Webbsessionskontroll: En översikt

Uppdaterat Jan 22, 2024
person icon

Den här artikeln handlar om en funktion som endast är tillgänglig för Dropbox-team på Dropbox Standard, Business, Advanced, Business Plus och Enterprise.

highlight icon

Obs! Webbsessionskontroll är för närvarande inte helt integrerad med Paper-webbsessioner.

  • När teammedlemmar loggas ut via webbsessionskontroll kan det ta upp till sex timmar innan deras Paper-webbsessioner löper ut.
  • När inaktiva sessioner aktiveras kommer teammedlemmar som interagerar med Paper ändå loggas ut från dropbox.com.

highlight icon

Obs!: Webbsessionskontroll är för närvarande inte helt integrerat med Dropbox Capture  och Dropbox Replay.

  • När teammedlemmar loggas ut via webbsessionskontroll stängs inte deras sessioner i Dropbox Capture och Dropbox Replay.
  • När den inaktiva sessionen aktiveras kommer teammedlemmar som interagerar med Dropbox Capture och Dropbox Replay ändå loggas ut från dropbox.com.

Webbsessionskontroll skyddar åtkomsten till organisationens data genom att låta administratörer styra hur länge teammedlemmar får vara inloggade på dropbox.com.Det finns två olika alternativ för webbsessionskontroll:

  • Fast sessionslängd: administratören styr intervallet under vilket teammedlemmar får vara inloggade på dropbox.com (till exempel en vecka eller en månad).
  • Inaktiv sessionslängd: administratören styr hur länge en teammedlem kan vara inloggad utan att interagera med dropbox.com (till exempel 48 timmars inaktivitet).

Administratörer kan använda kontrollerna enskilt eller tillsammans.

highlight icon

Obs! Webbsessionskontroll påverkar endast teammedlemmarnas åtkomst till dropbox.com. Den påverkar inte åtkomst till Dropbox mobilapp eller klient.

När teammedlemmarna når administratörens inställda gräns upphör webbsessionen.När de försöker utföra något på dropbox.comloggas de ut och blir ombedda att logga in på nytt.Webbsessionsbegränsningen påverkar inte eventuella pågående filnerladdningar.

När administratörer anger en fast sessionslängd mäts sessionen från den tidpunkt då teammedlemmen loggar in och sessionerna beräknas som ett visst antal dagar.Om administratören väljer en vecka pågår den fasta sessionen i sju dagar från den tidpunkt då teammedlemmen loggat in.

Ändra inställningarna i avsnittet Webbsessionskontroll i administratörskonsolen:

  1. Logga in på dropbox.com.
  2. Klicka på Adminkonsolen.
  3. Klicka på Inställningar.
  4. Rulla ner till Webbsessionskontroll för att ställa in fast sessionslängd och inaktiv sessionslängd. Administratörer kan ställa in ena eller båda funktionerna.
highlight icon

Obs! Om du minskar den fasta sessionslängden loggas alla teammedlemmar ut.Administratörer bör utföra den här ändringen vid en tidpunkt som inte stör teamet.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community

Andra sätt att få hjälp