Cara mengurus fail dan projek dalam Dropbox Replay

Dikemas kini May 08, 2024
person icon

Dropbox Replay tersedia untuk semua pengguna Dropbox di dropbox.com. Penambahan Dropbox Replay ialah ciri berbayar yang tersedia untuk pelanggan yang menggunakan Dropbox Plus, Essentials, Professional, Standard, Business, Advanced, Business Plus dan Enterprise.

Anda boleh menambah fail dan mencipta projek dalam Dropbox Replay, termasuk menambah versi fail projek yang dikemas kini. Setelah dimuat naik atau dicipta, anda boleh menguruskan akses pelihat dan keizinan untuk fail dan projek anda.

Cara menambah dan mengurus fail dalam Dropbox Replay

Untuk menambah fail ke Dropbox Replay:

 1. Log masuk ke dropbox.com.
 2. Klik ikon grid di bahagian atas sebelah kanan.
 3. Klik Replay daripada menu yang muncul.
  • Perhatian: Dropbox Replay akan dibuka dalam tab baru.
 4. Klik Tambah fail di bahagian atas sebelah kanan.
 5. Pilih Dropbox, Pemacu setempat, Google Drive atau OneDrive.
 6. Pilih fail yang anda ingin tambah.
  • Nota: Anda boleh memuat naik beberapa fail sekaligus daripada Dropbox atau pemacu setempat anda, tetapi hanya satu fail pada satu masa daripada Google Drive atau OneDrive.
 7. Klik Tambah atau Buka

Selepas muat naik selesai, pratonton mini fail anda akan muncul di bawah Ruang kerja.

highlighter icon

Perhatian:

 • Fail Dropbox Replay disimpan dalam akaun Dropbox anda. Jika anda mempunyai fail atau projek besar yang ingin dimuat naik ke Replay, pastikan anda mempunyai ruang simpanan yang mencukupi.
 • Untuk membatalkan muat naik yang sedang berjalan, klik Batal di sebelah nama fail dalam laci muat naik di bahagian bawah tetingkap Replay.
 • Muat naik setempat yang dibatalkan atau gagal untuk dimuat naik boleh dicuba semula dengan mengklik Cuba semula di sebelah nama fail dalam laci di bahagian bawah tetingkap Replay. Ini tidak tersedia untuk fail Dropbox, Google Drive atau OneDrive.
 • Jika anda telah mencapai had muat naik, anda akan melihat mesej ralat Habis muat naik apabila anda cuba memuat naik fail.

Cara mencipta versi baru fail dalam Dropbox Replay

Untuk mencipta versi baru fail:

 1. Log masuk ke dropbox.com.
 2. Klik ikon grid di bahagian atas sebelah kanan.
 3. Klik Replay daripada menu yang muncul.
  • Perhatian: Dropbox Replay akan dibuka dalam tab baru.
 4. Layangkan tetikus ke atas pratonton mini atau barisan fail yang ingin ditambahkan versi baru.
 5. Klik “” (elipsis) di hujung baris atau di sudut atas kanan.
 6. Layangkan tetikus di atas Versi baru.
 7. Pilih Dropbox, Pemacu setempat, Google Drive atau OneDrive.
 8. Pilih fail yang anda ingin tambah.
 9. Klik Tambah atau Buka.
  • Perhatian: Setelah muat naik selesai, fail anda akan dimuat semula dan bilangan versi fail akan muncul dalam menu pilihan Versi di bahagian atas sebelah kiri (Contoh: 2).
highlighter icon

Nota: Untuk melihat versi yang lebih lama, klik menu lungsur Versi, kemudian klik Versi yang anda ingin lihat.

Cara menghapuskan fail dalam Dropbox Replay

highlighter icon

Perhatian: Jika anda seorang pemilik fail dan anda telah menghapuskan fail atau projek Replay anda daripada papan pemuka Replay anda, fail atau projek tersebut tidak boleh dikembalikan. Jika anda mempunyai Penambahan Replay, anda boleh mengarkib fail dan projek Replay anda dan tidak perlu membuat penghapusan.

Untuk menghapuskan fail:

 1. Log masuk ke dropbox.com.
 2. Klik ikon grid di bahagian atas sebelah kanan.
 3. Klik Replay daripada menu yang muncul.
  • Perhatian: Dropbox Replay akan dibuka dalam tab baru.
 4. Layangkan tetikus ke atas pratonton mini atau baris fail yang ingin dihapuskan. 
 5. Klik “” (elipsis) di bahagian atas sebelah kanan.
 6. Klik Hapus daripada menu yang muncul.
 7. Klik Hapuskan secara kekal apabila digesa untuk mengesahkan.
highlighter icon

Perhatian: Ini akan menghapuskan semua versi fail, termasuk pautan kongsian dan komen.

