Så här ändrar du administratörsrättigheter för Dropbox-teamet

Uppdaterat Jan 18, 2024

På teamkonto finns administratörer och teammedlemmar. Administratörer får hantera medlemskap i teamet, ändra inställningar och hantera fakturering. Dropbox rekommenderar att alla Dropbox-teamkonton har minst två administratörer.
 

Alla administratörer i ett Dropbox-team med planen Standard  eller Business har globala behörigheter som teamadministratörer. Administratörer i Dropbox Advanced-, Business Plus-, eller Enterprise-team får globala behörigheter som teamadmin eller mer begränsade behörigheter. 
 

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att hantera filbehörigheter.

Lägga till eller ändra en administratör

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Medlemmar.
 4. Klicka på kugghjulsikonen för den medlem du vill göra till administratör.
 5. Välj Lägg till administratörsbehörighet på menyn.
 6. Bekräfta att du har valt rätt administratörsbehörighetsnivå i popup-fönstret.

Ta bort en administratör

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Medlemmar och sök efter den medlem vars konto du vill radera.
 4. Klicka på kugghjulsikonen till höger om medlemmens namn och välj antingen Ta bort administratörsbehörighet eller Radera användare.
 5. Om du raderar en användare: ange om du vill/inte vill använda fjärradering för att ta bort filer från användarens kopplade enheter nästa gång de kopplar upp sig och klicka sedan på Radera.
highlight icon

Obs! Det måste alltid finnas minst en teamadmin.

Ändra administratörsbehörighet

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Medlemmar
  • Du ser deras befintliga roll i kolumnen Användartyp.
 4. Klicka på kugghjulsikonen bredvid medlemmens namn.
 5. Klicka på Lägg till administratörsbehörighet eller Ändra administratörsbehörighet.

 

Administratörstyper

Det finns åtta färdiga administratörsroller, var och en med olika behörigheter. 

 • Teamadmin har åtkomst till alla behörigheter.
 • Administratörer för användarhantering kan lägga till, ta bort och hantera teammedlemmars konton.
 • Supportadministratörer kan hjälpa teammedlemmar med begränsade uppgifter, inklusive att återställa lösenord.
 • Faktureringsadministratörer kan göra betalningar och förnya avtal.
 • Innehållsadministratörer kan ställa in behörigheter för innehåll och hantera innehåll.
 • Efterlevnadsadministratörer kan hantera datalagringspolicyer och arkiveringsskyldigheter.Den här administratörsrollen finns endast tillgänglig för team som har köpt tillägget Datastyrning.
 • Rapporterande administratörer kan skapa rapporter för teamaktivitet och medlemsdata.
 • Säkerhetsadministratörer kan hantera säkerhetsvarningar, extern delning och säkerhetsrisker.

Se tabellen nedan för en detaljerad lista över behörigheter för varje administratörstyp.Bläddra till höger för att visa alla administratörstyper.

Organisationsinställningar

Teamadministratör

Administratör för användarhantering

Supportadministratör

Faktureringsadministratör

Innehållsadministratör

Efterlevnadsadministratör

Rapporterande administratör

Säkerhetsadministratör

Gå med i program för tidig åtkomst

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Globala autentiseringsinställningar

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Koppling till tredjepartsprogram

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ändra globala delningskontroller

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Skapa/ta bort teammappar

Ja

Inga*

Inga*

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Hantera inställningar för Dropbox Paper

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Hantera inställningar för Signatursidan

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Hantera inställningar för Skicka och spåra

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Hantera godkännande av enheter

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Hantera inställningar för nätverkskontroll

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Skapa företagshanterade grupper

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ändra gruppmedlemmar

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Hantera delningslänkar som ägs av teammedlemmar

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Hantera appinställningar för filredigering

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Hantera datalagrings- och dispositionspolicyer

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Hantera säkerhetsvarningar

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Hantera automatisk hemligstämpling

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Medlemshantering

Teamadministratör

Administratör för användarhantering

Supportadministratör

Faktureringsadministratör

Innehållsadministratör

Efterlevnadsadministratör

Rapporterande administratör

Säkerhetsadministratör

Logga in som medlem

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Initiera domäninbjudningar

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Bjuda in/ta bort teammedlemmar

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ändra teammedlemmars mejladress

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Skicka påminnelser om inbjudan

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Överföra konton

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ta bort medlemmar som är inte är admin.

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Återställa lösenord till icke-administratörer

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Stänga icke-administratörers webbsessioner

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Stänga administratörers webbsessioner

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Skapa/tilldela administratörsroller

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Inaktivera/ta bort administratörsroller

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Återställa administratörslösenord

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Skapa/hantera/arkivera teammappar i teammappshanteraren

Ja

Inga*

Inga*

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Hantera arkiveringsskyldigheter

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Visningsbehörigheter

Teamadministratör

Administratör för användarhantering

Supportadministratör

Faktureringsadministratör

Innehållsadministratör

Efterlevnadsadministratör

Rapporterande administratör

Säkerhetsadministratör

Aktivitetsrapporter för icke-administratörer

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Visa medlemsflik

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Visa företagets aktivitetsström

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Visa adminpanelen

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Visa teammedlemmars profil

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Generera användarspecifika aktivitetsloggar

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Kontoinställningar

Teamadministratör

Administratör för användarhantering

Supportadministratör

Fakturering

Innehållsadministratör

Efterlevnadsadministratör

Rapporterande administratör

Säkerhetsadministratör

Lägg till licenser

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Åtkomst till faktureringsflik

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Åtkomst till hjälp och support

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

*Teamadministratörer med Dropbox Enterprise kan bevilja de här behörigheterna. Så här gör du för att bevilja behörigheterna till administratörer för användarhantering och supportadministratörer:

 1. Logga in med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen i sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Innehållshantering.
 5. Markera rutan bredvid den typ av administratör som du vill ge behörighet.
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community

Andra sätt att få hjälp