Domäninsikter och kontotillägg

Uppdaterat Mar 25, 2024
person icon

I den här artikeln beskrivs en funktion som endast är tillgänglig för kunder med Dropbox Enterprise. Team med planerna Advanced och Enterprise har åtkomst till domänverifing och tvingande inbjudan för att hjälpa till under onboardingprocessen.

Den här artikeln förklarar vad domäninsikter och kontotillägg är, samt hur du aktivera dem för ditt team.

Vad är domäninsikter och kontotillägg?

Domäninsikter visar administratörer hur många användare som har skapat personliga Dropbox-konton med en arbetsmejl i den verifierade domänen.

Administratörer kan sedan använda kontotillägg för att tvinga sådana användare att antingen överföra sitt personliga konto till Dropbox Enterprise-teamet eller ändra mejladressen som är kopplad till deras personliga Dropbox-konto.

Vad kan domäninsikter och kontotillägg göra?

Domäninsikter och kontotillägg hjälper administratör att göra följande:

 • Få bättre insikter i organisk Dropbox-användning för en organisations domän
 • Förebygg otillåten Dropbox-användning på en organisations domän
 • Se till att hela organisation har migrerat till ett enda team
   

Sektioner i den här artikeln:

Aktivera domäninsikter och kontotillägg

Steg 1: Verifiera domänens ägarskap

Innan domäninsikter och kontotillägg kan aktiveras måste en administratör för Dropbox-teamkonto verifiera domänägarskap:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Öppna adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under Medlemmar klickar du på Domäner.
 5. Klicka på Lägg till domän.
 6. Ange organisationsdomänen vars ägarskap du vill verifiera.
 7. Välj ett av tre verifieringssätt.
 8. Följ anvisningarna på skärmen. När verifieringen är slutförd får du ett meddelande om domänägarskapet.

Steg 2: Visa domäninsikter

När du har verifierat din domän kan du se insikter för varje verifierad domän i adminkonsolen. Så här gör du:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Öppna adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under Medlemmar klickar du på Domäner.

Alla domäner du äger visar aktiviteten för personliga Dropbox-konton i kolumnen Personliga konton.

 

Steg 3: Aktivera kontotillägg

När du har verifierat din domän kan du använda kontotillägg för att tvinga teammedlemmar som använder sin e-postadress på jobbet för ett personligt Dropbox-konto att migrera till Enterprise-teamet eller för att ändra e-postadressen som är kopplad till deras Dropbox-konto.
 

Så här aktiverar du kontotillägg:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Öppna adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under Medlemmar klickar du på Domäner
 5. Sök efter den verifierade domänen där du vill tvinga Dropbox-användning.
 6. Klicka på kugghjulsikonen och välj Ändra tilläggsinställningar.
 7. Välj alla användare eller endast användare inbjudna till teamet.
 8. Klicka på Nästa.
 9. Valfritt: Skicka ett mejl till Dropbox-användare på din domän.
  • Om du väljer Alla användare har du möjlighet att mejla Dropbox-användare på din domän innan kontotillägg aktiveras. Användare som redan är medlemmar i andra Dropbox-teamkonton meddelas inte. Du kan Hoppa över detta steg.
  • Om du väljer att skicka mejlet ska du ange en mejladress som användare kan svara till om de har frågor om aviseringen. Du kan även lägga till ett anpassat meddelande till mejlet med nödvändig information eller instruktioner för dina användare.
  • Klicka på Skicka mejl.
 10. Klicka på Aktivera kontotillägg.

Vanliga frågor om kontotillägg

Går det att använda kontotillägg för användare i andra Dropbox-team?

Med funktionen kontotillägg kan du endast lägga till användare som ännu inte är medlemmar i något Dropbox-team. Kontakta oss så får du hjälp med att slå ihop andra befintliga team.

 

Kan jag skicka mejlaviseringen för kontotillägg igen?

Ja. Du kan skicka om mejlet för kontotillägg även om du redan har aktiverat kontotillägg. Gör så här:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Öppna adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under Medlemmar klickar du på Domäner
 5. Klicka på kugghjulsikonen.
 6. Klicka på Skicka mejl till ej hanterade användare.
  • Obs! Om du inte ser Skicka mejl till ej hanterade användare finns det inga användare som inte hanterats på din domän
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp