Dropbox Paper: administratörsinställningar för Dropbox-team

Uppdaterat Jan 31, 2024
Administratörer för Dropbox-teamkonton kan styra teamets Dropbox Paper-inställningar för sekretess och delning.
highlight icon

Obs! Om ditt team använder 2020 års versionen av Dropbox Paper ska du följa instruktionerna i det första avsnittet nedan.Om teamet använder den gamla versionen av Paper ska du följa instruktionerna i det andra avsnittet nedan.

Så här tar du reda på vilken version teamet använder:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Skapa.
 3. Håll muspekaren över Dokument.
 • Ser du inte Dropbox Paper i listan med dokumenttyper använder du den gamla versionen av Paper.
 • Om du ser Dropbox Paper i listan med dokumenttyper använder du den nya versionen av Dropbox Paper från 2020.

Mer information finns i 2020 års version av Paper – Vanliga frågor för teamadministratörer.

Administratörer med 2020 års version av Dropbox Paper

Det här avsnittet är för administratörer för Dropbox-teamkonton vars team använder 2020 års version av Dropbox Paper. Följ instruktionerna högst upp i den här artikeln för att ta reda på vilken version ni använder.
 

I 2020 års version av Paper fungerar Paper-dokument som vanliga Dropbox-filer och administratörsinställningarna för Paper-dokument är därför desamma som för vanliga Dropbox-filer. Så här hanterar du delnings- och sekretesskontrollerna för vanliga Dropbox-filer, som nu gäller även för Paper-dokument:

Vissa adminkontroller för Paper har inte ändrats i och med 2020 års version, inklusive dessa:

Ytterligare resurser

 

Mer information om 2020 års version av Dropbox Paper:

Administratörer med den gamla versionen av Dropbox Paper

Det här avsnittet är för administratörer för Dropbox-teamkonton vars team använder den gamla versionen av Dropbox Paper. Följ instruktionerna högst upp i denna artikel för att ta reda på vilken version ni använder.
 

Aktivera eller inaktivera Paper

Så här aktiverar eller inaktiverar du Dropbox Paper för ditt team:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Paper under Ytterligare inställningar.
 5. Växla Aktivera Paper på eller av.
 6. Godkänn Dropbox villkor innan du aktiverar Paper.
 7. Klicka på Tillämpa ändringar.
highlight icon

Obs! Paper har aktiverats som standard för alla Dropbox-team med planerna Standard och Advanced som skapats efter 7 augusti 2017.

Exportera alla Paper-dokument

När du inaktiverar Paper kan du exportera dina Paper-dokument till Word eller Markdown-filer. Exportera dina dokument:

 1. När du har inaktiverat Paper klickar du på Exportera # dokument
 2. Välj ett filformat och klicka på Ladda ner.
 3. När exporten är klar får du ett mejl med dina Paper-dokument i det format du valt.Klicka på Ladda ner dokument i mejlet.


Alla aktiva dokument som ägs av teamet exporteras. Raderade dokument exporteras inte.
 

Delning endast med teamet

Administratörer för ett Dropbox-team kan välja vilka teammedlemmar kan dela Paper-dokument med. Administratörer kan välja att aktivera delning utanför teamet eller enbart inom Dropbox-teamet. Begränsa delning till inom teamet:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Paper under Ytterligare inställningar.
 5. Växla Dela Paper-dokument externt på eller av.
 6. Klicka på Tillämpa ändringar.


Den här inställningen är inte retroaktiv och gäller endast dokument som delas efter det att inställningen har ändrats. Du kan se dokument som har delats med personer utanför ditt team i aktivitetsrapporten.

highlight icon

Obs! Om du ändrar den här inställningen till Av förhindrar du att teammedlemmar skapar dokument i externa mappar som delats med dem.

Standardsekretess för Paper-dokument

Administratörer kan välja standardsekretessinställningar för länkar till Paper-dokument. Växla standardsekretess för Paper-dokument:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Paper under Ytterligare inställningar.
 5. Bredvid Standarddelningsinställningar, välj mellan Alla med länkMedlemmar med länk eller Inaktivera extern delning.
  • Alla med länk gör att alla med länken, vare sig de är teammedlemmar eller inte, kan öppna dokumentet.
  • Medlemmar med länk gör att endast teammedlemmar med länken kan öppna dokumentet. Icke-teammedlemmar kan inte öppna dokumentet, även om de har länken.
  • Inaktivera extern delning förhindrar att teammedlemmar kan dela dokument med icke-teammedlemmar.


