Så här ändrar du administratörsrättigheter för Dropbox-teamet

Uppdaterat Jun 25, 2024
person icon

Informationen i den här artikeln gäller för vissa typer av administratörer med Dropbox Professional, Essentials, Standard, Business, Advanced, Business Plus och Enterprise.

På teamkonto finns administratörer och teammedlemmar. Administratörer får hantera medlemskap i teamet, ändra inställningar och hantera fakturering. Dropbox rekommenderar att alla Dropbox-teamkonton har minst två administratörer.
 

Alla administratörer i ett Dropbox-team med planen Standard  eller Business har globala behörigheter som teamadministratörer. Administratörer i Dropbox Advanced-, Business Plus-, eller Enterprise-team får globala behörigheter som teamadmin eller mer begränsade behörigheter. 
 

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att hantera filbehörigheter.

Lägga till eller ändra en administratör

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Medlemmar.
 4. Klicka på “” (ellips) bredvid den medlem du vill göra till administratör.
 5. Klicka på Gör till administratör
 6. Välj rätt administratörsnivå i popup-fönstret och klicka på Lägg till.
 7. Klicka på Ok. 

Ta bort en administratör

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Medlemmar och sök efter den medlem vars konto du vill radera.
 4. Klicka på “” (ellips) bredvid den medlem du vill ta bort som administratör.
 5. Klicka på Byt roll. 
 6. Klicka på Ta bort administratörsroll. 
 7. Klicka på OK.
highlighter icon

Obs! Det måste alltid finnas minst en teamadmin.

Ändra administratörsbehörighet

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Medlemmar
 4. Klicka på “” (ellips) bredvid den medlem vars administratörsbehörighet du vill ändra.
 5. Klicka på Byt roll. 
 6. Välj rätt administratörsnivå i popup-fönstret och klicka på Ändra
 7. Klicka på Ok.
   

Tilldela en Dropbox Replay-administratör

Om ett team använder Dropbox Replay kommer dess teamadmins automatiskt att tilldelas som administratörer i Replay. Administratörer kan inte tilldelas enbart för Replay.

För att tilldela en specifik teamadmin som Dropbox Replay-administratör måste de läggas till som teamadmins i adminkonsolen.

Läs mer om att se teamadmins i Replay.
 

Administratörstyper

Det finns åtta färdiga administratörsroller, var och en med olika behörigheter. 

 • Teamadmin har åtkomst till alla behörigheter.
 • Administratörer för användarhantering kan lägga till, ta bort och hantera teammedlemmars konton.
 • Supportadministratörer kan hjälpa teammedlemmar med begränsade uppgifter, inklusive att återställa lösenord.
 • Faktureringsadministratörer kan göra betalningar och förnya avtal.
 • Innehållsadministratörer kan ställa in behörigheter för innehåll och hantera innehåll.
 • Efterlevnadsadministratörer kan hantera datalagringspolicyer och arkiveringsskyldigheter.Den här administratörsrollen finns endast tillgänglig för team som har köpt tillägget Datastyrning.
 • Rapporterande administratörer kan skapa rapporter för teamaktivitet och medlemsdata.
 • Säkerhetsadministratörer kan hantera säkerhetsvarningar, extern delning och säkerhetsrisker.

Se tabellen nedan för en detaljerad lista över behörigheter för varje administratörstyp.Bläddra till höger för att visa alla administratörstyper.

Organisationsinställningar

Teamadministratör

Administratör för användarhantering

Supportadministratör

Faktureringsadministratör

Innehållsadministratör

Efterlevnadsadministratör

Rapporterande administratör

Säkerhetsadministratör

Gå med i program för tidig åtkomst

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Globala autentiseringsinställningar

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Koppling till tredjepartsprogram

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ändra globala delningskontroller

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Skapa/ta bort teammappar

Ja

Inga*

Inga*

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Hantera inställningar för Dropbox Paper

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Hantera inställningar för Signatursidan

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Hantera inställningar för Skicka och spåra

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Hantera godkännande av enheter

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Hantera inställningar för nätverkskontroll

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Skapa företagshanterade grupper

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ändra gruppmedlemmar

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Hantera delningslänkar som ägs av teammedlemmar

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Hantera appinställningar för filredigering

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Hantera datalagrings- och dispositionspolicyer

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Hantera säkerhetsvarningar

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Hantera automatisk hemligstämpling

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Medlemshantering

Teamadministratör

Administratör för användarhantering

Supportadministratör

Faktureringsadministratör

Innehållsadministratör

Efterlevnadsadministratör

Rapporterande administratör

Säkerhetsadministratör

Logga in som medlem

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Initiera domäninbjudningar

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Bjuda in/ta bort teammedlemmar

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ändra teammedlemmars mejladress

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Skicka påminnelser om inbjudan

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Överföra konton

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ta bort medlemmar som är inte är admin.

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Återställa lösenord till icke-administratörer

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Stänga icke-administratörers webbsessioner

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Stänga administratörers webbsessioner

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Skapa/tilldela administratörsroller

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Inaktivera/ta bort administratörsroller

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Återställa administratörslösenord

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Skapa/hantera/arkivera teammappar i teammappshanteraren

Ja

Inga*

Inga*

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Hantera arkiveringsskyldigheter

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Visningsbehörigheter

Teamadministratör

Administratör för användarhantering

Supportadministratör

Faktureringsadministratör

Innehållsadministratör

Efterlevnadsadministratör

Rapporterande administratör

Säkerhetsadministratör

Aktivitetsrapporter för icke-administratörer

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Visa medlemsflik

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Visa företagets aktivitetsström

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Visa adminpanelen

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Visa teammedlemmars profil

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Generera användarspecifika aktivitetsloggar

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Kontoinställningar

Teamadministratör

Administratör för användarhantering

Supportadministratör

Fakturering

Innehållsadministratör

Efterlevnadsadministratör

Rapporterande administratör

Säkerhetsadministratör

Lägg till licenser

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Åtkomst till faktureringsflik

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Åtkomst till hjälp och support

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

*Teamadministratörer med Dropbox Enterprise kan bevilja de här behörigheterna. Så här gör du för att bevilja behörigheterna till administratörer för användarhantering och supportadministratörer:

 1. Logga in med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen i sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Hantering av innehåll på högsta nivån.
 5. Markera rutan bredvid den typ av administratör som du vill ge behörighet.
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community

Andra sätt att få hjälp