Det går inte att öppna en webbaserad fil

Uppdaterat Sep 27, 2023

Om den webbaserade filen inte öppnas kan några saker ha hänt:

  • Filen som inte öppnas är en kopia av en annan fil som skapats medan personen som kopierade filen var offline eller inte synkade till Dropbox. Medan kopian gjordes raderades den ursprungliga filen eller så togs åtkomsten till filen bort för personen som kopierade filen.
  • Filnamnstillägget har ändrats (till exempel .paper till .doc).

Skapa kopian på nytt från originalfilen

Återskapa filen om originalfilen har raderats. Gör sedan en kopia igen.

Har åtkomst till originalfilen tagits bort ska du se till att personen som kopierar filen har åtkomst till den genom att låta någon som har tillgång till filen dela den med den personen. Gör sedan en kopia igen.

Ångra ändringar av filnamnstillägget

Ångra ändringar som har gjorts av filnamnstillägget.

Löser inte detta problemet kan du prova att återställa filen till en tidigare version.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp