Så här hanterar du filer och projekt i Dropbox Replay

Uppdaterat Jun 18, 2024
person icon

Dropbox Replay är tillgängligt för alla Dropbox-användare på dropbox.com. Dropbox Replay-tillägget är en betald funktion som är tillgänglig för kunder på Dropbox Plus, Essentials, Professional, Standard, Business, Advanced, Business Plus och Enterprise.

Du kan lägga till filer och skapa projekt i Dropbox Replay, inklusive lägga till uppdaterade versioner av projektfiler. När du har laddat upp eller skapat kan du hantera tittaråtkomst och behörigheter för dina filer och projekt.

Lägg till och hantera filer i Dropbox Replay

Lägg till filer på Dropbox Replay på följande sätt:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till höger.
 3. Klicka på Replay i menyn som visas.
  • Obs! Dropbox Replay öppnas i en ny flik.
 4. Klicka på Lägg till filer längst upp till höger.
 5. Välj Dropbox, Lokal enhet, Google Drive eller OneDrive.
 6. Välj den fil eller de filer du vill lägga till.
  • Obs! Du kan ladda upp flera filer samtidigt från Dropbox eller din lokala enhet, men bara en fil åt gången från Google Drive eller OneDrive.
 7. Klicka på Lägg till eller Öppna


När uppladdningen är klar visas en miniatyrbild av filen under Arbetsutrymme.

highlighter icon

Anmärkningar:

 • Dropbox Replay-filer lagras i ditt Dropbox-konto. Om du har en stor fil eller ett projekt som du vill ladda upp till Replay bör du se till att du har tillräckligt med lagringsutrymme.
 • För att avbryta uppladdningar som pågår, klicka på Avbryt bredvid filnamnet i uppladdningsrutan längst ner i Replay-fönstret.
 • Lokala uppladdningar som avbryts eller misslyckas med att ladda upp kan testas igen genom att klicka på Försök igen bredvid filnamnet i rutan längst ner i Replay-fönstret. Detta är inte tillgängligt för Dropbox-, Google Drive- eller OneDrive-filer.
 • Om du har nått din gräns för uppladdningar kommer du att se ett felmeddelande som säger Slut på uppladdningar när du försöker ladda upp en fil.

Så här skapar du en ny version av en fil i Dropbox Replay

Skapa en ny version av en fil på följande sätt:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till höger.
 3. Klicka på Replay i menyn som visas.
  • Obs! Dropbox Replay öppnas i en ny flik.
 4. Håll muspekaren över miniatyrbilden eller raden för filen som du vill lägga till en ny version till.
 5. Klicka på ”” (ellips) i slutet av raden eller längst upp till höger.
 6. Håll muspekaren över Ny version.
 7. Välj Dropbox, Lokal enhet, Google Drive eller OneDrive.
 8. Välj den fil eller de filer du vill lägga till.
 9. Klicka på Lägg till eller Öppna.
  • Obs: När uppladdningen är klar kommer din fil att uppdateras och antalet filversioner visas i rullgardinsmenyn Versioner uppe till vänster (exempel: V2).
highlighter icon

Obs: För att se äldre versioner, klicka på rullgardinsmenyn Versioner och klicka sedan på versionen som du vill se.

Radera en fil i Dropbox Replay

highlighter icon

Obs! Om du är filägaren och du raderar en Replay-fil eller ett Replay-projekt i Replay-panelen så kan den inte återskapas. Om du har Replay-tillägget kan du arkivera Replay-filer och -projekt istället för att radera dem.

Radera en fil på följande sätt:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till höger.
 3. Klicka på Replay i menyn som visas.
  • Obs! Dropbox Replay öppnas i en ny flik.
 4. Håll markören över miniatyrbilden eller raden för filen som du vill radera. 
 5. Klicka på ”” (ellips) längst upp till höger.
 6. Klicka på Radera i menyn som visas.
 7. Klicka på Radera permanent när du uppmanas att bekräfta.
highlighter icon

Obs! Det raderar alla versioner av filen, inklusive delade länkar och kommentarer.

Radera en version av en fil i Dropbox Replay

highlighter icon

Obs! Att radera versioner av en fil i Dropbox Replay är permanent och det går inte att återställa den versionen eller kommentarer i den. Om du har Replay-tillägget kan du arkivera Replay-filer och -projekt istället för att radera dem.

Radera en version av en fil på följande sätt:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till höger.
 3. Klicka på Replay i menyn som visas.
  • Obs! Dropbox Replay öppnas i en ny flik.
 4. Klicka på filen som du vill radera en version av.
 5. Klicka på rullgardinsmenyn V[#] uppe till vänster.
  • Obs! Det här kommer att markeras av den version som är öppen (exempel: V2).
 6. Klicka på “” (vertikal ellips) bredvid den version du vill radera.
 7. Klicka på Radera den här versionen.
 8. Klicka på Radera permanent [versionens namn].
highlighter icon

Obs! Du kan också Radera alla versioner i den här menyn.

Så här skapar du och hanterar projekt i Dropbox Replay

Skapa ett projekt på följande sätt:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till höger.
 3. Klicka på Replay i menyn som visas.
  • Obs! Dropbox Replay öppnas i en ny flik.   
 4. Klicka på Skapa projekt uppe till höger.
 5. Ange ett projektnamn i rutan och en projektbeskrivning om du vill.
 6. Klicka på Skapa.


Ditt nya projekt öppnas när du klickar på Skapa.

