Så här redigerar du foton och bilder i Dropbox

Uppdaterat Mar 26, 2024
person icon

 Denna funktion är tillgänglig för alla Dropbox-användare.

Du kan redigera Foto och bilder på dropbox.com och på Dropbox Mobile- app.
 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på bilden du vill redigera. 
  • Vissa användare kan klicka på Redigera bild lägst upp på sidan och följa uppmaningarna istället.
 3. Klicka på Redigera under foto- eller bildtiteln eller klicka på Redigera i menyraden. 
  • Om du vill rotera bilden klickar du på Rotera åt vänster eller Rotera åt höger längst upp till vänster.
  • För att vrida bilden horisontellt klicka på Vrid längst upp till vänster.
  • För att beskära bilden klicka på Beskär högst upp till höger, dra de vita rutorna till önskad storlek och klicka Spara.
   • Obs! Du kan även ställa in anpassade bredd- och höjddimensioner i den vänstra sidomenyn.
  • Du kan göra ljus- och färgändringar genom att klicka på Justera och sedan göra de ändringar du vill ha genom att dra cirkeln längs med reglaget för:
   • Ljusstyrka
   • Kontrast
   • Markera
   • Skugga
   • Exponering
   • Mättnad
   • Temperatur
  • Om du vill ångra en ändring, klicka på ikonen Ångra (böjd pil åt vänster) längst upp till höger, eller använd ctrl+z (Windows) eller cmd+z (macOS).
  • Du kan göra om en ändring genom att klicka på ikonen Gör om (böjd pil åt höger) längst upp till höger, eller använda ctrl+skift+z (Windows) eller cmd+skift+z (macOS).
 4. Klicka på Spara högst upp till höger för att spara dina ändringar.
  • Välj Spara en kopia för att bevara originalbilden och spara ändringarna i en ny bildfil. Du behöver välja var du vill spara den nya bilden och klicka på Spara kopia för att bekräfta.
  • Välj Ersätt original för att skriva över originalfilen med det du redigerat.
 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Logga in med dina inloggningsuppgifter.
 3. Tryck på bilden eller fotot som du vill redigera.
 4. Tryck på redigeringsikonen (penna) för att börja redigera.
  • Tryck på ikonen rotera (pil som pekar medurs) för att rotera bilden. Bilden roterar medurs i 90 graders vinkel för varje gång du trycker.
  • För att beskära bilden trycker du på beskärningsikonen (fyrkant med överlappande hörn) och drar sedan de vita kanterna till önskad placering och trycker på bocken längst ned till höger (Android) eller uppe till höger (iOS).
 5. Tryck på Spara (Android) eller Klar (iOS) för att spara ändringarna.
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp