Se teamaktivitet på adminkonsolen

Uppdaterat Nov 28, 2023
highlight icon

Anmärkningar:

 • Aktivitetsloggen är för närvarande inte fullt integrerad med Dropbox Capture.
 • Följande aktiviteter loggas: Inloggning, Länkad app för en medlem, Skapad delad länk.
 • Följande aktiviteter loggas inte: Raderade ett skärmklipp, Raderade en inspelning, Lade till en kommentar, Raderade en kommentar, Trimmade en inspelning.

På insiktspanelen finns det information om hur teamet använder Dropbox, till exempel:

 • Aktiva medlemmar: Antalet medlemmar i teamet som har varit aktiva de senaste 28 dagarna, till exempel använt ett konto, lagt till, redigerat, visat och delat filer
 • Lagring: Den totala mängden lagringsutrymme som används av teamet
 • Skapade länkar: Antal delade länkar som skapats av teamet
 • Aktiva delade mappar: Antalet delade mappar med minst två medlemmar och där det har förekommit aktivitet de senaste 28 dagarna
 • Aktiva enheter: Antalet datorer och mobila enheter där teammedlemmar har loggat in på Dropbox och där det har förekommit aktivitet de senaste 28 dagarna
 • Siffror att bevaka: Information om länkar som teamet skapat under de senaste sju dagarna

Se på videon och få en rundtur i adminkonsolen.

Se teamaktivitet

Så här visar du teamets aktivitet:

 1. Logga in på dropbox.com med dina inloggningsuppgifter som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Aktivitet.
 4. Filtrera resultat för att visa den aktivitet du vill se. Det går att filtrera efter Datumintervall, Personer, Innehåll eller Aktiviteter.
  • Om du vill filtrera på aktiviteter klickar du på Lägg till aktivitet bredvid Aktiviteter.
  • Om du vill se aktivitet som ägt rum under en viss tidsperiod anger du ett start- och slutdatum bredvid Datumintervall.
  • För att se senaste aktiviteter för en eller flera teammedlemmar klickar du på Medlemmar och anger sedan namnet/namnen.
  • Om du vill skanna filer, mappar eller Paper-dokument lägger du till ett nyckelord i fältet bredvid Material.
highlight icon

Info om teamets aktivitet:

 • Användningsdata finns tillgängliga från och med januari 2017 eller då teamet började använda Dropbox.
 • Du kanske ser ett ”bearbetnings-meddelande” när du försöker visa datum vars data vi fortfarande bearbetar.
 • Diagrammet är tomt om ditt Dropbox-team är nytt, eftersom det inte finns några data att visa ännu.
 • Vill du se mer detaljerad information om teamets aktiviteter kan du även visa teamets delningsaktivitet.

Titta på den här video för en snabb genomgång av hur du visar teamets aktivitet.

Skapa och exportera teamaktivitetsrapport

Så här skapar och exporterar du en aktivitetsrapport:

 1. Logga in på dropbox.com med dina inloggningsuppgifter som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsol.
 3. Klicka på fliken Aktivitet.
 4. Använd filtren för att välja datatyp och den tidsperiod du vill exportera.
 5. Klicka på Skapa rapport.

Rapporten sparas som en CSV-fil i en mapp som heter Dropbox Business-rapporter. Du får ett mejl när rapporten är klar.

Vad kan jag se i aktivitetsrapporterna?

Varje post i aktivitetsrapporten visar följande:

 • Datum och tid: Exakt datum och tid när en åtgärd utfördes
 • Medlem: Medlemmen som initierade åtgärden
 • Aktivitet: Information om själva händelsen
 • Plats: Platsen där användaren initierade aktiviteten och IP-adressen till datorn som användes

En teammedlems åtgärder visas i allmänhet i aktivitetsloggarna inom några timmar. Åtgärder visas som mest inom ett dygn.

För administratörer finns följande händelser i teamaktivitetsrapporterna:

 • Appar
 • Kommentarer
 • Enheter
 • Domäner
 • Filåtgärder (endast Advanced och Enterprise)
 • Filinlämningar
 • Grupper
 • Inloggningar
 • Medlemmar
 • Paper
 • Lösenord
 • Rapporter
 • Skicka och spåra-aktivitet*
 • Delningar
 • Aktivitet på Signatursidan
 • SSO
 • Teammappar
 • Teampolicyer
 • Teamprofil
 • Tvåstegsautentisering

*Dessa händelser är endast tillgängliga för kunder med Dropbox Business och Business Plus.

†Dessa händelser är endast tillgängliga för kunder med en betald Dropbox Sign-plan, eller med Dropbox Standard, Advanced, Dropbox Business eller Business Plus. 

Om du är administratör för ett teamkonto med Dropbox Advanced eller Enterprise kan du visa alla filrelaterade åtgärder i teamet. Filrelaterad aktivitet omfattar att lägga till, redigera, flytta och radera filer. Välj de här händelserna om du vill undersöka och felsöka i samband med problem, till exempel oavsiktliga raderingar av filer, filer eller mappar som ligger på fel ställe eller informationssäkerhetsgranskningar.

