Administratörer: Så här lägger du till anpassad profilering till delade länkar

Uppdaterat Oct 10, 2023

Som administratör för ett Dropbox-teamkonto kan du använda varumärkesprofilerad delning för att lägga till organisationens logotyp och en bakgrundsbild i länkar som delas utanför teamet. När teammedlemmar skickar delade länkar eller direktdelningsinbjudningar ser mottagarna varumärkeselementen som du lagt till i kontoinställningarna. 

Så här konfigurerar du varumärkesprofilerad delning

Ladda upp en logotyp och bakgrundsbild i adminkonsolen:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen på sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Teamprofil och bläddra till Extern varumärkesprofilering.
 5. Klicka på Lägg till logotyp intill Företagslogotyp för att ladda upp organisationens logotyp.
 6. Klicka på Välj bild intill Bakgrundsbild. Bilden du laddar upp visas bakom förhandsvisningen av filen eller mappen som mottagaren tittar på.
highlighter icon

Obs! Logotyper och bakgrundsbilder visas bara när du delar presentationerdokument eller bildfiler.

Så här redigerar du varumärkesprofilerad delning

Administratörer kan när som helst ta bort eller ändra varumärkesinställningarna. Gör så här:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen på sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Teamprofil och bläddra till Extern varumärkesprofilering.
 5. Klicka på Redigera eller Ta bort intill Företagslogotyp för att ändra eller ta bort organisationens logotyp.
 6. Klicka på Redigera eller Ta bort intill Bakgrundsbild för att ändra eller ta bort bilden som visas på filen eller mappen som mottagaren tittar på. 

Så här tillåter du att teammedlemmar ställer in varumärkesprofilering

Administratörer för Dropbox Advanced-, Business Plus- och Enterprise-team kan tillåta teammedlemmar att anpassa inställningar för varumärkesprofilerad delning i sina egna filer och mappar. Om administratören tillåter att teammedlemmar anpassar sina inställningar visas inte administratörens varumärkesprofilering. 
 

Tillåt att teammedlemmar ställer in varumärkesprofilering:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen på sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Teamprofil och bläddra till Extern varumärkesprofilering.
 5. Växla Medlemmar kan ställa in sin egen varumärkesprofilering till . Teammedlemmar kan hantera varumärkesprofilerad delning i sina kontoinställningar.
highlighter icon

Obs! Om administratören tillåter att teammedlemmar anpassar varumärkesprofilering och teammedlemmar inte lägger till någon logotyp eller bakgrundsbild i sina egna inställningar visas ingen profilering på deras delade länkar.

Vanliga frågor

Hur ser organisationens varumärkesprofilering ut för mottagarna?

När teammedlemmar delar en fil eller mapp med en direktinbjudan ser mottagaren organisationens varumärkesprofilering i sitt e-postmeddelande. Om du har konfigurerat en bakgrundsbild med din varumärkesprofilering visas bilden bakom filen eller mappen som mottagaren tittar på.

Vad händer om en icke-teammedlem skapar en länk till en teamägd delad mapp?

Logotypen och bakgrundsbilden som bifogas i en delad länk baseras på inställningarna för personen som skapat länken. Om en icke-teammedlem kopierar en länk skapad av en medlem i teamet visar länken teamets varumärkesprofilering. Om en icke-teammedlem skapar en ny länk till en fil eller mapp som ursprungligen delades av teamet visar länken icke-medlemmens varumärkesprofilering, om en sådan finns.

Påverkar anpassad profilering delade länkar på mitt personliga konto?

Om du har kopplat ditt jobbrelaterade och personliga konto i Dropbox läggs anpassad profilering endast till i delade länkar till dina jobbrelaterade filer. Den här funktionen berör inte delade länkar i ditt personliga Dropbox-konto.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp