Översikt över insiktspanelen för Dropbox-team

Dropbox-teamets insiktspanel ger viktiga insikter om teamets aktiviteter samt genvägar till viktiga och vanliga administratörsåtgärder. Så här ser du det:

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen i sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Insikter i sidomenyn.

Från panelen kan du:

 • Visa viktig statistisk, som t.ex. antalet nuvarande medlemmar, väntande inbjudningar och medlemmar som har gått med de senaste 30 dagarna.
 • Bjuda in nya medlemmar till teamet.
 • Skicka påminnelser till alla som har väntande inbjudningar till teamet.
 • Lägga till licenser till teamet efter behov.
 • Visa statistik över användning och ta reda på hur mycket teamet använder Dropbox. Det här ingår i datastatistiken:
  • Material och delade mappar från väntande medlemmar och medlemmar som har gått med
  • Material och delade mappar från raderade medlemmar med data som kan överföras
  • Aktiva och arkiverade teammappar
 • Visa säkerhetsvarningar, inklusive senast aktiva och pågående varningar. Läs mer om säkerhetsvarningar.

Teamadmins för team som använder Advanced eller Enterprise ser även alternativet att:

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!