Hantera teamaktivitet från aktivitetssidan

Är du administratör kan du vidta flera åtgärder från själva Aktivitetssidan, inklusive följande:

Radera en delad länk

Så här raderar du en delad länk som skapats av en teammedlem på sidan Aktivitet i adminkonsolen:

 1.  Logga in på dropbox.com med dina inloggningsuppgifter som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Aktivitet.
 4. Klicka på Lägg till aktivitet och filtrera på någon av följande aktiviteter för att hitta teamets delade länkar.
  • Skapade delad länk
  • Öppnade delad länk
  • Laddade ner fil/mapp från en delad länk
 5. Klicka på ikonen med tre punkter (...) intill den delade länk du vill radera.
 6. Klicka på Ta bort länk.

Läs mer om hur du hanterar delade länkar för ditt Dropbox-team.

Återställ en teammedlems Dropbox-lösenord

Så här återställer du en teammedlems lösenord från sidan Aktivitet på adminkonsolen:

 1.  Logga in på dropbox.com med dina inloggningsuppgifter som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Aktivitet.
 4. Klicka på Lägg till aktivitet och filtrera efter aktiviteten Det gick inte att logga in.
 5. Klicka på ikonen med tre punkter (...) intill användaren vars lösenord du vill återställa.
 6. Klicka på Återställ Dropbox-lösenord.

Avsluta websessioner för ditt team

Så här avslutar du alla webbsessioner för teamet från sidan Aktivitet på adminkonsolen:

 1.  Logga in på dropbox.com med dina inloggningsuppgifter som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Aktivitet.
 4. Klicka på Lägg till aktivitet och filtrera på aktiviteten Ändrat IP-adress som är associerad med den aktiva webbsessionen.
 5. Klicka på ikonen med tre punkter (...) intill den webbsession du vill avsluta.
 6. Klicka på Återställ Dropbox-lösenord.
 7. Klicka på Avsluta alla webbsessioner.

Koppla från en app från teamet eller en viss teammedlem

Så här kopplar du från en app från teamet eller en viss teammedlem från sidan Aktivitet på adminkonsolen:

 1.  Logga in på dropbox.com med dina inloggningsuppgifter som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Aktivitet.
 4. Klicka på Lägg till aktivitet och filtrera efter aktiviteten Kopplad app för team eller Kopplad app för medlem.
 5. Klicka på ikonen med tre punkter (...) intill den app du vill koppla från.
 6. Klicka på Koppla från app.

Återskapa en fil eller mapp

Så här återskapar du en fil eller mapp från sidan Aktivitet på adminkonsolen:

 1.  Logga in på dropbox.com med dina inloggningsuppgifter som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Aktivitet.
 4. Klicka på Lägg till aktivitet och filtrera efter aktiviteten Raderade filer och/eller mappar.
 5. Klicka på ikonen med tre punkter (...) intill den fil eller mapp du vill återskapa.
 6. Klicka på Återskapa objekt.
highlight icon

Obs! Raderas en mapp raderas även alla filer i mappen. Namnen på dessa enskilda raderade filer visas dock inte på sidan Aktivitet, endast mappens namn visas. Hitta en fil som låg i en raderad mapp genom att söka efter mappens sökväg. Till exempel: /Marknadsföring/2016/03/01/Projekt_1.docx.

Koppla från en enhet och radera alla filer

Så här kopplar du från en enhet och raderar alla filer från sidan Aktivitet på adminkonsolen:

 1.  Logga in på dropbox.com med dina inloggningsuppgifter som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Aktivitet.
 4. Klicka på Lägg till aktivitet och filtrera efter aktiviteten Kopplad enhet.
 5. Klicka på ikonen med tre punkter (...) intill den kopplade enhet du vill koppla från.
 6. Klicka på Koppla från och radera alla filer.

Varför ser jag ”Dropbox” i kolumnen Medlem på sidan Aktivitet?

Vid enstaka tillfällen kan Dropbox uppdatera listningar på ditt konto åt dig. För Dropbox-teamadmins visas dessa listningar på Aktivitetssidan i adminkonsolen. Vissa administratörer kan se ”Dropbox” i kolumnen Medlem eftersom:
 

En teammedlem raderade en kapslad delad mapp.

När en teammedlem raderar en kapslad delad mapp visas namnet på personen som raderade mappen som ”Dropbox”. Vissa typer av administratör kan se namnet på teammedlemmen genom att följa dessa steg:

 1. Klicka på Skapa rapport.
 2. Öppna din rapport i Excel.
 3. Du kan se teammedlemmens mejladress i kolumnen ”Kontext”.
   

Du har bett Dropbox support om hjälp med en uppgift.

Om du har kontaktat Dropbox support visas de åtgärder vi vidtar på sidan Aktivitet som en uppgift tilldelad till ”Dropbox”. Åtgärderna kan vara att bjuda in ursprungsgruppen med administratörer för ditt team. Dropbox supportteam gör dock ingenting på ditt konto utan behörighet.
 

Dropbox har uppdaterat ditt konto.

Dropbox-systemet uppdaterar ibland ditt konto för att det ska vara aktuellt med nya Dropbox-produkter. Uppdateringarna visas på Aktivitetssidan som uppgifter som tilldelats till ”Dropbox”. Åtgärderna kan vara att byta namn på eller flytta teammappar eller uppdatera Dropbox-kontot med nya produkter. I övrigt gör Dropbox-systemet ingenting på kontot utan behörighet.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community

Andra sätt att få hjälp