Cara mengurus Dropbox Replay untuk pasukan anda

Dikemas kini May 09, 2024
person icon

Dropbox Replay tersedia untuk semua pengguna Dropbox di dropbox.com.

Pentadbir mempunyai akses kepada semua fail dan projek Dropbox Replay dalam ruang pasukan. Kawalan pentadbiran membolehkan pentadbir melihat, menukar atau menugaskan semula pemilikan, menghapuskan secara kekal, mengubah tetapan kata laluan, serta menambah dan menyunting ahli untuk fail dan projek Replay. Jika ahli pasukan meninggalkan pasukan, pentadbir boleh mengambil pemilikan fail atau projek kongsian mereka untuk mengelakkan gangguan aliran kerja.
highlighter icon

Perhatian: Pentadbir tidak boleh mengawal fail yang ada dalam akaun ahli pasukan. Jika ahli pasukan mencipta fail dalam Ruang kerja anda, pentadbir tidak boleh mengambil pemilikan fail tersebut jika tidak ditambah ke ruang pasukan.

Tetapan Dropbox Replay dalam konsol pentadbir

 • Buka mana-mana fail dalam projek kongsian yang dicipta oleh ahli pasukan Dropbox
highlighter icon

Perhatian: Ahli pasukan hendaklah menjadi pengguna yang dibenarkan dalam akaun pasukan Dropbox anda. Jika anda bekerja dengan seseorang yang menggunakan akaun mereka sendiri dan bukan sebagai pengguna yang dibenarkan dalam pasukan anda, kawalan pentadbiran tidak akan diberikan untuk fail mereka, melainkan fail tersebut dialihkan ke dalam salah satu projek pasukan anda.

 • Menamakan semula projek
 • Mengambil pemilikan fail atau projek ahli pasukan atau bekas ahli pasukan
 • Menghapuskan fail secara kekal
 • Menukar tetapan perkongsian daripada halaman Pautan anda atau fail itu sendiri
 • Menukar kata laluan pautan kongsian
 • Urus akses luar ke fail dan folder
 • Benarkan atau sekat perkongsian di luar pasukan anda
   

Cara menamakan semula fail atau projek

Untuk menamakan semula fail atau projek:

 1. Log masuk ke dropbox.com dengan kelayakan pentadbir anda.
 2. Klik ikon grid pada penjuru atas kanan.
 3. Klik Replay daripada menu yang muncul.
  • Perhatian: Dropbox Replay akan dibuka dalam tab baru.
 4. Klik Pentadbir di bahagian atas.
 5. Layangkan tetikus ke atas pratonton mini fail atau baris projek yang ingin dinamakan semula.
 6. Klik “” (elipsis) pada penjuru atas kanan.
 7. Pilih Namakan semula daripada menu yang muncul.
 8. Taip nama baru projek.
 9. Klik Save.

Cara menyunting akses kepada projek Replay Dropbox

Untuk menambah seseorang kepada projek:

 1. Log masuk ke dropbox.com dengan kelayakan pentadbir anda.
 2. Klik ikon grid pada penjuru atas kanan.
 3. Klik Replay daripada menu yang muncul.
  • Perhatian: Dropbox Replay akan dibuka dalam tab baru.
 4. Klik Pentadbir di bahagian atas.
 5. Layangkan tetikus ke atas pratonton mini atau baris bagi projek yang ingin ditambahkan orang.
 6. Klik “” (elipsis) pada penjuru atas kanan.
 7. Pilih Tambah orang daripada menu.
 8. Masukkan e-mel orang yang ingin ditambah.
 9. Tambah mesej, jika anda mahu.
 10. Pilih Boleh sunting atau Boleh lihat, bergantung pada keizinan yang ingin diberikan.
 11. Klik Tambah.

Orang yang anda tambah akan menerima jemputan e-mel untuk membuka projek anda. Jika anda ingin bekerjasama dalam projek secara masa nyata, mulakan sesi semakan masa nyata.


Ketahui cara menggunakan semakan masa nyata dalam Dropbox Replay.

