Hantera Dropbox Replay för teamet

Uppdaterat May 09, 2024
person icon

Dropbox Replay är tillgängligt för alla Dropbox-användare på dropbox.com.

Administratörer har åtkomst till alla Dropbox Replay-filer och -projekt i teamutrymmet. Administratörer kan visa, ändra och tilldela om ägarskap, permanent radera, ändra lösenordsinställningar och lägga till och redigera medlemmar i Replay-filer och projekt i de administrativa kontrollerna. Om en teammedlem lämnar kan en administratör ta över ägarskap av de delade filerna eller projekten för att förhindra avbrott i arbetsflödet.
highlighter icon

Obs! Administratörer kan inte kontrollera filer som finns i teammedlemmens konto. Om en teammedlem skapar en fil inne i ert arbetsutrymme kan en administratör inte ta över ägarskapet för den filen om den inte läggs till i teamutrymmet.

Dropbox Replay-inställningar i adminkonsolen

 • Öppna en fil i ett delat projekt som har skapats av en Dropbox-teammedlem
highlighter icon

Obs! En teammedlem måste vara en auktoriserad användare på ditt Dropbox-teamkonto. Om du arbetar med någon som använder ett eget konto och inte är en auktoriserad användare i teamet kommer de administrativa kontrollerna inte omfatta deras filer om dessa filer inte flyttas till ett teamprojekt.

 • Byt namn på projekt
 • Ta över ägarskap av filer eller projekt från teammedlemmar eller tidigare teammedlemmar
 • Radera filer permanent
 • Ändra delningsinställningar från sidan Länkar eller själva filen
 • Ändra lösenord för delade länkar
 • Hantera extern åtkomst till filer och mappar
 • Tillåt eller begränsa delning utanför ditt team
   

Ändra namn på en fil eller ett projekt

Så här ändrar du namn på en fil eller ett projekt:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till höger.
 3. Klicka på Replay i menyn som visas.
  • Obs! Dropbox Replay öppnas i en ny flik.
 4. Klicka på Admin högst upp.
 5. Håll markören över filens miniatyrbild eller raden för projektet som du vill byta namn på.
 6. Klicka på ”” (ellips) längst upp till höger.
 7. Välj Byt namn i menyn som visas.
 8. Skriv in projektets nya namn.
 9. Klicka på Spara.

Redigera åtkomst till ett Dropbox Replay-projekt

Så här lägger du till någon i ett projekt:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till höger.
 3. Klicka på Replay i menyn som visas.
  • Obs! Dropbox Replay öppnas i en ny flik.
 4. Klicka på Admin högst upp.
 5. Håll markören över miniatyrbilden eller raden för projektet som du vill lägga till personer i.
 6. Klicka på ”” (ellips) längst upp till höger.
 7. Välj Lägg till personer från menyn.
 8. Ange mejladresserna till de personer som du vill lägga till.
 9. Lägg till ett meddelande om du vill.
 10. Välj Kan redigera eller Kan visa, beroende på vilka behörigheter du vill ge.
 11. Klicka på Lägg till.

Personerna du lägger till får en inbjudan via mejl för att öppna ditt projekt. Om du vill samarbeta på andra projekt i realtid kan du istället starta en livegranskningssession.


Läs om hur du använder livegranskning i Dropbox Replay.

 

Så här hanterar du åtkomst till ett projekt:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till höger.
 3. Klicka på Replay från menyn.
  • Obs! Dropbox Replay öppnas i en ny flik.
 4. Klicka på Admin högst upp.
 5. Klicka på projektet som du vill hantera åtkomst till.
 6. Klicka på valfri avatar (profilbild eller initialer) bredvid Lägg till personer högst upp för att få upp en lista över personer med åtkomst.
 7. Klicka på rullgardinsmenyn intill namnet på personen vars åtkomst du vill hantera.
 8. Välj Kan redigeraKan visa eller Ta bort.
highlighter icon

Obs

 • Tillagda personer får redigeringskontroll över hela projektet som de läggs till i samt allt i projektet. 
 • Du kan endast lägga till en användare till ett projekt via mejl. 

Hantera extern länkdelning i Replay

Administratörer kan använda adminkonsolen för att begränsa extern delning i Replay för sitt team. Detta gör att de centralt kan styra om medlemmar kan dela länkar och filer med:
 

Vem som helst: Alla med länken 

Team + godkända: Teamet och en lista med godkända användare

Endast team: Endast medlemmar

highlighter icon

Obs: Dessa inställningar kommer att åsidosätta alla länkbegränsningar som ställts in av individuella teammedlemmar.

