Så här infogar du en fil i Dropbox Paper

Infoga vilken typ av fil som helst, som en bild, en video eller ett dokument, i ett Paper-dokument genom att helt enkelt dra och släppa. Den måste vara mindre än 50 MB. 

Dra en fil till ett Dropbox Paper-dokument:

  1. Öppna det önskade Paper-dokumentet.
  2. Dra valfri fil till dokumentet. Ett blått streck visas för att hjälpa dig att placera filen på rätt ställe. 

Filen laddas automatiskt upp till mappen Paper-uppladdningar i din Dropbox. Dropbox skapar en länk till filen och kopierar den till ditt Paper-dokument. 

Obs! Bilderna laddas inte upp i din Dropbox och räknas inte med i lagringsutrymmet. 

Det går även att infoga en fil manuellt:

  1. Klicka på en tom rad i Paper-dokumentet.
  2. Klicka på ikonen Lägg till media på menyn som visas. 
  3. Välj en fil.

Vad händer om jag drar in en fil som redan finns i min Dropbox?

Om du drar in en fil som är densamma som en fil som redan finns i ditt Dropbox-konto länkas den till den befintliga filen för att spara lagringsutrymme i ditt konto. 

Om du drar in en fil som delvis matchar en som redan finns i din Dropbox visas meddelandet: Objektet kanske redan finns i Dropbox. Då kan du välja att göra något av följande:

  • Länka till den befintliga filen i ditt Dropbox-konto
  • Eller använd den nya filen du drog in

Kan jag dra flera filer till ett Dropbox Paper-dokument samtidigt?

Ja, du kan dra flera filer till ett Paper-dokument samtidigt, bara de inte överskrider din gräns för Dropbox lagringsutrymme. 

Kan jag dra en mapp till ett Dropbox Paper-dokument?

Nej, för närvarande kan du bara dra filer till ett Paper-dokument. Det går dock att infoga en länk till en mapp.

Hur kommer mina filer att se ut när de släppts i dokumentet?

Om du drar in en filtyp som stöds av Paper ser du en ögonblicksbild eller förhandsgranskning av filen. Visa hela listan över filtyper som stöds här

Om din filtyp inte stöds av Paper ser du en UFO-ikon plus namnet på filen. Du kan fortfarande klicka på och öppna filen – du ser bara inte någon förhandsvisning av den.

Läs mer om vilka filtyper som förhandsvisas och hur du anpassar dessa förhandsvisningar.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!