 

Untuk menguruskan akses kepada projek:

 1. Log masuk ke dropbox.com dengan kelayakan pentadbir anda.
 2. Klik ikon grid pada penjuru atas kanan.
 3. Klik Replay daripada menu.
  • Perhatian: Dropbox Replay akan dibuka dalam tab baru.
 4. Klik Pentadbir di bahagian atas.
 5. Klik projek yang anda ingin uruskan akses.
 6. Klik mana-mana avatar (gambar profil atau huruf awal nama) di sebelah Tambah orang di bahagian atas untuk memaparkan senarai orang yang mempunyai akses.
 7. Klik anak panah menu pilihan di sebelah nama orang yang aksesnya ingin diuruskan.
 8. Pilih Boleh sunting, Boleh lihat atau Buang.
highlighter icon

Perhatian

 • Menambah pengguna kepada projek memberi mereka kawalan penyuntingan ke atas keseluruhan projek dan segala-gala yang ada dalam projek tersebut. 
 • Anda hanya boleh menambah pengguna kepada projek anda melalui e-mel. 

Cara mengurus perkongsian pautan luaran dalam Replay

Pentadbir boleh menggunakan konsol pentadbir untuk menyekat perkongsian luaran dalam Replay oleh pasukan mereka. Ini membolehkan mereka mengawal secara berpusat sama ada ahli boleh berkongsi pautan dan fail dengan:
 

Sesiapa sahaja: Sesiapa sahaja yang ada pautan 

Pasukan + diluluskan: Pasukan dan senarai pengguna yang diluluskan

Pasukan sahaja: Hanya ahli pasukan

highlighter icon

Perhatian: Tetapan ini akan menulis ganti sebarang sekatan pautan yang ditetapkan oleh ahli pasukan individu.

Untuk menukar tetapan perkongsian pasukan:

 1. Log masuk ke dropbox.com dengan kelayakan pentadbir anda.
 2. Klik Konsol Pentadbir.
 3. Klik Tetapan di bar sisi sebelah kiri.
 4. Klik Replay.
 5. Klik menu pilihan di sebelah Berkongsi pautan di luar pasukan.
  • Pilih Hidup (Sesiapa sahaja), Hidup (Pasukan + diluluskan), atau Mati (Pasukan sahaja).
    

Cara mengurus akses luaran ke projek dalam Replay

Pentadbir boleh menggunakan tetapan konsol pentadbir untuk menguruskan sama ada ahli pasukan boleh menambah orang dari luar pasukan ke projek.

 1. Log masuk ke dropbox.com dengan kelayakan pentadbir anda.
 2. Klik Konsol Pentadbir.
 3. Klik Tetapan di bar sisi sebelah kiri.
 4. Klik Replay.
 5. Klik menu pilihan di sebelah Menambah orang di luar pasukan.
  • Pilih Hidup (Sesiapa sahaja), Hidup (Pasukan + diluluskan), atau Mati (Pasukan sahaja).
    

Cara mengurus pemilikan fail dan projek

Pentadbir boleh mengawal pemilikan fail atau projek kongsian untuk mengelakkan aliran kerja terhenti. 

Setelah pentadbir mengambil pemilikan atau menugaskan semula projek, mereka akan dapat mengambil semua tindakan yang boleh diambil oleh pemilik, termasuklah: 

 • Sunting, hapus atau tambah kata laluan
 • Togol muat turun kepada hidup/mati 
 • Mengarkib fail 
 • Menyelesaikan komen 
 • Pin atau label komen
 • Tetapkan tarikh akhir
 • Urus keizinan perkongsian di luar pasukan

Cara mengambil pemilikan fail atau projek

Untuk mengambil pemilikan untuk anda sendiri:

 1. Log masuk ke dropbox.com dengan kelayakan pentadbir anda.
 2. Klik ikon grid pada penjuru atas kanan.
 3. Klik Replay daripada menu yang muncul.
  • Perhatian: Dropbox Replay akan dibuka dalam tab baru.
 1. Langkah 4 Klik Pentadbir di bahagian atas.
 2. Layangkan tetikus ke atas pratonton mini fail atau baris projek yang ingin diambil pemilikan.
 3. Klik “” (elipsis) di bahagian atas sebelah kanan.
 4. Pilih Sunting orang.
 5. Klik menu pilihan di sebelah Pemilik.
 6. Klik Ambil pemilikan.
 7. Klik menu pilihan Boleh sunting di sebelah ahli yang ingin anda ambil pemilikan daripadanya.
 8. Pilih Boleh sunting, Boleh lihat atau Buang, bergantung pada keizinan yang ingin anda berikan.