Så här ändrar du teamets delningsinställningar:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar på sidomenyn till vänster.
 4. Klicka på Replay.
 5. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Dela länkar utanför teamet.
  • Välj På (Alla), På (Team + godkända) eller Av (Endast team).
    

Hantera extern åtkomst till projekt i Replay

Administratörer kan använda adminkonsolens inställningar för att hantera om teammedlemmar kan lägga till personer utanför teamet till projekt.

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar på sidomenyn till vänster.
 4. Klicka på Replay.
 5. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Lägga till personer utanför team.
  • Välj På (Alla), På (Team + godkända) eller Av (Endast team).
    

Hantera ägarskap av filer och projekt

Administratörer kan kontrollera ägarskap av en delad fil eller projekt för att förhindra avbrott i arbetsflödet. 

När en administratör tar över eller har tilldelat om ägarskap för ett projekt kan de vidta alla åtgärder som en ägare kan vidta, inklusive: 

 • Redigera, radera eller lägg till lösenord
 • Växla nerladdning till på eller av 
 • Arkivera filer 
 • Markera kommentarer som åtgärdade 
 • Nåla fast eller lägga till etiketter på kommentarer
 • Ställ in tidsgränser
 • Hantera delningsbehörigheter utanför teamet

Ta ägarskap av en fil eller projekt

Så här tar du själv över ägarskap:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till höger.
 3. Klicka på Replay i menyn som visas.
  • Obs! Dropbox Replay öppnas i en ny flik.
 1. Steg 4 Klicka på Administratör längst upp.
 2. Håll markören över filens miniatyrbild eller raden för projektet som du vill ta över ägarskap för.
 3. Klicka på ”” (ellips) längst upp till höger.
 4. Välj Redigera personer.
 5. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Ägare.
 6. Klicka på Ta ägarskap.
 7. Klicka på rullgardinsmenyn Kan redigera bredvid den medlem du tog ägarskap från.
 8. Välj Kan redigera, Kan visa eller Ta bort beroende på behörigheterna du vill ge.

Omtilldela ägarskap för en fil

Så här tilldelar du ägarskap för en fil:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till höger.
 3. Klicka på Replay i menyn som visas.
  • Obs! Dropbox Replay öppnas i en ny flik.   
 4. Klicka på Admin högst upp.
 5. Håll markören över filens miniatyrbild eller raden för filen som du vill tilldela om ägarskap för.
 6. Klicka på ”” (ellips) längst upp till höger. 
 7. Välj Överför ägarskap.
 8. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid den nuvarande ägarens namn.
 9. Välj personen som du vill överföra ägarskap till.
 10. Klicka på Spara.

Ändra ägarskap för ett projekt

Så här ändrar du ägarskap av en teammedlems fil eller projekt:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till höger.
 3. Klicka på Replay i menyn som visas.
  • Obs! Dropbox Replay öppnas i en ny flik.
 4. Klicka på Admin högst upp.
 5. Håll markören över miniatyrbilden eller raden för projektet som du vill ta över ägarskap för.
 6. Klicka på ”” (ellips) längst upp till höger.
 7. Välj Ändra ägarskap.
 8. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid ägarens namn.
 9. Välj namnet för den teammedlem som du vill tilldela om ägarskap till.
 10. Klicka på Spara
   

Visa administratören för en fil eller projekt

Så här visar du vem som är teamadmin för en fil eller ett projekt:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till höger.
 3. Klicka på Replay i menyn som visas.
  • Obs! Dropbox Replay öppnas i en ny flik.
 4. Klicka på Admin högst upp.
 5. Öppna teamprojektet.
 6. Håll markören över en avatar (profilbild eller initialer) längst upp, bredvid Lägg till personer. Namnet på varje teammedlem visas och Admin visas under namnen på de som är teamadmin.

Övervaka aktiviteter i Replay

Administratörer kan använda adminkonsolen för att se följande medlemsaktivitet i Replay:

 • In- och utloggning i Replay
 • Länka Replay till deras konton
 • Lägga till eller radera filer
 • Skapa eller ändra delade länkar
 • Lägga till eller ta bort personer från projekt
   

Läs mer om hur du får tillgång till teamaktivitet i adminkonsolen.
 

Upplös ett team

Om du upplöser ett team kommer alla teammedlemmars konton bli enskilda Dropbox-konto. Ägarskapet för teamprojektet flyttas till administratören, inklusive Replay-material. Teammedlemmar kommer fortfarande att kunna åtkomst till alla Replay-projekt de tidigare haft åtkomst till från sitt individuella konto. Men de kommer att förlora åtkomst till filer som inte är inuti i ett projekt.

highlighter icon

Obs: Administratörer kan också radera teamets Replay-material. Raderat Replay-material kan endast återställas inom 30 dagar efter radering.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community

Andra sätt att få hjälp