Så här redigerar du foton och bilder i Dropbox

Du kan redigera foton och bilder medan du förhandsvisar dem på dropbox.com eller Dropbox för mobila enheter. För att redigera ett foto eller bild i Dropbox måste du ha redigeringsåtkomst och filtillägget måste vara .png, .jpeg, eller .jpg.

Obs! Du kan enbart beskära och rotera foton och bilder i Dropbox för mobila enheter. Du kan redigera bilden på dropbox.com för mer avancerade redigeringsalternativ.

Så här redigerar du ett foto eller en bild i Dropbox

På dropbox.com

Så här redigerar du foton eller bilder:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på bilden du vill redigera.
 3. Klicka Redigera ovanför bilden. Bildredigeraren öppnas
  • För att rotera bilden klicka på Rotera längst upp till vänster.
  • För att vrida bilden horisontellt klicka på Vrid längst upp till vänster.
  • För att beskära bilden klicka på Beskär högst upp till höger, dra de vita rutorna till önskad storlek och klicka Spara.
   • Obs! Du kan även ställa in anpassade bredd- och höjddimensioner i den högra sidopanelen.
  • Du kan göra ljus- och färgändringar genom att klicka på justeringsikonen (tre reglage) och sedan göra de ändringar du vill ha genom att dra cirkeln längsmed reglaget för:
   • Ljusstyrka
   • Kontrast
   • Markera
   • Skugga
   • Exponering
   • Mättnad
   • Temperatur
  • Om du vill ångra en ändring klicka på ikonen Ånga (böjd pil åt vänster) eller använd control+z (Windows) eller command+z (macOS).
  • Du kan göra om en ändring genom att klicka på ikonen Gör om (böjd pil åt höger) eller använda control+shift+z (Windows) eller command+shift+z (macOS).
 4. Klicka på Klar högst upp till höger för att spara dina ändringar.
  • Välj Spara en kopia för att bevara originalbilden och spara ändringarna i en ny bildfil. Du behöver välja var du vill spara den nya bilden och klicka på Spara kopia för att bekräfta.
  • Välj Ersätt original för att skriva över originalfilen med det du redigerat.

Obs! Du kan även rotera och beskära en bild medan du förhandsvisar den med hjälp av verktygsfältet längst ned på sidan.

I Dropbox för mobila enheter

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Logga in med inloggningsuppgifterna.
 3. Tryck på bilden eller fotot som du vill redigera.
 4. Tryck på redigeringsikonen (penna) för att börja redigera.
  • Tryck på ikonen rotera (pil som pekar medurs) för att rotera bilden. Bilden roterar medurs i 90 graders vinkel för varje gång du trycker.
  • För att beskära bilden trycker du på beskärningsikonen (fyrkant med överlappande hörn) och drar sedan de vita kanterna till önskad placering och trycker på bocken längst ned till höger (Android) eller uppe till höger (iOS).
 5. Tryck på Spara (Android) eller Klar (iOS) för att spara dina ändringar.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!