Kontroller för permanent radering

Som standard kan skaparen permanent radera ett dokument eller en mapp efter arkivering.
 

Teamadmins för ett Dropbox-team kan begränsa permanent radering av Paper-dokument till enbart teamadmins. För att förhindra permanent radering kan teamadmins stänga Av teamets raderingsinställning.

highlight icon

Obs! Om Radering är inställd på Av kan teamadministratörer radera filer permanent genom att logga in som användare.Läs om hur du loggar in som användare i avsnittet nedan.

highlight icon

Obs! Inställningen gäller Dropbox-filer och Paper-dokument.

Logga in som användare

Teamadmins för ett Dropbox-team kan logga in som en teammedlem. När administratörer använder logga in som kan de göra följande:

 • Visa Paper-dokument och -mappar
 • Dela dokument och mappar med andra användare
 • Flytta Paper-dokument och -mappar
 • Återställ arkiverade Paper-dokument
 • Arkivera och radera Paper-dokument permanent

Administratörer kan inte skapa, redigera eller kommentera dokument.
 

Logga in som teammedlem och få åtkomst till Paper-kontot:

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Medlemmar.
 4. Klicka på kugghjulsikonen intill den teammedlems namn du vill logga in som.
 5. Klicka på Logga in som användare.
 6. Klicka på Logga in för att bekräfta att du vill logga in som den valda användaren.
 7. Klicka på fliken Paper.
 8. Klicka på Logga ut när du är klar.
highlight icon

Obs! Alla åtgärder som utförs av administratören registreras i aktivitetsloggen.

Visa teamaktivitet i Paper-dokument

Aktivitetssidan visar en sammanfattning av den senaste aktiviteten i ett team. Administratörer kan välja en typ av Paper-aktivitet på aktivitetssidan eller ladda ner en fullständig aktivitetsrapport.
 

Paper-händelser registreras för följande:

 • Skapande och redigering av dokument
 • Kommentering och redigering av kommentarer
 • Delning av dokument med teammedlemmar och icke-teammedlemmar
 • Arkivering och permanent radering av dokument
 • Åtkomstbegäran till dokument från teammedlemmar och icke-teammedlemmar
 • Dokument som visats av teammedlemmar och icke-teammedlemmar
 • Ändringar av delningspolicy

Mer information om hur du visar teamets aktivitet.

Begränsningar av Paper-säkerhet för Dropbox-team

Vissa säkerhetsalternativ för Dropbox-team omfattar ännu inte Dropbox Paper. Läs vidare för att ta reda på vilka alternativ som inte är tillgängliga för team som använder Dropbox Paper.
 

Standarder och föreskrifter är inte tillgängliga för Dropbox Paper

Dropbox Paper är inte inkluderat i följande standarder och föreskrifter:

 • Tyskland BSI C5

Läs mer om Dropbox efterlevnad av dessa standarder.

Enhetsgodkännanden ingår inte för mobilappen Paper

Enhetsgodkännanden är en säkerhets- och åtkomstfunktion för Dropbox-team med planerna Advanced eller Enterprise. Med enhetsgodkännanden kan administratörer hantera de enheter som teammedlemmarna använder för att få åtkomst till sina Dropbox-teamkonton. Dropbox Paper-mobilappen omfattas inte av enhetsgodkännanden.
 

Enhetsgodkännanden ingår inte för mobilappen Paper

Enterprise Mobility Management (EMM) hjälper Dropbox-team med Enterprise-planen att hantera användningen av mobila enheter i företagstillämpningar, nätverk och enheter. Dropbox Papers mobilapp kan inte hanteras av EMM.
 

Nätverkskontroll ingår inte i Paper

Nätverkskontroll är en säkerhets- och åtkomstfunktion för Dropbox-team med Enterprise-planen. Med den här funktionen kan IT-administratörer hantera vilka Dropbox-konton som kan användas i företagsnätverket. Dropbox Paper hanteras för närvarande inte genom nätverkskontroll.

Logga ut teammedlemmarna från Paper-mobilappen på distans.

Administratörer kan på distans logga ut teammedlemmar från mobilappen Paper på alla enheter så att de inte längre har åtkomst till teamets Paper-dokument. 

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Medlemmar.
 4. Klicka på namnet på den medlem du vill logga ut på alla enheter från Paper-mobilappen.
 5. Under Mobilenheter för Paper klickar du på Klicka här för att logga ut teammedlemmen från Paper på alla enheter.
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community

Andra sätt att få hjälp