Jak zarządzać Dropbox Replay w zespole

Zaktualizowano May 09, 2024
person icon

Dropbox Replay jest dostępny dla wszystkich użytkowników Dropbox w witrynie dropbox.com.

Administratorzy mają dostęp do wszystkich plików i projektów Dropbox Replay w obszarze zespołu. Kontrola administracyjna pozwala administratorom przeglądać, zmieniać lub ponownie przypisywać własność, usuwać na stałe, zmieniać ustawienia hasła oraz dodawać i edytować członków plików i projektów Replay. Jeśli członek zespołu go opuszcza, administrator może przejąć jego współdzielony plik lub projekt, aby zapobiec zakłóceniom pracy.
highlighter icon

Uwaga: administratorzy nie mogą kontrolować plików znajdujących się na koncie członka zespołu. Jeśli członek zespołu utworzy plik w obszarze roboczym członka zespołu, administrator nie może przejąć własności tego pliku, chyba że zostanie on dodany do obszaru zespołu.

Ustawienia Dropbox Replay w konsoli administratora

 • Otwórz dowolny plik w udostępnionym projekcie utworzonym przez członka zespołu Dropbox
highlighter icon

Uwaga: członek musi być autoryzowanym użytkownikiem konta zespołu Dropbox. Jeśli pracujesz z kimś, kto korzysta z własnego konta i nie jest autoryzowanym użytkownikiem w Twoim zespole, opcje kontroli administracyjnej nie będą obejmować plików takiej osoby, chyba że przeniesie ona swoje pliki do projektu Twojego zespołu.

 • Zmiana nazw projektów
 • Przejęcie własności plików lub projektów członków zespołu lub byłych członków zespołu
 • Trwałe usuwanie plików
 • Zmiana ustawień udostępniania na stronie Łącza lub w samym pliku
 • Zmiana haseł łączy udostępnionych
 • Zarządzanie zewnętrznym dostępem do plików i folderów
 • Zezwolenie na udostępnianie poza zespołem lub jego ograniczenie
   

Jak zmienić nazwę pliku lub projektu

Aby zmienić nazwę pliku lub projektu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij ikonę siatki w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Replay w wyświetlonym menu.
  • Uwaga: Dropbox Replay otworzy się w nowej karcie.
 4. Kliknij Administrator u góry.
 5. Najedź kursorem na miniaturę pliku lub wiersz projektu, którego nazwę chcesz zmienić.
 6. Kliknij „” (wielokropek) w prawym górnym rogu.
 7. Wybierz opcję Zmień nazwę w wyświetlonym menu.
 8. Wpisz nową nazwę projektu.
 9. Kliknij Zapisz.

Jak edytować dostęp do projektu Dropbox Replay

Aby dodać kogoś do projektu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij ikonę siatki w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Replay w wyświetlonym menu.
  • Uwaga: Dropbox Replay otworzy się w nowej karcie.
 4. Kliknij Administrator u góry.
 5. Najedź kursorem na miniaturę lub wiersz projektu, do którego chcesz dodać osoby.
 6. Kliknij „” (wielokropek) w prawym górnym rogu.
 7. Z menu wybierz opcję Dodaj osoby.
 8. Wpisz adresy e-mail osób, które chcesz dodać.
 9. Dodaj wiadomość, jeśli chcesz.
 10. Wybierz opcję Może edytować lub Może wyświetlać, w zależności od uprawnień, które chcesz nadać.
 11. Kliknij Dodaj.

Dodane osoby otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem do otwarcia projektu. Jeśli chcesz współpracować nad projektem w czasie rzeczywistym, rozpocznij sesję recenzowania na żywo.


Dowiedz się jak korzystać z recenzowania na żywo w Dropbox Replay.

 

Aby zarządzać dostępem do projektu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij ikonę siatki w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Replay w menu.
  • Uwaga: Dropbox Replay otworzy się w nowej karcie.
 4. Kliknij Administrator u góry.
 5. Kliknij projekt, do którego dostępem chcesz zarządzać.
 6. Kliknij dowolny awatar (zdjęcie profilowe lub inicjały) obok opcji Dodaj osoby na górze, aby wyświetlić listę osób z dostępem.
 7. Kliknij rozwijaną listę obok nazwiska osoby, której dostępem chcesz zarządzać.
 8. Wybierz Może edytować, Może wyświetlać lub Usuń.
highlighter icon

Uwagi

 • Dodanie użytkowników do projektu daje im uprawnienia do edytowania całego projektu i jego zawartości. 
 • Możesz dodać użytkownika do projektu tylko za pośrednictwem adresu e-mail. 

Jak zarządzać ustawieniami udostępniania zewnętrznego w Replay

Administratorzy mogą skorzystać z konsoli administratora, aby ograniczyć udostępnianie zewnętrzne w Replay przez zespół. W ten sposób mogą określić, komu członkowie mogą udostępniać łącza i pliki:
 

Każdy: każdy mający łącze 

Zespół + zatwierdzeni: zespół i lista zatwierdzonych użytkowników

Tylko zespół: tylko członkowie zespołu

highlighter icon

Uwaga: te ustawienia zastępują wszelkie ograniczenia łączy ustawione przez poszczególnych członków zespołu.

