Så här hanterar du filer och projekt i Dropbox Replay

Uppdaterat Nov 10, 2023
person icon

Dropbox Replay är tillgängligt för alla Dropbox-användare på dropbox.com. Dropbox Replay-tillägget är en betald funktion som är tillgänglig för kunder på Dropbox Plus, Essentials, Professional, Standard, Business, Advanced, Business Plus och Enterprise.

Du kan lägga till filer och skapa projekt i Dropbox Replay, inklusive lägga till uppdaterade versioner av projektfiler. När du har laddat upp eller skapat kan du hantera tittaråtkomst och behörigheter för dina filer och projekt.

Lägg till och hantera filer i Dropbox Replay

Lägg till filer på Dropbox Replay på följande sätt:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen uppe till vänster.
 3. Klicka på Replay i menyn som visas.
  • Obs! Dropbox Replay öppnas i en ny flik.
 4. Klicka på Lägg till filer längst upp till höger.
 5. Välj Lägg till från Dropbox, Ladda upp eller Google Drive.
 6. Välj den fil som du vill lägga till.
 7. Klicka på Lägg till eller Öppna

När filerna i uppladdning är klar visas en miniatyrbild av filen under Arbetsutrymme.

highlight icon

Obs! Dropbox Replay-filer lagras i ditt Dropbox-konto. Om du har en stor fil eller ett projekt som du vill ladda upp till Replay bör du se till att du har tillräckligt med lagringsutrymme.

Så här skapar du en ny version av en fil i Dropbox Replay

Skapa en ny version av en fil på följande sätt:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen uppe till vänster.
 3. Klicka på Replay i menyn som visas.
  • Obs! Dropbox Replay öppnas i en ny flik.
 4. Håll muspekaren över miniatyrbilden för filen som du vill lägga till en ny version till.
 5. Klicka på ”” (ellips) i slutet av raden eller i det övre högra hörnet.
 6. Håll muspekaren över Ny version.
 7. Välj Lägg till från DropboxLadda upp eller Google Drive.
 8. Välj den fil som du vill lägga till.
 9. Klicka på Lägg till eller Öppna.

När uppladdningen är klar uppdateras din fil och numret på filversionerna visas i rullgardinsmenyn Versioner (exempel: V2).

Radera en fil i Dropbox Replay

highlight icon

Obs! Om du är filägaren och du raderar en Replay-fil eller ett Replay-projekt i Replay-panelen så kan den inte återställas. Om du har Replay-tillägget kan du arkivera Replay-filer och -projekt istället för att radera dem.

Radera en fil på följande sätt:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen uppe till vänster.
 3. Klicka på Replay i menyn som visas.
  • Obs! Dropbox Replay öppnas i en ny flik.
 4. Håll markören över namnet eller miniatyrbilden på filen som du vill radera.
 5. Klicka på ”” (ellips) längst upp till höger.
 6. Klicka på Radera i menyn som visas.
 7. Bekräfta genom att klicka på Radera i meddelandet.
highlight icon

Obs! Det raderar alla versioner av filen, inklusive delade länkar och kommentarer.

Radera en version av en fil i Dropbox Replay

highlight icon

Obs! Att radera versioner av en fil i Dropbox Replay är permanent och det går inte att återställa den versionen eller kommentarer i den. Om du har Replay-tillägget kan du arkivera Replay-filer och -projekt istället för att radera dem.

Radera en version av en fil på följande sätt:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen uppe till vänster.
 3. Klicka på Replay i menyn som visas.
  • Obs! Dropbox Replay öppnas i en ny flik.
 4. Klicka på filen som du vill radera en version av.
 5. Klicka på rullgardinsmenyn för versioner längst upp till vänster.
  • Obs! Det här kommer att markeras av den version som är öppen (exempel: V2).
 6. Klicka på “” (vertikal ellips) bredvid den version du vill radera.
 7. Klicka på Radera den här versionen.
highlight icon

Obs! Du kan också Radera alla versioner i den här menyn.

Så här skapar du och hanterar projekt i Dropbox Replay

Skapa ett projekt på följande sätt:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen uppe till vänster.
 3. Klicka på Replay i menyn som visas.
  • Obs! Dropbox Replay öppnas i en ny flik.   
 4. Klicka på Skapa projekt.
 5. Ange ett projektnamn i fältet.
 6. Klicka på Skapa.

Lägg till filer i ett projekt i Dropbox Replay

Lägg till filer i ett projekt på följande sätt:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen uppe till vänster.
 3. Klicka på Replay i menyn som visas.
  • Obs! Dropbox Replay öppnas i en ny flik.    
 4. Öppna projektet du vill lägga till filer i.
 5. Klicka på Dra dina filer eller klicka här.
 6. Välj Lägg till från Dropbox, Ladda upp eller Google Drive.
 7. Välj den fil som du vill lägga till.
 8. Klicka på Lägg till eller Öppna

När uppladdningen är klar visas en miniatyrbild av din fil i projektmappen under Dina filer.

highlight icon

Obs! Om du kopierar en befintlig Replay-fil och flyttar den till en ny Replay-projektmapp kommer alla kommentarer och anteckningar i den ursprungliga filen inte att överföras till det nya projektet.

Radera ett projekt i Dropbox Replay

highlight icon

Obs! Att radera versioner av en fil i Dropbox Replay är permanent och det går inte att återställa den versionen eller kommentarer i den. Om du har Replay-tillägget kan du arkivera Replay-filer och -projekt istället för att radera dem.

Radera ett projekt på följande sätt:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen uppe till vänster.
 3. Klicka på Replay i menyn som visas.
  • Obs! Dropbox Replay öppnas i en ny flik.
 4. Klicka på ”” (ellips) i det övre högra hörnet av projektet.
 5. Klicka på Radera i menyn som visas.
 6. Bekräfta genom att klicka på Radera i meddelandet.
highlight icon

Obs! Alla redigerare kommer att förlora åtkomst och radering av det här projektet kommer permanent att ta bort alla filer och relaterad aktivitet, samt projektmappar.

Läs om hur du delar och hanterar åtkomst till filer och projekt i Dropbox Replay.

Teamets administrativa kontroller i Dropbox Replay

När Replay-filer eller -mappar läggs till i ett teamprojekt kommer alla som har lagts till i projektet ha åtkomst till filerna i det. Användare med behörighet att Redigera får visa och hantera projektfiler och -mappar samt ge feedback. Om användare har behörighet att Visa och kommentera får de visa projektfiler och -mappar samt ge feedback. Om en teammedlem lämnar eller tas bort från ett projekt kan en administratör ta över ägarskap av filerna i projektet samt hantera dem. 

När en administratör tar över ägarskap av en fil eller ett projekt kan de vidta alla åtgärder som en ägare kan vidta, inklusive: 

 • Redigera/radera/lägga till lösenord
 • Växla nerladdning till på/av 
 • Markera kommentarer som åtgärdade 
 • Nåla fast/lägga till etiketter på kommentarer 

Läs mer om de administrativa kontrollfunktionerna för Dropbox Replay.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp