Så här ändrar du administratörsrättigheter för Dropbox-teamet

Uppdaterat Aug 11, 2023

Det finns administratörer och teammedlemmar i konton med Dropbox Standard, Advanced och Enterprise. Administratörer får hantera medlemskap i teamet, ändra inställningar och hantera fakturering. Dropbox rekommenderar att alla Dropbox-teamkonton har minst två administratörer.

Alla administratörer i ett team med planen Standard har globala behörigheter som teamadministratörer.Administratörer i team med planen Advanced eller Enterprise får globala behörigheter som teamadmin eller mer begränsade behörigheter. 

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att hantera filbehörigheter.

Lägga till eller ändra en administratör

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Medlemmar.
 4. Klicka på kugghjulsikonen för den medlem du vill göra till administratör.
 5. Välj Lägg till administratörsbehörighet på menyn.
 6. Bekräfta att du har valt rätt administratörsbehörighetsnivå i popup-fönstret.

Ta bort en administratör

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Medlemmar och sök efter den medlem vars konto du vill radera.
 4. Klicka på kugghjulsikonen till höger om medlemmens namn och välj antingen Ta bort administratörsbehörighet eller Radera användare.
 5. Om du raderar en användare: ange om du vill/inte vill använda fjärradering för att ta bort filer från användarens kopplade enheter nästa gång de kopplar upp sig och klicka sedan på Radera.
highlight icon

Obs! Det måste alltid finnas minst en teamadmin.

Ändra administratörsbehörighet

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Medlemmar
  • Du ser deras befintliga roll i kolumnen Användartyp.
 4. Klicka på kugghjulsikonen bredvid medlemmens namn.
 5. Klicka på Lägg till administratörsbehörighet eller Ändra administratörsbehörighet.

Administratörstyper

Det finns åtta färdiga administratörsroller, var och en med olika behörigheter. 

 • Teamadmin har åtkomst till alla behörigheter.
 • Administratörer för användarhantering kan lägga till, ta bort och hantera teammedlemmars konton.
 • Supportadministratörer kan hjälpa teammedlemmar med begränsade uppgifter, inklusive att återställa lösenord.
 • Faktureringsadministratörer kan göra betalningar och förnya avtal.
 • Innehållsadministratörer kan ställa in behörigheter för innehåll och hantera innehåll.
 • Efterlevnadsadministratörer kan hantera datalagringspolicyer och arkiveringsskyldigheter.Den här administratörsrollen finns endast tillgänglig för team som har köpt tillägget Datastyrning.
 • Rapporterande administratörer kan skapa rapporter för teamaktivitet och medlemsdata.
 • Säkerhetsadministratörer kan hantera säkerhetsvarningar, extern delning och säkerhetsrisker.

Se tabellen nedan för en detaljerad lista över behörigheter för varje administratörstyp.Bläddra till höger för att visa alla administratörstyper.

Organisationsinställningar Teamadministratör Administratör för användarhantering Supportadministratör Faktureringsadministratör Innehållsadministratör Efterlevnadsadministratör Rapporterande administratör Säkerhetsadministratör
Gå med i program för tidig åtkomst Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja
Globala autentiseringsinställningar Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja
Koppling till tredjepartsprogram Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja
Ändra globala delningskontroller Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja
Skapa/ta bort teammappar Ja Inga* Inga* Nej Ja Ja Nej Ja
Hantera inställningar för Dropbox Paper Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja
Hantera godkännande av enheter Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja
Hantera inställningar för nätverkskontroll Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja
Skapa företagshanterade grupper Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja
Ändra gruppmedlemmar Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja
Hantera delningslänkar som ägs av teammedlemmar Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja
Hantera appinställningar för filredigering Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja
Hantera datalagrings- och dispositionspolicyer Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej
Hantera säkerhetsvarningar Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja
Hantera automatisk hemligstämpling Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja
Medlemshantering Teamadministratör Administratör för användarhantering Supportadministratör Faktureringsadministratör Innehållsadministratör Efterlevnadsadministratör Rapporterande administratör Säkerhetsadministratör
Logga in som användare Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Initiera domäninbjudningar Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja
Bjuda in/ta bort teammedlemmar Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja
Ändra teammedlemmars mejladress Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja
Skicka påminnelser om inbjudan Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja
Överföra konton Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja
Ta bort medlemmar som är inte är admin. Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja
Återställa lösenord till icke-administratörer Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja
Stänga icke-administratörers webbsessioner Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja
Stänga administratörers webbsessioner Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja
Skapa/tilldela administratörsroller Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Inaktivera/ta bort administratörsroller Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Återställa administratörslösenord Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Skapa/hantera/arkivera teammappar i teammappshanteraren Ja Inga* Inga* Nej Ja Ja Nej Ja
Hantera arkiveringsskyldigheter Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej
Visningsbehörigheter Teamadministratör Administratör för användarhantering Supportadministratör Faktureringsadministratör Innehållsadministratör Efterlevnadsadministratör Rapporterande administratör Säkerhetsadministratör
Aktivitetsrapporter för icke-administratörer Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja
Visa medlemsflik Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja
Visa företagets aktivitetsström Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja
Visa adminpanelen Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja
Visa teammedlemmars profil Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja
Generera användarspecifika aktivitetsloggar Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja
Kontoinställningar Teamadministratör Administratör för användarhantering Supportadministratör Fakturering Innehållsadministratör Efterlevnadsadministratör Rapporterande administratör Säkerhetsadministratör
Lägg till licenser Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej
Åtkomst till faktureringsflik Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej
Åtkomst till hjälp och support Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

*Teamadministratörer med Dropbox Enterprise kan bevilja de här behörigheterna. Så här gör du för att bevilja behörigheterna till administratörer för användarhantering och supportadministratörer:

 1. Logga in med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen i sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Innehållshantering.
 5. Markera rutan bredvid den typ av administratör som du vill ge behörighet.
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Community Answers