Aby zmienić ustawienia udostępniania w zespole:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia na lewym pasku bocznym.
 4. Kliknij Replay.
 5. Kliknij menu rozwijane obok pozycji Udostępnianie łączy poza zespołem.
  • Wybierz Włącz (Każdy), Włącz (zespół + zatwierdzeni) lub Wyłącz (tylko zespół).
    

Jak zarządzać ustawieniami zewnętrznego dostępu do projektów w Replay

Administratorzy mogą skorzystać z konsoli administratora, aby określić, czy członkowie zespołu mogą dodawać do projektów osoby z zewnątrz.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia na lewym pasku bocznym.
 4. Kliknij Replay.
 5. Kliknij menu rozwijane obok pozycji Dodawanie osób spoza zespołu.
  • Wybierz Włącz (Każdy), Włącz (zespół + zatwierdzeni) lub Wyłącz (tylko zespół).
    

Jak zarządzać własnością plików i projektów

Administratorzy mogą kontrolować własność współdzielonego pliku lub projektu, aby umożliwić kontynuowanie pracy. 

Gdy administrator przejmie projekt na własność lub ponownie przypisze własność projektu, może podjąć wszystkie działania możliwe dla właściciela, w tym: 

 • Edytowanie, usuwanie lub dodawanie hasła
 • Włączenie/wyłączenie pobierania 
 • Archiwizowanie plików 
 • Zamykanie komentarzy 
 • Przypinanie lub oznaczanie etykietą komentarzy
 • Ustaw terminy
 • Zarządzanie udostępnianiem uprawnień poza zespołem

Jak przejąć własność pliku lub projektu

Aby przejąć własność dla siebie:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij ikonę siatki w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Replay w wyświetlonym menu.
  • Uwaga: Dropbox Replay otworzy się w nowej karcie.
 1. Kliknij Administrator u góry.
 2. Najedź kursorem na miniaturę pliku lub wiersz projektu, którego własność chcesz przejąć.
 3. Kliknij „” (wielokropek) w prawym górnym rogu.
 4. Wybierz Edytuj osoby.
 5. Kliknij menu rozwijane obok pozycji Właściciel.
 6. Kliknij Przejmij własność.
 7. Kliknij menu rozwijane Może edytować obok członka, od którego przejęto własność.
 8. Wybierz opcję Może edytować, Może wyświetlać lub Usuń w zależności od uprawnień, które chcesz przyznać.

Jak zmienić przypisanie własności pliku

Aby zmienić przypisanie własności pliku:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij ikonę siatki w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Replay w wyświetlonym menu.
  • Uwaga: Dropbox Replay otworzy się w nowej karcie.   
 4. Kliknij Administrator u góry.
 5. Najedź kursorem na miniaturę pliku lub wiersz projektu, którego własność chcesz ponownie przypisać.
 6. Kliknij „” (wielokropek) w prawym górnym rogu. 
 7. Wybierz Przenieś własność.
 8. Kliknij listę rozwijaną obok nazwy bieżącego właściciela.
 9. Wybierz osobę, na którą chcesz przenieść własność.
 10. Kliknij Zapisz.

Jak zmienić własność projektu

Aby zmienić własność pliku lub projektu członka zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij ikonę siatki w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Replay w wyświetlonym menu.
  • Uwaga: Dropbox Replay otworzy się w nowej karcie.
 4. Kliknij Administrator u góry.
 5. Najedź kursorem na miniaturę lub wiersz projektu, którego własność chcesz przejąć.
 6. Kliknij „” (wielokropek) w prawym górnym rogu.
 7. Wybierz opcję Zmień własność.
 8. Kliknij menu rozwijane z nazwą właściciela.
 9. Wybierz nazwę członka zespołu, któremu chcesz przekazać własność.
 10. Kliknij Zapisz
   

Jak wyświetlić administratora pliku lub projektu

Aby zobaczyć, kto jest administratorem zespołu w przypadku pliku lub projektu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij ikonę siatki w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Replay w wyświetlonym menu.
  • Uwaga: Dropbox Replay otworzy się w nowej karcie.
 4. Kliknij Administrator u góry.
 5. Otwórz projekt zespołu.
 6. Najedź kursorem na awatar (zdjęcie profilowe lub inicjały) u góry obok opcji Dodaj osoby. Zobaczysz nazwy wszystkich członków zespołu, a pod nazwami administratorów zespołu pojawi się tytuł Administrator.

Jak monitorować aktywność w Replay

Administratorzy mogą korzystać z konsoli administratora, aby wyświetlić następującą aktywność członka w Replay:

 • Logowanie lub wylogowanie się z Replay
 • Łączenie Replay z kontem
 • Dodawanie lub usuwanie plików
 • Tworzenie lub modyfikacja łączy udostępnionych
 • Dodawanie lub usuwanie osób z projektu
   

Więcej informacji o dostępie do aktywności zespołu w konsoli administratora.
 

Rozwiązanie zespołu

Po rozwiązaniu zespołu konta wszystkich jego członków stają się indywidualnymi kontami Dropbox. Własność projektów zespołu zostaje przeniesiona do administratora, w tym zawartość Replay. Członkowie zespołu nadal będą mogli uzyskać dostęp z konta indywidualnego do dowolnego projektu Replay, do którego mieli dostęp wcześniej. Utracą dostęp do plików znajdujących się poza projektem.

highlighter icon

Uwaga: administrator może także wybrać opcję usunięcia całej zawartości Replay zespołu. Zawartość Replay można odzyskać jedynie w ciągu 30 dni jej od usunięcia.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności