Jak zarządzać plikami i projektami w Dropbox Replay

Zaktualizowano Mar 28, 2024
person icon

Dropbox Replay jest dostępny dla wszystkich użytkowników Dropbox w witrynie dropbox.com. Dodatek Dropbox Replay to płatna funkcja dostępna dla klientów taryf Dropbox Plus, Essentials, Professional, Standard, Business, Advanced, Business Plus i Enterprise.

W Dropbox Replay możesz dodawać pliki i tworzyć projekty, w tym również dodawać zaktualizowane wersje plików projektu. Po przesłaniu plików lub utworzeniu projektów możesz zarządzać dostępem do plików i projektów oraz ich wyświetlaniem.

Jak dodawać pliki i zarządzać nimi w Dropbox Replay

Aby dodać pliki do Dropbox Replay:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij ikonę siatki w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Replay w wyświetlonym menu.
  • Uwaga: Dropbox Replay otworzy się w nowej karcie.
 4. Kliknij Dodaj pliki w prawym górnym rogu.
 5. Wybierz Dropbox, Dysk lokalny lub Dysk Google.
 6. Wybierz plik lub pliki, które chcesz dodać.
  • Uwaga: możesz przesłać kilka plików jednocześnie z Dropbox lub dysku lokalnego, ale tylko jeden plik na raz z Dysku Google.
 7. Kliknij Dodaj lub Otwórz


Po zakończeniu przesyłania miniatura pliku pojawi się w obszarze roboczym.

highlight icon

Uwagi:

 • Uwaga: pliki Dropbox Replay są przechowywane na Twoim koncie Dropbox. Jeśli masz duży plik lub projekt, który chcesz przesłać do Replay, upewnij się, że masz wystarczająco dużo wolnego miejsca.
 • Aby anulować trwające przesyłania plików, kliknij Anuluj przy nazwie pliku w szufladzie przesyłania u dołu okna Replay.
 • Lokalne przesyłane pliki, które zostały anulowane lub których nie udało się przesłać, można ponowić, klikając Ponów obok nazwy pliku w szufladzie u dołu okna Replay. Ta opcja nie jest dostępna w przypadku plików Dropbox ani Dysku Google.
 • Jeśli osiągnięto limit przesyłanych plików, przy próbie przesłania pliku wyświetli się komunikat błędu Osiągnięto limit przesyłania plików.

Jak utworzyć nową wersję pliku w Dropbox Replay

Aby utworzyć nową wersję pliku:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij ikonę siatki w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Replay w wyświetlonym menu.
  • Uwaga: Dropbox Replay otworzy się w nowej karcie.
 4. Najedź kursorem na miniaturę lub wiersz pliku, którego nową wersję chcesz dodać.
 5. Kliknij „” (wielokropek) na końcu wiersza lub w prawym górnym rogu.
 6. Najedź kursorem na opcję Nowa wersja.
 7. Wybierz Dropbox, Dysk lokalny lub Dysk Google.
 8. Wybierz plik lub pliki, które chcesz dodać.
 9. Kliknij Dodaj lub Otwórz.
  • Uwaga: po zakończeniu przesyłania plik zostanie odświeżony, a na rozwijanej liście Wersje pojawi się numer wersji (na przykład: V2).
highlight icon

Uwaga: Aby wyświetlić starsze wersje, kliknij menu rozwijane Wersje, a następnie kliknij wersję, którą chcesz wyświetlić.

Jak usunąć plik w Dropbox Replay

highlight icon

Uwaga: jeśli jesteś właścicielem pliku i usuniesz plik Replay lub projekt z pulpitu nawigacyjnego Replay, nie będzie można go przywrócić. Jeśli masz dodatek Replay, możesz zarchiwizować swoje pliki i projekty Replay, zamiast je usuwać.

Aby usunąć plik:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij ikonę siatki w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Replay w wyświetlonym menu.
  • Uwaga: Dropbox Replay otworzy się w nowej karcie.
 4. Najedź kursorem na miniaturę lub wiersz pliku, który chcesz usunąć. 
 5. Kliknij „ ” (wielokropek) w prawym górnym rogu.
 6. Kliknij Usuń w wyświetlonym menu.
 7. Po wyświetleniu prośby o potwierdzenie kliknij Usuń trwale.
highlight icon

Uwaga: spowoduje to usunięcie wszystkich wersji pliku, w tym łączy udostępnionych i komentarzy.

Jak usunąć wersję pliku w Dropbox Replay

highlight icon

Uwaga: usunięcie wersji pliku w Dropbox Replay jest trwałe i nie można odzyskać tego pliku ani zawartych w nim komentarzy. Jeśli masz dodatek Replay, możesz zarchiwizować swoje pliki i projekty Replay, zamiast je usuwać.

