Så här lägger du till transkribering av video och undertexter i Dropbox Replay

Funktionen som beskrivs i den här artikeln är endast tillgänglig för kunder som har köpt Dropbox Replay-tillägget

Funktionen omfattas av vår datalagringspolicy. Transkriberingar och undertexter för videor lagras i 45 dagar efter senaste åtkomst och raderas sedan säkert.

Du kan lägga till transkribering och undertexter i videofiler i Dropbox Replay. När de har genererats kan du välja enskilda ord för att hoppa till den tidsstämpeln, och transkriberingar kan kopieras och delas.

Obs! Transkriberingar och undertexter finns endast för videor och kan laddas ner.

Lägg till transkribering av en video i Dropbox Replay

Så här lägger du till videotranskribering:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till vänster.
 3. Klicka på Replay i menyn som visas.
  • Obs! Dropbox Replay öppnas i en ny flik.
 4. Öppna videofilen som du vill transkribera.
 5. Klicka på fliken Transkribering längst ner i sidomenyn Kommentarer.
  • Obs! Om den högra sidomenyn inte är öppen klickar du på pilen eller knappen Transkribering på den högra delen av skärmen.
 6. Klicka på Transkribera för att påbörja transkribering. 
  • Obs! En förloppsindikator visas när videon transkriberas.

Ett meddelande visas längst ner på skärmen när transkriberingen är klar och undertexter har lagts till. Du ser även vilken filversion som transkriberingen och undertexterna har lagts till i.

När du visar en videofil så ser du transkriberingen med tidsstämplar i sidomenyn Kommentarer.

Kopiera hela transkriberingen av en video i Dropbox Replay

Så här kopierar du hela transkriberingen av en video:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till vänster.
 3. Klicka på Replay i menyn som visas.
  • Obs! Dropbox Replay öppnas i en ny flik.
 4. Öppna videofilen där det finns en transkribering.
 5. I sidomenyn Transkribering klickar du på Kopiera text högst upp till höger och klistrar sedan in den där du vill dela den. 

Ladda ner transkribering av en video i Dropbox Replay

Så här laddar du ner en videotranskribering:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till vänster.
 3. Klicka på Replay i menyn som visas.
  • Obs! Dropbox Replay öppnas i en ny flik.
 4. Öppna videofilen där det finns en transkribering.
 5. I sidomenyn Transkribering klickar du på ”” (ellips) uppe till höger. 
 6. Klicka på Ladda ner som .srt-fil.

Så här slår du på eller av undertexter i Dropbox Replay

Så här växlar du undertexter på eller av:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till vänster.
 3. Klicka på Replay i menyn som visas.
  • Obs! Dropbox Replay öppnas i en ny flik.
 4. Öppna videofilen som du vill visa.
 5. Klicka på CC vid kontrollerna längst ner på videofönstret för att slå på undertexter.
  • Klicka på CC igen för att stänga av undertexter.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!