć Capture i bezpośrednio zarządzać udostępnionymi łączami.

Ustawienia łącza udostępnionego pliku

Te ustawienia dotyczą plików udostępnianych za pośrednictwem łączy. Nie dotyczą one aktywności w obszarze Podpisy, Dropbox Replay, Dropbox Capture, Dropbox Transfer ani łączy „Wyślij i śledź”.

Domyślny dostęp do łączy udostępnionych

To ustawienie określa domyślną prywatność łączy udostępnionych utworzonych przez członków zespołu.

 • Członkowie zespołu: tylko członkowie zespołu mają domyślnie dostęp do łączy udostępnionych.
 • Każdy mający łącze: każdy może domyślnie uzyskiwać dostęp do udostępnionych łączy, niezależnie od tego, czy należy do zespołu.
 • Tylko zaproszone osoby: Członkowie zespołu muszą zaprosić kogoś w celu uzyskania dostępu do utworzonego łącza.
   

Domyślne uprawnienia łączy udostępnionych

To ustawienie kontroluje uprawnienia domyślne dla udostępnianych łączy utworzonych przez członków zespołu.

 • Wyłączone: Członkowie zespołu mogą określać własne uprawnienia domyślne dla udostępnianych łączy.
 • Edycja: Każdy, kto ma dostęp do pliku przez łącze, może go edytować.
 • Tylko wyświetlanie: Każdy, kto ma dostęp do pliku przez łącze, może go tylko wyświetlić.
highlighter icon

Uwagi :

 • Członkowie zespołu mogą zastępować ustawienia domyślne prywatności i uprawnień udostępnianych łączy oraz przyznawać innym dostęp do udostępnianych łączy.
 • Jeśli chcesz ustawić wygaśnięcie lub wymagać hasła, musisz ustawić domyślny dostęp do łączy udostępnionych na Członkowie zespołu lub Tylko zaproszone osoby.

Ustaw datę wygaśnięcia nowych łączy udostępnionych poza Twoim zespołem

To ustawienie umożliwia ustawienie określonej daty wygaśnięcia łączy udostępnionych utworzonych przez członków zespołu. Po upłynięciu terminu Dropbox automatycznie wyłączy udostępnione łącze. Każdy, kto spróbuje uzyskać dostęp do łącza po upływie daty wygaśnięcia, otrzyma komunikat o błędzie.

highlighter icon

Uwaga: możesz ustawić datę wygaśnięcia łączy udostępnionych poza Twoim zespołem. Dostępna jest opcja Zezwalaj członkom na usunięcie lub zmianę daty wygaśnięcia udostępnionego łącza.

Wymagaj hasła dla nowych łączy udostępnionych poza Twoim zespołem

To ustawienie umożliwia członkom zespołu ustawienie hasła dostępu podczas tworzenia łącza udostępnionego.

 • Wł.: osoby mające łącze będą potrzebowały hasła, aby je wyświetlić. Członek zespołu, który tworzy łącze, musi udostępnić odbiorcy hasło.
 • Wył.: odbiorca nie potrzebuje hasła, aby uzyskać dostęp do łączy udostępnionych.

Ogólne ograniczenia łączy

Jeśli jesteś administratorem zespołu Dropbox, możesz zarządzać dostępem do łączy do folderów i podfolderów udostępnionych Twojego zespołu. Włączenie ograniczeń łączy uniemożliwia użytkownikom Dropbox, którzy nie zostali dodani do folderu udostępnionego, uzyskanie dostępu do tego folderu za pomocą łącza. Zastępuje to indywidualne ustawienia udostępniania folderów.

 • Wł.: wszystkie foldery współdzielone będą miały włączone ograniczenia łączy.
 • Wył.: ograniczenia łączy nie będą domyślnie włączone, ale członkowie zespołu mogą nadal włączać je w określonych folderach udostępnionych.
highlighter icon

Uwaga: ogólne ograniczenia łączy dotyczą tylko folderów i podfolderów Twojego zespołu. Nie mają one zastosowania do folderów udostępnionych, których właścicielem jest ktoś inny.

Jeśli nie jesteś administratorem, możesz ustawić ograniczenia łącza dla poszczególnych folderów będących Twoją własnością.
 

W tym celu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na nazwę folderu i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 3. W wyświetlonym oknie kliknij Ustawienia.
 4. Wybierz kartę Ustawienia folderu.
 5. Włącz opcję Ograniczenia łącza.
   

Foldery udostępnione zespołowi

Dodawanie folderów zewnętrznych

Wybierz, czy członkowie zespołu mogą dodawać edytowalne foldery spoza zespołu Dropbox: 

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Udostępnianie.
 5. W zakładce Foldery udostępnione zespołowi przełącz opcję Dodawanie folderów zewnętrznych na Wł..
highlighter icon

Uwaga: wyłączenie tego ustawienia nie ma wpływu foldery, dla których członkowie mają uprawnienia tylko do wyświetlania.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.