Cara menugaskan semula pemilikan fail

Untuk menugaskan semula pemilikan fail:

 1. Log masuk ke dropbox.com dengan kelayakan pentadbir anda.
 2. Klik ikon grid pada penjuru atas kanan.
 3. Klik Replay daripada menu yang muncul.
  • Perhatian: Dropbox Replay akan dibuka dalam tab baru.   
 4. Klik Pentadbir di bahagian atas.
 5. Layangkan tetikus ke atas pratonton mini atau baris fail yang ingin ditugaskan semula pemilikan.
 6. Klik “” (elipsis) di bahagian atas sebelah kanan. 
 7. Pilih Pindah pemilikan.
 8. Klik menu pilihan di sebelah nama pemilik semasa.
 9. Pilih orang yang anda ingin pindahkan pemilikan kepadanya.
 10. Klik Save.

Cara mengubah pemilikan projek

Untuk mengubah pemilikan fail atau projek ahli pasukan:

 1. Log masuk ke dropbox.com dengan kelayakan pentadbir anda.
 2. Klik ikon grid pada penjuru atas kanan.
 3. Klik Replay daripada menu yang muncul.
  • Perhatian: Dropbox Replay akan dibuka dalam tab baru.
 4. Klik Pentadbir di bahagian atas.
 5. Layangkan tetikus ke atas pratonton mini atau baris projek yang ingin diambil pemilikan.
 6. Klik “” (elipsis) di bahagian atas sebelah kanan.
 7. Pilih Tukar pemilikan.
 8. Klik menu pilihan yang ada nama pemilik.
 9. Pilih nama ahli pasukan yang ingin anda berikan pemilikan.
 10. Klik Simpan
   

Cara melihat pentadbir fail atau projek

Untuk melihat pentadbir pasukan bagi fail atau projek:

 1. Log masuk ke dropbox.com dengan kelayakan pentadbir anda.
 2. Klik ikon grid pada penjuru atas kanan.
 3. Klik Replay daripada menu yang muncul.
  • Perhatian: Dropbox Replay akan dibuka dalam tab baru.
 4. Klik Pentadbir di bahagian atas.
 5. Buka projek pasukan.
 6. Layangkan tetikus ke atas avatar (gambar profil atau huruf awal nama) di atas, di sebelah Tambah orang. Nama setiap ahli pasukan akan muncul dan Pentadbir akan muncul di bawah nama pentadbir pasukan.

Cara memantau aktiviti dalam Replay

Pentadbir boleh menggunakan konsol pentadbir untuk melihat aktiviti ahli yang berikut dalam Replay:

 • Log masuk atau keluar dari Replay
 • Memautkan Replay ke akaun mereka
 • Menambah atau menghapuskan fail
 • Mencipta atau mengubahsuai pautan kongsian
 • Menambah atau membuang orang daripada projek
   

Ketahui lagi tentang cara mengakses aktiviti pasukan dalam konsol pentadbir.
 

Membubarkan pasukan

Jika anda memilih untuk membubarkan pasukan, semua akaun ahli pasukan akan menjadi akaun Dropbox individu. Pemilikan projek pasukan akan beralih kepada pentadbir, termasuk kandungan Replay. Ahli pasukan masih boleh mengakses mana-mana projek Replay yang sebelum ini boleh mereka akses dari akaun individu mereka. Tetapi mereka akan kehilangan akses kepada sebarang fail yang tidak berada dalam projek.

highlighter icon

Perhatian: Pentadbir juga boleh memilih untuk menghapuskan semua kandungan pasukan Replay. Kandungan Replay yang dihapuskan hanya boleh dipulihkan dalam tempoh 30 hari selepas penghapusan.

Adakah artikel ini berguna?

Kami kesal mendengarnya.
Beritahu kami cara kami boleh menambah baik kandungan.

Terima kasih atas maklum balas anda!
Beritahu kami cara artikel ini dapat membantu anda.

Terima kasih atas maklum balas anda!

Cara lain untuk mendapatkan bantuan