Cara menghapuskan versi fail dalam Dropbox Replay

highlighter icon

Perhatian: Menghapuskan versi fail dalam Dropbox Replay ialah tindakan kekal, dan anda tidak boleh memulihkan versi itu atau sebarang komen di dalam fail. Jika anda mempunyai Penambahan Replay, anda boleh mengarkib fail dan projek Replay anda dan tidak perlu membuat penghapusan.

Untuk menghapuskan versi fail:

 1. Log masuk ke dropbox.com.
 2. Klik ikon grid di bahagian atas sebelah kanan.
 3. Klik Replay daripada menu yang muncul.
  • Perhatian: Dropbox Replay akan dibuka dalam tab baru.
 4. Klik pada fail yang ingin dihapuskan versi.
 5. Klik pada menu pilihan V[#] di bahagian atas sebelah kiri.
  • Perhatian: Ini akan ditandakan dengan versi yang dibuka (Contoh: V2).
 6. Klik “” (elipsis menegak) di sebelah versi yang ingin dihapuskan.
 7. Klik Hapus versi ini.
 8. Klik Hapuskan [nama versi] secara kekal.
highlighter icon

Perhatian: Anda juga boleh memilih Hapus semua versi daripada menu ini.

Cara mencipta dan mengurus projek dalam Dropbox Replay

Untuk mencipta projek:

 1. Log masuk ke dropbox.com.
 2. Klik ikon grid di bahagian atas sebelah kanan.
 3. Klik Replay daripada menu yang muncul.
  • Perhatian: Dropbox Replay akan dibuka dalam tab baru.   
 4. Klik Cipta Projek di bahagian atas sebelah kanan.
 5. Masukkan nama projek dalam kotak dan keterangan projek jika perlu.
 6. Klik Cipta.


Projek baru anda akan dibuka sebaik sahaja anda mengklik Cipta.

Cara menambah fail ke projek dalam Dropbox Replay

Untuk menambah fail ke projek:

 1. Log masuk ke dropbox.com.
 2. Klik ikon grid di bahagian atas sebelah kanan.
 3. Klik Replay daripada menu yang muncul.
  • Perhatian: Dropbox Replay akan dibuka dalam tab baru.   
 4. Buka projek yang ingin ditambahkan fail.
 5. Klik Seret fail anda atau klik di sini.
 6. Pilih Dropbox, Pemacu setempatGoogle Drive atau OneDrive
 7. Pilih fail yang anda ingin tambah.
  • Anda boleh memilih berbilang fail daripada Dropbox atau pemacu setempat anda, tetapi hanya muat naik satu fail pada satu masa daripada Google Drive atau OneDrive.
 8. Klik Tambah atau Buka


Selepas muat naik selesai, pratonton mini fail anda akan muncul dalam folder projek di bawah Kerja anda.

highlighter icon

Perhatian

 • Jika anda menyalin fail Replay yang sedia ada dan mengalihkan fail itu ke dalam folder projek Replay baharu, semua komen dan nota dalam fail sedia ada tidak akan dipindahkan ke projek baharu.
 • Untuk membatalkan muat naik yang sedang berjalan, klik Batal di sebelah nama fail dalam laci muat naik di bahagian bawah tetingkap Replay.
 • Muat naik setempat yang dibatalkan atau gagal untuk dimuat naik boleh dicuba semula dengan mengklik Cuba semula di sebelah nama fail dalam laci di bahagian bawah tetingkap Replay. Ini tidak tersedia untuk fail Dropbox, Google Drive atau OneDrive.
 • Jika anda telah mencapai had muat naik, anda akan melihat mesej ralat Habis muat naik apabila anda cuba memuat naik fail.

Cara menghapuskan projek dalam Dropbox Replay

Untuk menghapuskan projek:

 1. Log masuk ke dropbox.com.
 2. Klik ikon grid di bahagian atas sebelah kanan.
 3. Klik Replay daripada menu yang muncul.
  • Perhatian: Dropbox Replay akan dibuka dalam tab baru.
 4. Layangkan tetikus ke atas pratonton mini atau barisan projek yang anda ingin hapuskan dan klik “” (elipsis) di bahagian atas sebelah kanan.
 5. Klik Hapus daripada menu yang muncul.
 6. Klik Hapuskan secara kekal apabila digesa untuk mengesahkan.
highlighter icon

Perhatian: Semua penyunting akan kehilangan akses. Menghapuskan projek ini akan membuang semua fail dan aktiviti yang berkaitan secara kekal, begitu juga folder projek.