Lägg till filer i ett projekt i Dropbox Replay

Lägg till filer i ett projekt på följande sätt:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till höger.
 3. Klicka på Replay i menyn som visas.
  • Obs! Dropbox Replay öppnas i en ny flik.   
 4. Öppna projektet du vill lägga till filer i.
 5. Klicka på Dra dina filer eller klicka här.
 6. Välj Dropbox, Lokal enhetGoogle Drive eller OneDrive
 7. Välj den fil eller de filer som du vill lägga till.
  • Du kan välja flera filer från Dropbox eller din lokala enhet, men det går endast att ladda upp en fil åt gången från Google Drive eller OneDrive.
 8. Klicka på Lägg till eller Öppna


När uppladdningen är klar visas en miniatyrbild av filen i projektmappen under Ditt arbete.

highlighter icon

Obs

 • Om du kopierar en befintlig Replay-fil och flyttar den till en ny Replay-projektmapp kommer alla kommentarer och anteckningar i den ursprungliga filen inte att överföras till det nya projektet.
 • För att avbryta uppladdningar som pågår, klicka på Avbryt bredvid filnamnet i uppladdningsrutan längst ner i Replay-fönstret.
 • Lokala uppladdningar som avbryts eller misslyckas med att ladda upp kan testas igen genom att klicka på Försök igen bredvid filnamnet i rutan längst ner i Replay-fönstret. Detta är inte tillgängligt för Dropbox-, Google Drive- eller OneDrive-filer.
 • Om du har nått din gräns för uppladdningar kommer du att se ett felmeddelande som säger Slut på uppladdningar när du försöker ladda upp en fil.

Radera ett projekt i Dropbox Replay

Radera ett projekt på följande sätt:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till höger.
 3. Klicka på Replay i menyn som visas.
  • Obs! Dropbox Replay öppnas i en ny flik.
 4. Håll muspekaren över miniatyrbilden eller raden för projektet som du vill radera och klicka på ”...” (ellipsis) längst upp till höger.
 5. Klicka på Radera i menyn som visas.
 6. Klicka på Radera permanent när du uppmanas att bekräfta.
highlighter icon

Obs! Alla redigerare kommer att förlora åtkomst och radering av det här projektet kommer permanent att ta bort alla filer och relaterad aktivitet, samt projektmappar.

Hantera ditt lagringsutrymme för Replay

 

highlighter icon

Obs: Från och med den 22 maj 2024 kan du spåra hur mycket lagringsutrymme dina Replay-filer använder i uppdelningen för Lagringsutrymme. Endast Replay-filer som laddats upp på eller efter detta datum kommer att använda ditt tillgängliga lagringsutrymme.

Din lagringsutrymmeskvot för Dropbox är den totala mängden data du kan lagra på ditt Dropbox-konto. Filer som läggs till i Dropbox använder lagringsutrymme. Om du flyttar dessa filer till Replay kommer de inte att använda något ytterligare lagringsutrymme eftersom de redan har räknats in.

Filer som laddas upp direkt till Replay från följande källor kommer dock göra det:

 • Din dator
 • Google Drive
 • OneDrive
 • Redigeringsprogram från tredje part
 • Alla andra källor än din Dropbox
highlighter icon

Obs: Detta påverkar alla Replay-användare och team, inklusive de med Replay-tillägget.

Kolla hur mycket lagringsutrymme Replay-filer använder

För att se en uppdelning av ditt totala lagringsutrymme, inklusive dina Replay-filer:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på avataren (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Välj Inställningar.
 4. Klicka på Plan.

I uppdelningen Lagringsutrymme kan du granska hur mycket lagringsutrymme som används av Replay.

 

Kontrollera storleken på en Replay-fil

Så här ser du hur mycket lagringsutrymme en enskild fil använder:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till höger.
 3. Klicka på Replay i menyn som visas.
  • Obs! Dropbox Replay öppnas i en ny flik.
 4. Klicka på filen du vill kontrollera.
 5. Klicka på ikonen för filinformation (bokstaven ”i” i en cirkel) uppe till höger.

Detta visar mer information om filen, inklusive storleken.
 

Teamets administrativa kontroller i Dropbox Replay

När Replay-filer eller -mappar läggs till i ett teamprojekt kommer alla som har lagts till i projektet ha åtkomst till filerna i det. Användare med behörighet att Redigera får visa och hantera projektfiler och -mappar samt ge feedback.


Om användare har behörighet att Visa och kommentera får de visa projektfiler och -mappar samt ge feedback. Om en teammedlem lämnar eller tas bort från ett projekt kan en administratör ta över ägarskap av filerna i projektet samt hantera dem. 


När en administratör tar över ägarskap av en fil eller ett projekt kan de vidta alla åtgärder som en ägare kan vidta, inklusive: 

 • Redigera, radera eller lägg till lösenord
 • Växla nerladdning till på eller av 
 • Markera kommentarer som åtgärdade 
 • Nåla fast eller lägga till etiketter på kommentarer 
   

Läs mer om de administrativa kontrollfunktionerna för Dropbox Replay.

Så här övervakar du aktivitet i Replay

Administratörer kan använda adminkonsolen för att se följande medlemsaktivitet i Replay:

 • In- och utloggning i Replay
 • Länka Replay till deras konton
 • Lägga till eller radera filer
 • Skapa eller ändra delade länkar
 • Lägga till eller ta bort personer från projekt

Läs mer om hur du får tillgång till teamaktivitet i adminkonsolen.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp