Hur kan jag anpassa säkerheten i Dropbox Business?

Uppdaterat Aug 04, 2023

Vi förstår att du måste skydda organisationens information och därför har vi utformat Dropbox med ett antal fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder. Om du är administratör för Dropbox för företag har du åtkomst till funktioner som låter dig anpassa säkerheten efter dina specifika behov.

Användaretablering

Du kan bjuda in användare manuellt till Dropbox Business genom att du skickar en inbjudan per mejl från Adminkonsolen eller automatiskt genom att detta integrerats med en befintlig Active Directory eller LDAP-distribution genom någon av våra leverantörer av identitetshantering.

Delningsåtkomst

Administratörer kan kontrollera om teammedlemmar kan dela filer med personer utanför teamet och ställa in olika regler för delade mappar och delade länkar. Om delning utanför teamet är aktiverad kan medlemmarna ändå begränsa mappar eller länkar till ”endast teamet” efter behov.

Autentisering

Med samlad inloggning (SSO) kan du låta din befintliga identitetsleverantör ta ansvaret för autentisering. Tvåstegsautentisering kan också aktiveras för att lägga till ett extra skyddslager. Dessutom kan administratörer återställa lösenord för enskilda användare eller hela teamet.

Sessionskontroll

Administratörer kan justera teammedlemmars in- och utloggning i webbläsaren och på enheter och återkalla åtkomst från tredjepartsappar för alla teammedlemmar.

Lösenordskontroll

Administratörer kan ställa in lösenordskrav eller återställa lösenord för sina team.

Om du aktiverar lösenordskontroll loggas alla teammedlemmar ut och de får meddelande om de nya lösenordskraven och blir uppmanade att återställa sina lösenord.

Administratörer kan också välja att återställa lösenorden för alla sina teammedlemmar. Det gör att teammedlemmarna uppmanas att välja ett nytt lösenord nästa gång de loggar in i Dropbox. Alternativet att återställa alla lösenord finns i avsnittet för lösenordskontroll i adminkonsolen.

Koppla personliga och jobbrelaterade Dropboxar

Administratörer kan stänga av teammedlemmars möjlighet att använda vår skrivbordsapplikation för både personliga och jobbrelaterade Dropboxar på samma gång.

Överföra data under offboarding

När du tar bort användare från ett Dropbox Business-team kan administratörer överföra deras data till en annan användare.

Fjärradering

Om en enhet tappas bort eller om någon lämnar organisationen kan administratörer enkelt radera filer och mappar från datorer och mobila enheter när de kopplas upp till internet nästa gång.

Synlighet

Administratörer kan generera aktivitetsrapporter när som helst för händelser relaterade till lösenord, inloggningar, administratörsåtgärder, applikationer, enheter, delningoch medlemskap. Rapporter är tillgängliga för enskilda medlemmar eller hela team-konton och kan laddas ner i CSV-format (kommaseparerade värden) för analys med SIEM-verktyg (säkerhetsinformation- och händelsehantering).

För mer information om kontroll- och synlighetslösningar, se Dropbox förtroendeguide.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!