Så här stänger du av kommentarer för en fil

Det går att inaktivera kommentarer för en fil efter att du har delat den med andra.

Är du ny på Dropbox? Se hur du enkelt kan lägga till anteckningar till material du samarbetar om.

 Inaktivera kommentarer för en fil så här:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på namnet på den fil du vill inaktivera kommentarer för.
 3. Klicka på Kommentarer i den högra sidomenyn. 
  • Om den högra sidomenyn inte är öppen klickar du på pilen eller knappen Kommentarer på den högra delen av sidan.
 4. Klicka på "" (ellips) i kommentarsfönstret.
 5. Klicka på Inaktivera kommentarer.

Aktivera kommentarer igen så här:

 • Följ samma steg som ovan och klicka sedan på Aktivera kommentarer.

Vill du inaktivera meddelanden om kommentarer? Läs mer.

Så här inaktiverar du kommentarer för ett Dropbox Business-team

Inaktivera kommentarer för Dropbox Business-teamet så här:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Kommentarer.
 5. Ställ in Kommentarer till Av.

Obs! Om kommentarer är aktiva får medlemmar i teamet inaktivera kommentarer för enskilda filer.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!