Cara menguruskan simpanan Replay anda

 

highlighter icon

Perhatian: Mulai 22 Mei 2024, anda boleh menjejaki jumlah ruang simpanan yang digunakan oleh fail Replay anda dalam pecahan Ruang Simpanan. Hanya fail Replay yang dimuat naik pada atau selepas tarikh tersebut akan menggunakan ruang simpanan anda yang ada.

Kuota ruang simpanan Dropbox anda ialah jumlah data yang boleh disimpan dalam akaun Dropbox anda. Fail yang ditambahkan pada Dropbox menggunakan ruang simpanan. Jika anda bawa fail-fail ini ke dalam Replay, fail tersebut tidak akan menggunakan sebarang ruang simpanan tambahan kerana telah pun dikira.

Walau bagaimanapun, fail yang dimuat naik terus ke Replay daripada sumber yang berikut akan menggunakan ruang simpanan:

 • Desktop anda
 • Google Drive
 • OneDrive
 • Perisian penyuntingan pihak ketiga
 • Mana-mana sumber selain daripada Dropbox anda
highlighter icon

Perhatian

 • Ini melibatkan semua pengguna Replay dan pasukan, termasuk mereka yang mempunyai Penambahan Replay.
 • Fail yang dimuat naik dari Dropbox boleh dikenal pasti dengan simbol Dropbox b

Cara menyemak jumlah ruang simpanan yang digunakan oleh fail Replay

Untuk melihat pecahan jumlah ruang simpanan, termasuk fail Replay anda:

 1. Log masuk ke dropbox.com.
 2. Klik avatar (gambar profil atau huruf awal nama) di bahagian atas sebelah kanan.
 3. Pilih Tetapan.
 4. Klik Pelan.

Dalam pecahan Ruang simpanan, anda boleh menyemak jumlah ruang simpanan yang digunakan oleh Replay.

 

Cara menyemak saiz fail Replay

Untuk melihat jumlah ruang simpanan yang digunakan oleh satu fail:

 1. Log masuk ke dropbox.com.
 2. Klik ikon grid di bahagian atas sebelah kanan.
 3. Klik Replay daripada menu yang muncul.
  • Perhatian: Dropbox Replay akan dibuka dalam tab baru.
 4. Klik fail yang ingin anda semak.
 5. Klik ikon maklumat fail (huruf “i” dalam bulatan) di bahagian atas sebelah kanan.

Tindakan ini akan memberikan lebih banyak maklumat tentang fail, termasuk Saiz.

 

Kawalan pentadbiran pasukan dalam Dropbox Replay

Apabila fail atau folder Replay ditambah ke projek pasukan, semua orang yang ditambah mempunyai akses kepada semua fail di dalam projek tersebut. Pengguna yang mempunyai keizinan Menyunting boleh melihat dan menguruskan fail dan folder projek dan memberikan maklum balas.


Jika pengguna mempunyai keizinan Lihat & Komen, mereka boleh melihat fail dan folder projek serta memberikan maklum balas. Jika ahli pasukan meninggalkan atau dibuang daripada projek, pentadbir boleh mengambil pemilikan dan menguruskan fail mereka dalam projek. 


Setelah pentadbir mengambil pemilikan fail atau projek, mereka boleh mengambil semua tindakan yang boleh diambil oleh pemilik, termasuklah: 

 • Sunting, hapus atau tambah kata laluan
 • Togol muat turun kepada hidup/mati 
 • Menyelesaikan komen 
 • Pin atau label komen 
   

Ketahui lagi tentang ciri kawalan pentadbiran Dropbox Replay.

Cara memantau aktiviti dalam Replay

Pentadbir boleh menggunakan konsol pentadbir untuk melihat aktiviti ahli berikut dalam Replay:

 • Log masuk atau keluar dari Replay
 • Memautkan Replay ke akaun mereka
 • Menambah atau menghapuskan fail
 • Mencipta atau mengubahsuai pautan kongsian
 • Menambah atau membuang orang dari projek

Ketahui lebih lanjut tentang cara mengakses aktiviti pasukan dalam konsol pentadbir.

Adakah artikel ini berguna?

Kami kesal mendengarnya.
Beritahu kami cara kami boleh menambah baik kandungan.

Terima kasih atas maklum balas anda!
Beritahu kami cara artikel ini dapat membantu anda.

Terima kasih atas maklum balas anda!

Cara lain untuk mendapatkan bantuan