Logga in som en av dina teammedlemmar i Dropbox

Uppdaterat Mar 28, 2024
person icon

Den här artikeln diskuterar en funktion som endast finns tillgänglig på Dropbox Advanced, Business Plus och Enterprise.

Teamadministratörer kan logga in på alla konton i teamet. Teamadministratörer kan komma åt olika teammedlemmars konton för att:

 • Organisera nyanställdas Dropbox-konton innan de börjar
 • Felsöka problem
 • Håll projektet igång när teammedlemmarna inte är på kontoret
highlighter icon

Obs! Om en teammedlem har kopplat sitt personliga konto och teamkonto ger ”gå in som användare” inte administratörer åtkomst till teammedlemmens kopplade personliga konto. Administratörer kan dock se namnet och mejladressen på teammedlemmens kopplade personliga konto.

Så här går du in som användare på Dropbox-teamkontot

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Medlemmar.
 4. Klicka på ”” (ellips) bredvid namnet på den teammedlemmar du vill logga in som.
 5. Klicka på Logga in som medlem.
 6. Klicka på Logga in för att bekräfta att du vill logga in som den valda användaren.

Du kommer till den valda användarens konto där du kan utföra åtgärder åt användaren. Klicka på Logga ut på det röda fältet högst upp på sidan när du är klar. Det här förhindrar att du gör ändringar i fel konto senare.

highlighter icon

Obs

 • När du loggar in som en användare i teamet går det inte att samtidigt få åtkomst till andra Dropbox-konton (inklusive ditt eget), varken i ett nytt fönster eller på en ny flik i webbläsaren.
 • Du får åtkomst till andra Dropbox-konton (inklusive ditt eget) först efter att du loggat ut från teammedlemmens konto.
 • Om du går in som en teammedlem med arkiveringsskyldighet kommer filer som du skapar eller redigerar när du är inloggad som den användaren inte att inkluderas i arkiveringsskyldigheten.
 • Den här funktionen är inte tillgänglig för Underskrifter, Replay och Capture.

Meddelanden och loggning

Om du går in som användare för att komma åt en teammedlems konto kan du meddela teammedlemmen att du har åtkomst till dennes konto.
 

Meddelanden om teammedlemmar/administratörer

Om du klickar på Ändra meddelandeinställningarna i meddelandefönstret kan du välja vem som ska få ett meddelande om att du har loggat in som teammedlem. Alternativen varierar något beroende på om kontot har en eller flera teamadministratörer. Om du väljer Medlemmen och aktivitetsloggen (rekommenderas) får teammedlemmen ett mejl om att du har varit inne på kontot.

Medlemsaktivitet

Om du väljer att gå in som användare kommer detta och alla andra efterföljande åtgärder du vidtar åt en teammedlem loggas i medlemmens aktivitetsflik.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp