Administratorzy: Jak dodać własny branding do łączy udostępnionych

Zaktualizowano Oct 10, 2023

Jako administrator konta zespołu Dropbox możesz korzystać z udostępniania z brandingiem, aby dodać logo i tło swojej organizacji do łączy udostępnianych poza zespołem. Gdy członkowie Twojego zespołu wysyłają łącza udostępnione lub zaproszenia do bezpośredniego udostępniania, odbiorcy będą widzieć elementy brandingu dodane przez Ciebie w ustawieniach konta. 

Jak skonfigurować udostępnianie z brandingiem

Aby przesłać logo i obraz tła w konsoli administratora:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Profil zespołu i przewiń do sekcji Branding zewnętrzny.
 5. Kliknij Dodaj logo obok Logo firmy, aby przesłać logo swojej organizacji.
 6. Kliknij Wybierz obraz obok pozycji Obraz tła.Przesłany obraz pojawi się za podglądem pliku lub folderu wyświetlanego przez odbiorcę.
highlight icon

Uwaga: logo i obrazy tła będą wyświetlane tylko podczas udostępniania prezentacjidokumentów lub plików graficznych

Jak edytować udostępnianie z brandingiem

Administratorzy mogą w każdej chwili usunąć lub zmienić ustawienia brandingu. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Profil zespołu i przewiń do sekcji Branding zewnętrzny.
 5. Kliknij Edytuj lub Usuń obok pozycji Logo organizacji, aby zmienić lub usunąć logo.
 6. Kliknij Edytuj lub Usuń obok pozycji Obraz tła, aby zmienić lub usunąć obraz pojawiający się za plikiem lub folderem wyświetlanym przez odbiorcę. 

Jak zezwolić członkom zespołu na ustawienie brandingu

Administratorzy zespołów Dropbox Advanced, Business Plus lub Enterprise mogą umożliwić członkom zespołu dostosowanie ustawień udostępniania z brandingiem ich własnych plików i folderów. Jeśli administratorzy zezwalają członkom zespołu na dostosowanie ustawień, branding ustawiony przez administratora nie będzie widoczny. 
 

Aby zezwolić członkom zespołu na ustawienie brandingu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Profil zespołu i przewiń do sekcji Branding zewnętrzny.
 5. Przełącz Członkowie mogą ustawić własny branding na . Członkowie zespołu mogą zarządzać udostępnianiem z brandingiem w ustawieniach konta.
highlight icon

Uwaga: jeśli administratorzy zezwalają członkom zespołu na dostosowanie brandingu, a oni nie dodadzą logo albo obrazu tła we własnych ustawieniach, na łączach udostępnionych nie będzie widoczny żaden branding.

FAQ

Jak odbiorcy będą widzieć branding mojej organizacji?

Gdy członkowie zespołu będą udostępniać plik lub folder z bezpośrednim zaproszeniem, odbiorca będzie widział branding Twojej organizacji w powiadomieniu e-mail. Jeśli ustawiono obraz tła z brandingiem, będzie on również wyświetlany za plikiem lub folderem wyświetlanym przez odbiorcę.

Co się stanie, jeśli użytkownik spoza zespołu utworzy łącze z folderu udostępnionego należącego do zespołu?

Logo i obraz tła dołączone do łącza udostępnionego zależą od ustawień osoby, która utworzyła łącze. Jeśli osoba spoza zespołu skopiuje łącze, które zostało utworzone przez członka Twojego zespołu, łącze będzie wyświetlać branding Twojego zespołu. Jeśli osoba spoza zespołu utworzy nowe łącze do pliku lub folderu, który był uprzednio udostępniony przez Twój zespół, łącze będzie wyświetlać branding osoby spoza zespołu, jeśli został ustawiony.

Czy własny branding będzie mieć wpływ na łącza udostępnione w moim koncie osobistym?

Jeśli masz połączone konta firmowe i osobiste Dropbox, własny branding będzie dotyczyć tylko łączy udostępnionych Twoich materiałów służbowych. Łącza udostępnione z Twojego konta osobistego Dropbox nie będą objęte tą funkcją.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności