Domäninsikter och kontotillägg

Kontotillägg och domäninsikter är endast tillgängliga för Dropbox-team med en Enterprise-plan. Team med planerna Advanced och Enterprise har åtkomst till domänverifiering och tvingande inbjudan för att hjälpa till under onboardingprocessen.

Domäninsikter visar administratörer hur många användare som har skapat personliga Dropbox-konton med en arbetsmejl i den verifierade domänen. Administratörer kan sedan använda kontotillägg för att tvinga sådana användare att antingen överföra sitt personliga konto till Dropbox Enterprise-teamet eller ändra mejladressen som är kopplad till deras Dropbox-konto.

Domäninsikter och kontotillägg hjälper administratör att göra följande:

 • Få bättre insikter i organisk Dropbox-användning för en organisations domän
 • Förebygg otillåten Dropbox-användning på en organisations domän
 • Se till att hela organisation har migrerat till ett enda team

Avsnitt i den här artiklen:

Steg 1: Verifiera domänens ägarskap

Innan domäninsikter och kontotillägg kan aktiveras måste en administratör för Dropbox-teamkonto verifiera domänägarskap:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Öppna adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under Medlemmar klickar du på Domäner.
 5. Klicka på Lägg till domän.
 6. Ange organisationsdomänen vars ägarskap du vill verifiera.
 7. Välj ett av tre verifieringssätt.
 8. Följ anvisningarna på skärmen. När verifieringen är slutförd får du ett meddelande om domänägarskapet.

Vad händer om jag har mer än en domän att verifiera eller om jag vill verifiera en underdomän?

Administratörer kan välja att verifiera en primär domän, som är den överordnade domänen för deras webbplats (till exempel, ”dropbox.com”). Administratörer kan också verifiera underdomäner, som är sekundära domäner i deras webbplats (till exempel, ”sales.dropbox.com” och ”dropbox.com/sales”).

När en administratör verifierar en primär domän kommer de att se en kryssruta bredvid Inkludera alla underdomäner. Lämna denna markerad om du vill verifiera alla underdomäner till den primära domänen. Om du verifierar en underdomän visas inte detta alternativ.

Vilket verifieringssätt är bäst för mig?

Det finns tre olika sätt att verifiera domänen:

 • Lägga till en metatagg
 • Ladda upp en HTML-fil
 • Skapa en TXT-post

För någon av de två första alternativen (lägga till en metatagg eller ladda upp en HTML-fil) kröver troligen åtkomst till att ändra webbplatsens kod. Det här är ett säkert och relativt snabbt alternativ eftersom Dropbox ser ändringarna så snart de genomförs på webbplatsen.

Om du inte har åtkomst till att ändra webbplatsen direkt eller om webbplatsen inte finns på domänen du vill verifiera, går det att skapa en TXT-post på domänvärdens webbplats.

De flesta domänvärdtjänster bör ha den här funktionen även om stegen varierar. Om du inte hittar stegen för ändring av din DNS-konfiguration, kontakta domänvärdens supportteam eller läs dokumentationen. Dropbox tillhandahåller inte domänvärdssupport.

 • Obs! När ändringarna på domänvärden är gjorda kan det ta upp till ett dygn för dem att spridas på webbplatsens domänservrar. Dropbox fortsätter att kontrollera tills processen är slutförd och meddelar när ändringarna träder i kraft.

Vad händer om det inte gick att slutföra domänverifiering?

Om det inte gick att slutföra domänverifieringen går det att göra detta senare med alternativet Fortsätt verifiering.

 • Obs!Dropbox tillhandahåller inte användarinformation och aktiverar inte tvingande inbjudan förrän du verifierar domänägarskapet.

Steg 2: Visa domäninsikter

När du har verifierat din domän kan du se insikter för varje verifierad domän i adminkonsolen:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Öppna adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Gå till Medlemmar.
 5. Klicka på Domäner.

Alla domäner du äger visar aktiviteten för personliga Dropbox-konton i kolumnen Personliga konton.

Steg 3: Aktivera kontotillägg

När du har verifierat din domän kan du använda kontotillägg för att tvinga teammedlemmar som använder sin e-postadress på jobbet för ett personligt Dropbox-konto att migrera till Enterprise-teamet eller för att ändra e-postadressen som är kopplad till deras Dropbox-konto.

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Öppna adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Sök efter den verifierade domänen där du vill tvinga Dropbox-användning.
 5. Klicka på kugghjulsikonen och välj Ändra tilläggsinställningar.
 6. Välj alla användare eller endast användare inbjudna till teamet.
 7. Klicka på Nästa.
 8. Valfritt: Skicka ett mejl till Dropbox-användare på din domän.
  • Om du väljer Alla användare har du möjlighet att mejla Dropbox-användare på din domän innan kontotillägg aktiveras. Användare som redan är medlemmar i andra Dropbox-teamkonton meddelas inte. Du kan Hoppa över detta steg.
  • Om du väljer att skicka mejlet ska du ange en mejladress som användare kan svara till om de har frågor om aviseringen. Du kan även lägga till ett anpassat meddelande till mejlet med nödvändig information eller instruktioner för dina användare.
  • Klicka på Skicka mejl.
 9. Klicka på Aktivera kontotillägg.

Går det att använda kontotillägg för användare i andra Dropbox-team?

Med funktionen kontotillägg kan du endast lägga till användare som ännu inte är medlemmar i något Dropbox-team. Kontakta oss så får du hjälp med att slå ihop andra befintliga team.

Kan jag skicka mejlaviseringen för kontotillägg igen?

Ja. Du kan skicka om mejlet för kontotillägg även om du redan har aktiverat kontotillägg. Gör så här:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Öppna adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Domäner.
 5. Klicka på kugghjulsikonen.
 6. Klicka på Skicka mejl till ej hanterade användare.
  • Obs! Om du inte ser Skicka mejl till ej hanterade användare finns det inga användare som inte hanterats på din domän
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!