Wyświetlanie aktywności zespołu w konsoli administratora

Zaktualizowano May 14, 2024
person icon

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą niektórych typów administratorów kont Dropbox Professional, Essentials, Standard, Business, Advanced, Business Plus i Enterprise.

highlighter icon

Uwagi:

 • Dziennik aktywności nie jest obecnie w pełni zintegrowany z Dropbox Capture.
 • Rejestrowane są następujące aktywności: logowanie, połączenie aplikacji dla członka, utworzenie łącza udostępnionego.
 • Następujące aktywności nie są rejestrowane: usunięcie zrzutu ekranu, usunięcie nagrania, dodanie komentarza, usunięcie komentarza, przycięcie nagrania.

W panelu administratora dostępne są informacje o korzystaniu z Dropbox przez zespół, w tym o liczbie licencji, z których korzysta zespół, zapraszaniu nowych członków i zatwierdzaniu zaproszeń oraz przeglądaniu stanu bezpieczeństwa członków zespołu.

 

Więcej informacji o funkcjach panelu administratora.

Obejrzyj ten film z przewodnikiem po konsoli administratora

Wyświetlanie aktywności zespołu

Aby wyświetlić aktywność zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Bezpieczeństwo.
 4. W sekcji Monitorowanie kliknij kartę Aktywność
 5. Filtruj wyniki, aby wyświetlić żądaną aktywność. Możesz filtrować według daty, aktywności, osób, uczestników i typu zawartości
  • Aby filtrować według aktywności, kliknij Aktywności.
  • Aby zobaczyć aktywność, która miała miejsce w określonym czasie, wpisz datę początkową i końcową w sekcji Data.
  • Aby wyświetlić niedawną aktywność określonego członka (lub kilku członków) zespołu, kliknij Członkowie, a następnie wpisz imię i nazwisko tej osoby lub osób.
  • Aby skanować pliki, foldery lub dokumenty Paper, dodaj słowo kluczowe w polu obok pozycji Zawartość.
highlighter icon

Uwagi:

 • Dane dotyczące użycia są dostępne od stycznia 2017 r. lub od dnia, w którym Twój zespół zaczął korzystać z Dropbox.
 • Przy próbie wyświetlenia dat, dla których wciąż przetwarzamy dane, możesz zobaczyć komunikat „przetwarzanie”.
 • Jeśli Twój zespół Dropbox jest nowy, wykresy będą puste, ponieważ nie ma jeszcze danych do wyświetlenia.
 • Jeśli chcesz zobaczyć bardziej szczegółowe dane o aktywności swojego zespołu, możesz wyświetlić aktywność udostępniania w zespole.

Obejrzyj ten film, aby szybko dowiedzieć się jak wyświetlać aktywność zespołu.

Tworzenie i eksportowanie raportu aktywności

Aby utworzyć i wyeksportować raport o aktywności:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Bezpieczeństwo.
 4. W sekcji Monitorowanie kliknij kartę Aktywność
 5. Użyj filtrów, aby wybrać typ danych i przedział czasu do wyeksportowania.
 6. Kliknij ikonę Generuj raport (wykres słupkowy w kwadracie) po prawej stronie filtrów.
 7. Wybierz typ raportu, który chcesz utworzyć. 
 8. Kliknij Generuj.

Raport zostanie zapisany jako plik CSV w folderze o nazwie Raporty Dropbox Business. Gdy raport będzie gotowy, otrzymasz e-mail.

Co mogę zobaczyć w raportach o aktywności?

Każdy wpis w raporcie o aktywności pokazuje:

 • Data: dokładna data wykonania działania
 • Członek: członek zespołu, który zainicjował działanie
 • Aktywność: szczegóły dotyczące samego zdarzenia
 • Zawartość: typ pliku 

Najczęściej działania członków zespołu pojawiają się w dzienniku aktywności po kilku godzinach. Maksymalny czas oczekiwania na ich uwzględnienie wynosi dwadzieścia cztery godziny.

W raportach o aktywności zespołu administratorzy mają dostęp do następujących rodzajów zdarzeń:

 • Aplikacje
 • Komentarze
 • Urządzenia
 • Domeny
 • Operacje na plikach (tylko taryfy Advanced i Enterprise)
 • Prośby o pliki
 • Grupy
 • Logowania
 • Członkowie
 • Paper
 • Hasła
 • Raporty
 • Aktywność Wyślij i śledź*
 • Udostępnianie
 • Aktywność na stronie Podpisy
 • SSO
 • Foldery zespołu
 • Zasady zespołu
 • Profil zespołu
 • Uwierzytelnianie dwuetapowe

*Te zdarzenia są dostępne tylko dla klientów korzystających z Dropbox Business lub Business Plus.

†Te zdarzenia są dostępne tylko dla klientów korzystających z płatnej taryfy Dropbox Sign, Dropbox Standard, Advanced, Business lub Business Plus. 

Jeśli jesteś administratorem zespołu korzystającego z konta Dropbox Advanced lub Enterprise, możesz wyświetlić wszystkie wykonane w zespole czynności dotyczące plików. Aktywność na poziomie plików obejmuje ich dodawanie, edytowanie, przenoszenie i usuwanie. Za pomocą tych zdarzeń można analizować i rozwiązywać problemy, takie jak przypadki przypadkowego usunięcia plików czy zagubienia plików lub folderów, albo wykonywać audyty bezpieczeństwa informacji.

Replay w raporcie aktywności 

Raport umożliwia teraz administratorom przegląd aktywności zespołu Replay, w tym:

 • Logowanie członka zespołu do Replay po raz pierwszy lub połączenie jego konta Dropbox z Replay
 • Przesyłanie przez członka zespołu pliku do Replay, w tym nazwa pliku i osoba przesyłająca
 • Usunięcie przez członka zespołu pliku, w tym nazwa pliku i osoba usuwająca
 • Wszelkie zmiany w zasadach udostępniania treści Replay
 • Utworzenie lub zmodyfikowane łączy do plików w Replay, w tym:
  • Do jakiego pliku prowadzi łącze
  • Który członek zespołu wykonał działanie
  • Czy łącze jest oznaczone znakiem wodnym
  • Kto może uzyskać do niego dostęp:
   • Każdy: każdy mający łącze
   • Zalogowani użytkownicy: tylko użytkownicy zalogowani
   • Tylko zespół: tylko członkowie zespołu
   • Zespół + zatwierdzeni: tylko członkowie zespołu i lista zatwierdzonych użytkowników

Dlaczego w kolumnie Nazwa wyświetlany jest „Dropbox”?

W odosobnionych przypadkach Dropbox może aktualizować oferty na koncie w Twoim imieniu. Niektórzy administratorzy mogą zobaczyć „Dropbox” w kolumnie „Członek”, ponieważ:
 

Członek zespołu usunął zagnieżdżony folder udostępniony.

Gdy członek zespołu usunie zagnieżdżony folder udostępniony, nazwa osoby, która go usunęła, pojawia się jako „Dropbox”. Niektórzy administratorzy mogą zobaczyć imię i nazwisko członka zespołu, wykonując następujące kroki:

 1. Kliknij Utwórz raport.
 2. Otwórz swój raport w programie Excel.
 3. Adres e-mail członka zespołu można zobaczyć w kolumnie "Kontekst".
   

Poprosiłeś(-aś) pomoc techniczną Dropbox o pomoc w zadaniu.

Jeśli kontaktowałeś(-aś) się z naszym zespołem pomocy technicznej, każde wykonane przez nas działanie jest wyświetlane na stronie Aktywność z dopiskiem „Dropbox”. Działania te obejmują zapraszanie oryginalnej grupy administratorów do Twojego zespołu. Jednak zespół pomocy technicznej Dropbox nie robi nic na Twoim koncie bez Twojej zgody.
 

Dropbox zaktualizował Twoje konto.

System Dropbox okresowo aktualizuje Twoje konto, aby było na bieżąco z nowymi produktami Dropbox. Działania te są wyświetlane na stronie Aktywność z dopiskiem „Dropbox”. Mogą one obejmować zmianę nazw lub przenoszenie folderów zespołu oraz aktualizowanie konta zespołu Dropbox o nowe produkty. Poza tym system Dropbox nie wykonuje na Twoim koncie żadnych działań bez Twojego zezwolenia.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.