Signatursidan: en översikt

Den här artikeln beskriver en sida som är tillgänglig för alla Dropbox-kunder. Det finns däremot några funktioner på sidan som kräver en betald Dropbox Sign-plan eller Dropbox One-planen.

signatursidan på dropbox.com kan du skicka förfrågningar om underskrift, se statusar på förfrågningarna, självsignera dokument och hantera mallar direkt från dropbox.com. Du kan också använda signatursidan för att skicka begäranden om underskrifter, skapa mallar och kontrollera statusen på dina dokument. 

Obs! Alla Dropbox-kunder kan självsignera ett obegränsat antal dokument och har åtkomst till tre kostnadsfria begäranden om underskrifter per månad. Ytterligare begäranden om underskrifter och mallar är tillgängliga i betalda Dropbox Sign-planer och för kunder som har en Dropbox One-plan.

Fliken Dokument

Fliken Dokument visar alla förfrågningar om underskrift som du har skapat. Du kan ladda ner eller förhandsvisa ett dokument när det är sparat under fliken Dokument och sortera efter status. 

Klicka på rullgardinsmenyn Status för att sortera efter följande statusar:

 • Väntar på underskrift
 • Väntar på din underskrift 
 • Nekades 
 • Signerat

Dokumenttyper som stöds

Dokument kan skickas för en begäran om underskrift eller självsignering. Dokumenttyper som stöds: 

 • .doc
 • .docx
 • .html
 • .pdf
 • .ppsx
 • .ppt
 • .pptx
 • .txt
 • .xls
 • .xlsx

Bildfiler stöds inte.

Fliken Mallar

Mallar underlättar när du har dokument som du behöver skapa flera gånger. Under fliken Mallar kan du redigera, radera eller använda en mall för att skapa en ny begäran om underskrift och se hur många mallar som du har tillgängliga. 

Obs! Du måste ha en betald Dropbox Sign-plan eller Dropbox One-planen för att kunna hantera mallar.

Läs mer om signatursidan 

Så här skickar du en begäran om underskrift på dropbox.com

Så här skriver du under ett dokument själv på dropbox.com

Så här hanterar du mallar för begäran om underskrift på dropbox.com

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!