Aby usunąć wersję pliku:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij ikonę siatki w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Replay w wyświetlonym menu.
  • Uwaga: Dropbox Replay otworzy się w nowej karcie.
 4. Kliknij plik, którego wersję chcesz usunąć.
 5. Kliknij menu rozwijane V[#] w lewym górnym rogu.
  • Uwaga: będzie to oznaczało wersję, która jest otwarta (na przykład V2).
 6. Kliknij „” (pionowy wielokropek) obok wersji, którą chcesz usunąć.
 7. Kliknij Usuń tę wersję.
 8. Kliknij Usuń trwale [nazwa wersji].
highlight icon

Uwaga: w tym menu możesz również usunąć wszystkie wersje.

Jak tworzyć projekty i zarządzać nimi w Dropbox Replay

Aby utworzyć projekt:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij ikonę siatki w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Replay w wyświetlonym menu.
  • Uwaga: Dropbox Replay otworzy się w nowej karcie.   
 4. Kliknij Utwórz projekt w prawym górnym rogu.
 5. Wpisz w polu nazwę projektu i opis projektu, jeśli jest to wymagane.
 6. Kliknij Utwórz.


Nowy projekt zostanie otwarty po kliknięciu przycisku Utwórz.

Jak dodać pliki do projektu w Dropbox Replay

Aby dodać pliki do projektu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij ikonę siatki w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Replay w wyświetlonym menu.
  • Uwaga: Dropbox Replay otworzy się w nowej karcie.   
 4. Otwórz projekt, do którego chcesz dodać pliki.
 5. Kliknij Przeciągnij pliki lub kliknij tutaj.
 6. Wybierz Dropbox, Dysk lokalny lub Dysk Google
 7. Wybierz plik lub pliki, które chcesz dodać.
  • Możesz wybrać kilka plików z Dropbox lub dysku lokalnego, ale przesyłać tylko jeden plik na raz z Dysku Google.
 8. Kliknij Dodaj lub Otwórz


Po zakończeniu przesyłania miniatura pliku pojawi się w folderze projektu w obszarze Twoje materiały służbowe.

highlight icon

Uwagi

 • Jeśli skopiujesz istniejący plik Replay i przeniesiesz go do nowego folderu projektu Replay, żadne komentarze i notatki w istniejącym pliku nie zostaną przeniesione do nowego projektu.
 • Aby anulować trwające przesyłania plików, kliknij Anuluj przy nazwie pliku w szufladzie przesyłania u dołu okna Replay.
 • Lokalne przesyłane pliki, które zostały anulowane lub których nie udało się przesłać, można ponowić, klikając Ponów obok nazwy pliku w szufladzie u dołu okna Replay. Ta opcja nie jest dostępna w przypadku plików Dropbox ani Dysku Google.
 • Jeśli osiągnięto limit przesyłanych plików, przy próbie przesłania pliku wyświetli się komunikat błędu Osiągnięto limit przesyłania plików.

Jak usunąć projekt w Dropbox Replay

Aby usunąć projekt:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij ikonę siatki w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Replay w wyświetlonym menu.
  • Uwaga: Dropbox Replay otworzy się w nowej karcie.
 4. Najedź kursorem na miniaturę lub wiersz projektu, który chcesz usunąć i kliknij „” (wielokropek) w prawym górnym rogu.
 5. Kliknij Usuń w wyświetlonym menu.
 6. Po wyświetleniu prośby o potwierdzenie kliknij Usuń trwale.
highlight icon

Uwaga: wszyscy edytorzy utracą dostęp, a usunięcie tego projektu spowoduje trwałe usunięcie wszystkich plików i związanej z nimi aktywności oraz folderów projektu.

Dowiedz się, jak udostępniać pliki i projekty oraz zarządzać dostępem do nich w Dropbox Replay.

Kontrola administracyjna zespołu w Dropbox Replay

Gdy pliki lub foldery Replay są dodawane do projektu zespołu, każda osoba dodana do tego projektu ma dostęp do wszystkich plików w nim zawartych. Użytkownicy z uprawnieniami Edytowanie mogą przeglądać i zarządzać plikami i folderami projektu oraz wyrażać opinie.


Jeśli użytkownicy mają uprawnienia Wyświetlanie i komentowanie, mogą przeglądać pliki i foldery projektu oraz przekazywać opinie. Jeśli członek zespołu opuści projekt lub zostanie z niego usunięty, administrator może przejąć własność plików takiej osoby w projekcie i zarządzać nimi. 


Gdy administrator przejmie własność pliku lub projektu, może podjąć wszystkie działania możliwe dla właściciela, w tym: 

 • Edytowanie, usuwanie lub dodawanie hasła
 • Włączenie lub wyłączenie pobierania 
 • Zamykanie komentarzy 
 • Przypinanie lub oznaczanie etykietą komentarzy 
   

Więcej informacji o funkcjach kontroli administracyjnej Dropbox Replay.

Jak monitorować aktywność w Replay?

Administratorzy mogą korzystać z konsoli administratora, aby wyświetlić następującą aktywność członka w Replay:

 • Logowanie lub wylogowanie się z Replay
 • Łączenie Replay z kontem
 • Dodawanie lub usuwanie plików
 • Tworzenie lub modyfikacja łączy udostępnionych
 • Dodawanie lub usuwanie osób z projektu

Więcej informacji o dostępie do aktywności zespołu w konsoli administratora.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności