Jak zarządzać plikami i projektami w Dropbox Replay

Zaktualizowano Jun 26, 2024
person icon

Dropbox Replay jest dostępny dla wszystkich użytkowników Dropbox w witrynie dropbox.com. Dodatek Dropbox Replay to płatna funkcja dostępna dla klientów taryf Dropbox Plus, Essentials, Professional, Standard, Business, Advanced, Business Plus i Enterprise.

W Dropbox Replay możesz dodawać pliki i tworzyć projekty, w tym również dodawać zaktualizowane wersje plików projektu. Po przesłaniu plików lub utworzeniu projektów możesz zarządzać dostępem do plików i projektów oraz ich wyświetlaniem.

Jak dodawać pliki i zarządzać nimi w Dropbox Replay

Aby dodać pliki do Dropbox Replay:

 1. Zaloguj się w witrynie replay.dropbox.com.
 2. Kliknij Dodaj pliki w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Dropbox, Dysk lokalny, Dysk Google lub OneDrive.
 4. Wybierz plik lub pliki, które chcesz dodać.
  • Uwaga: możesz przesłać kilka plików jednocześnie z Dropbox lub dysku lokalnego, ale tylko jeden plik na raz z Dysku Google lub OneDrive.
 5. Kliknij Dodaj lub Otwórz


Po zakończeniu przesyłania miniatura pliku pojawi się w obszarze roboczym.

highlighter icon

Uwagi:

 • Uwaga: pliki Dropbox Replay są przechowywane na Twoim koncie Dropbox. Jeśli masz duży plik lub projekt, który chcesz przesłać do Replay, upewnij się, że masz wystarczająco dużo wolnego miejsca.
 • Aby anulować trwające przesyłania plików, kliknij Anuluj przy nazwie pliku w szufladzie przesyłania u dołu okna Replay.
 • Lokalne przesyłane pliki, które zostały anulowane lub których nie udało się przesłać, można ponowić, klikając Ponów obok nazwy pliku w szufladzie u dołu okna Replay. Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku plików Dropbox, Dysku Google ani OneDrive.
 • Jeśli osiągnięto limit przesyłanych plików, przy próbie przesłania pliku wyświetli się komunikat błędu Osiągnięto limit przesyłania plików.

Jak utworzyć nową wersję pliku w Dropbox Replay

Aby utworzyć nową wersję pliku:

 1. Zaloguj się w witrynie replay.dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na miniaturę lub wiersz pliku, którego nową wersję chcesz dodać.
 3. Kliknij „” (wielokropek) na końcu wiersza lub w prawym górnym rogu.
 4. Najedź kursorem na opcję Nowa wersja.
 5. Kliknij Dropbox, Dysk lokalny, Dysk Google lub OneDrive.
 6. Wybierz plik lub pliki, które chcesz dodać.
 7. Kliknij Dodaj lub Otwórz.
  • Uwaga: po zakończeniu przesyłania plik zostanie odświeżony, a na rozwijanej liście Wersje pojawi się numer wersji (na przykład: V2).
highlighter icon

Uwaga: Aby wyświetlić starsze wersje, kliknij menu rozwijane Wersje, a następnie kliknij wersję, którą chcesz wyświetlić.

Jak usunąć plik w Dropbox Replay

highlighter icon

Uwaga: jeśli jesteś właścicielem pliku i usuniesz plik Replay lub projekt z pulpitu nawigacyjnego Replay, nie będzie można go przywrócić. Jeśli masz dodatek Replay, możesz zarchiwizować swoje pliki i projekty Replay, zamiast je usuwać.

Aby usunąć plik:

 1. Zaloguj się w witrynie replay.dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na miniaturę lub wiersz pliku, który chcesz usunąć. 
 3. Kliknij „ ” (wielokropek) w prawym górnym rogu.
 4. Kliknij Usuń w wyświetlonym menu.
 5. Po wyświetleniu prośby o potwierdzenie kliknij Usuń trwale.
highlighter icon

Uwaga: spowoduje to usunięcie wszystkich wersji pliku, w tym łączy udostępnionych i komentarzy.

Jak usunąć wersję pliku w Dropbox Replay

highlighter icon

Uwaga: usunięcie wersji pliku w Dropbox Replay jest trwałe i nie można odzyskać tego pliku ani zawartych w nim komentarzy. Jeśli masz dodatek Replay, możesz zarchiwizować swoje pliki i projekty Replay, zamiast je usuwać.

Aby usunąć wersję pliku:

 1. Zaloguj się w witrynie replay.dropbox.com.
 2. Kliknij plik, którego wersję chcesz usunąć.
 3. Kliknij menu rozwijane V[#] w lewym górnym rogu.
  • Uwaga: będzie to oznaczało wersję, która jest otwarta (na przykład V2).
 4. Kliknij „” (pionowy wielokropek) obok wersji, którą chcesz usunąć.
 5. Kliknij Usuń tę wersję.
 6. Kliknij Usuń trwale [nazwa wersji].
highlighter icon

Uwaga: w tym menu możesz również usunąć wszystkie wersje.

Jak tworzyć projekty i zarządzać nimi w Dropbox Replay

Aby utworzyć projekt:  

 1. Zaloguj się w witrynie replay.dropbox.com.
 2. Kliknij Utwórz projekt w prawym górnym rogu.
 3. Wpisz w polu nazwę projektu i opis projektu, jeśli jest to wymagane.
 4. Kliknij Utwórz.

Nowy projekt zostanie otwarty po kliknięciu przycisku Utwórz.

Jak dodać pliki do projektu w Dropbox Replay

Aby dodać pliki do projektu:    

 1. Zaloguj się w witrynie replay.dropbox.com.
 2. Otwórz projekt, do którego chcesz dodać pliki.
 3. Kliknij Przeciągnij pliki lub kliknij tutaj.
 4. Wybierz Dropbox, Dysk lokalnyDysk Google lub OneDrive
 5. Wybierz plik lub pliki, które chcesz dodać.
  • Możesz wybrać kilka plików z Dropbox lub dysku lokalnego, ale przesyłać tylko jeden plik na raz z Dysku Google lub OneDrive.
 6. Kliknij Dodaj lub Otwórz


Po zakończeniu przesyłania miniatura pliku pojawi się w folderze projektu w obszarze Twoje materiały służbowe.

highlighter icon

Uwagi

 • Jeśli skopiujesz istniejący plik Replay i przeniesiesz go do nowego folderu projektu Replay, żadne komentarze i notatki w istniejącym pliku nie zostaną przeniesione do nowego projektu.
 • Aby anulować trwające przesyłania plików, kliknij Anuluj przy nazwie pliku w szufladzie przesyłania u dołu okna Replay.
 • Lokalne przesyłane pliki, które zostały anulowane lub których nie udało się przesłać, można ponowić, klikając Ponów obok nazwy pliku w szufladzie u dołu okna Replay. Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku plików Dropbox, Dysku Google ani OneDrive.
 • Jeśli osiągnięto limit przesyłanych plików, przy próbie przesłania pliku wyświetli się komunikat błędu Osiągnięto limit przesyłania plików.

Jak usunąć projekt w Dropbox Replay

Aby usunąć projekt:

 1. Zaloguj się w witrynie replay.dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na miniaturę lub wiersz projektu, który chcesz usunąć i kliknij „ (wielokropek) w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Usuń w wyświetlonym menu.
 4. Po wyświetleniu prośby o potwierdzenie kliknij Usuń trwale.
highlighter icon

Uwaga: wszyscy edytorzy utracą dostęp, a usunięcie tego projektu spowoduje trwałe usunięcie wszystkich plików i związanej z nimi aktywności oraz folderów projektu.

Dowiedz się, jak udostępniać pliki i projekty oraz zarządzać dostępem do nich w Dropbox Replay.

Jak pobrać wszystkie pliki w projekcie Replay

Aby pobrać wszystkie pliki w projekcie:
 

Pobieranie projektu (edytorzy)

 1. Zaloguj się w witrynie replay.dropbox.com.
 2. Otwórz projekt Replay który chcesz pobrać.
 3. Kliknij ikonę pobierania (strzałka skierowana w dół do linii) u góry, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Tylko najnowsza wersja plików 
  • Tylko pliki o stanie „Zatwierdzone” 
  • Wszystkie pliki i wersje w tym projekcie 
 4. Kliknij Pobierz.
   

Pobieranie projektu (goście)

 1. Otwórz projekt Replay który chcesz pobrać.
 2. Kliknij Pobierz w prawym górnym rogu, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
  • Tylko najnowsza wersja plików 
  • Tylko pliki o stanie „Zatwierdzone”
 3. Kliknij Pobierz.
highlighter icon

Uwagi

 • Maksymalna liczba plików, które można pobrać w formacie .zip to 10000. 
 • Nie możesz pobrać wszystkich plików projektu jako folderu .zip, jeśli jego całkowity rozmiar przekracza 250 GB. 

Jak pobrać pliki w Replay

Możesz pobrać oryginalny plik lub pobrać wersje tymczasowe o mniejszym rozmiarze i rozdzielczości.
 

Aby pobrać pliki 

Aby pobrać najnowszą wersję lub wszystkie wersje pliku:

 1. Zaloguj się w witrynie replay.dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na miniaturę pliku, który chcesz pobrać i kliknij „” (wielokropek) w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Pobierz (strzałka skierowana w dół do linii), a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Tylko najnowsza wersja 
  • Wszystkie pliki, w tym wszystkie wersje
    

Aby pobrać wersje tymczasowe

Aby pobrać plik lub pliki w niższych rozdzielczościach lub mniejszych rozmiarach:

 1. Zaloguj się w witrynie replay.dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na miniaturę pliku, który chcesz pobrać i kliknij „” (wielokropek) w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij opcję Pobierz (strzałka skierowana w dół do linii), a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
  • Pobierz oryginał: pobierz plik w oryginalnym rozmiarze
  • Pobierz wersję tymczasową: wybierz wersję tymczasową w odpowiedniej rozdzielczości
  • Pobierz wszystko: pobierz wszystkie dostępne wersje tymczasowe w jednym pliku .zip

Jak zarządzać miejscem w Replay

 

highlighter icon

Uwaga: od 22 maja 2024 r. możesz sprawdzić, ile miejsca wykorzystywać pliki Replay, korzystając z zestawienia Miejsce. Tylko pliki Replay przesłane w tym dniu lub później będą wykorzystywać miejsce.

Limit miejsca w Dropbox to całkowita ilość danych, jakie możesz zapisać na Twoim koncie Dropbox. Pliki dodane do Dropbox wykorzystują miejsce. Jeśli zapiszesz te pliki w Replay, nie będą one wykorzystywać dodatkowego miejsca, ponieważ zostały już uwzględnione.

Miejsce będą wykorzystywać pliki przesyłane bezpośrednio do Replay z następujących źródeł:

 • Komputer
 • Dysk Google
 • OneDrive
 • Oprogramowanie do edycji innych firm
 • Dowolne źródło inne niż Twoje konto Dropbox
highlighter icon

Uwaga: Dotyczy to wszystkich użytkowników i zespołów Replay, w tym tych z dodatkiem Replay.

Jak sprawdzić, ile miejsca zajmują pliki Replay

Aby zobaczyć zestawienie miejsca łącznie z plikami Replay:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij awatar (zdjęcie profilowe lub inicjały) w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Taryfa.

W zestawieniu Miejsce możesz sprawdzić, ile miejsca jest wykorzystywane przez Replay.

 

Jak sprawdzić rozmiar pliku Replay

Jak sprawdzić, ile miejsca zajmuje pojedynczy plik:

 1. Zaloguj się w witrynie replay.dropbox.com.
 2. Kliknij plik, który chcesz sprawdzić.
 3. Kliknij ikonę informacji o pliku (litera „i” w kółku) w prawym górnym rogu.

Spowoduje to wyświetlenie dodatkowych informacji o pliku, takich jak Rozmiar.
 

Kontrola administracyjna zespołu w Dropbox Replay

Gdy pliki lub foldery Replay są dodawane do projektu zespołu, każda osoba dodana do tego projektu ma dostęp do wszystkich plików w nim zawartych. Użytkownicy z uprawnieniami Edytowanie mogą przeglądać i zarządzać plikami i folderami projektu oraz wyrażać opinie.


Jeśli użytkownicy mają uprawnienia Wyświetlanie i komentowanie, mogą przeglądać pliki i foldery projektu oraz przekazywać opinie. Jeśli członek zespołu opuści projekt lub zostanie z niego usunięty, administrator może przejąć własność plików takiej osoby w projekcie i zarządzać nimi. 


Gdy administrator przejmie własność pliku lub projektu, może podjąć wszystkie działania możliwe dla właściciela, w tym: 

 • Edytowanie, usuwanie lub dodawanie hasła
 • Włączenie lub wyłączenie pobierania 
 • Zamykanie komentarzy 
 • Przypinanie lub oznaczanie etykietą komentarzy 
   

Więcej informacji o funkcjach kontroli administracyjnej Dropbox Replay.

Jak monitorować aktywność w Replay

Administratorzy mogą korzystać z konsoli administratora, aby wyświetlić następującą aktywność członka w Replay:

 • Logowanie lub wylogowanie się z Replay
 • Łączenie Replay z kontem
 • Dodawanie lub usuwanie plików
 • Tworzenie lub modyfikacja łączy udostępnionych
 • Dodawanie lub usuwanie osób z projektu

Więcej informacji o dostępie do aktywności zespołu w konsoli administratora.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności