Wyświetlanie aktywności zespołu w konsoli administratora

Uwaga: dziennik aktywności nie jest obecnie w pełni zintegrowany z Dropbox Capture.

 • Rejestrowane są następujące aktywności: logowanie, połączenie aplikacji dla członka, utworzenie łącza udostępnionego.
 • Następujące aktywności nie są rejestrowane: usunięcie zrzutu ekranu, usunięcie nagrania, dodanie komentarza, usunięcie komentarza, przycięcie nagrania.

W panelu analitycznym znajdziesz informacje na temat tego, jak Twój zespół korzysta z Dropbox, w tym:

 • Aktywni członkowie: liczba członków zespołu, którzy w ciągu ostatnich 28 dni wykonali jakąś czynność, na przykład uzyskali dostęp do konta albo dodali, zmodyfikowali, wyświetlili lub udostępnili pliki.
 • Miejsce: całkowita ilość miejsca użytego przez Twój zespół
 • Utworzone łącza: liczba łączy udostępnionych utworzonych przez Twój zespół
 • Aktywne foldery udostępnione: liczba folderów udostępnionych, które mają przynajmniej dwóch członków i w których w ciągu ostatnich 28 dni wystąpiła aktywność.
 • Aktywne urządzenia: liczba komputerów i urządzeń mobilnych, na których członkowie zespołu są zalogowani do Dropbox i na których w ciągu ostatnich 28 dni wystąpiła aktywność.
 • Liczby do przejrzenia: informacje o łączach utworzonych przez zespół w ciąu ostatnich 7 dni

Wyświetlanie aktywności zespołu

Aby wyświetlić aktywność zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Aktywność.
 4. Filtruj wyniki, aby wyświetlić żądaną aktywność. Możesz filtrować według kryteriów Zakres dat, Osoby, Zawartość lub Aktywności.
  • Aby filtrować według aktywności, kliknij Dodaj aktywność obok Aktywności.
  • Aby zobaczyć aktywność, która miała miejsce w określonym czasie, wpisz datę początkową i końcową obok opcji Zakres dat.
  • Aby wyświetlić niedawną aktywność określonego członka (lub kilku członków) zespołu, kliknij Członkowie, a następnie wpisz imię i nazwisko tej osoby lub osób.
  • Aby skanować pliki, foldery lub dokumenty Paper, dodaj słowo kluczowe w polu obok pozycji Zawartość.

Uwagi dotyczące aktywności zespołu:

 • Dane dotyczące użycia są dostępne od stycznia 2017 r. lub od dnia, w którym Twój zespół zaczął korzystać z Dropbox.
 • Przy próbie wyświetlenia dat, dla których wciąż przetwarzamy dane, możesz zobaczyć komunikat „przetwarzanie”.
 • Jeśli Twój zespół Dropbox jest nowy, wykresy będą puste, ponieważ nie ma jeszcze danych do wyświetlenia.
 • Jeśli chcesz zobaczyć bardziej szczegółowe dane o aktywności swojego zespołu, możesz wyświetlić aktywność udostępniania w zespole.

Tworzenie i eksportowanie raportu o aktywności

Aby utworzyć i wyeksportować raport o aktywności:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij kartę Aktywność.
 4. Użyj filtrów, aby wybrać typ danych i przedział czasu do wyeksportowania.
 5. Kliknij Utwórz raport.

Raport zostanie zapisany jako plik CSV w folderze o nazwie Raporty Dropbox Business. Gdy raport będzie gotowy, otrzymasz e-mail.

Co mogę zobaczyć w raportach o aktywności?

Każdy wpis w raporcie o aktywności pokazuje:

 • Data i godzina: dokładna data i godzina wykonania działania
 • Członek: członek zespołu, który zainicjował działanie
 • Aktywność: szczegóły dotyczące samego zdarzenia
 • Lokalizacja: miejsce, z którego użytkownik zainicjował działanie, i adres IP urządzenia, z którego korzystał

Najczęściej działania członków zespołu pojawiają się w dzienniku aktywności po kilku godzinach. Maksymalny czas oczekiwania na ich uwzględnienie wynosi dwadzieścia cztery godziny.

W raportach o aktywności zespołu administratorzy mają dostęp do następujących rodzajów zdarzeń:

 • Aplikacje
 • Komentarze
 • Urządzenia
 • Domeny
 • Operacje na plikach (tylko taryfy Advanced i Enterprise)
 • Prośby o pliki
 • Grupy
 • Logowania
 • Członkowie
 • Paper
 • Hasła
 • Raporty
 • Udostępnianie
 • SSO
 • Foldery zespołu
 • Zasady zespołu
 • Profil zespołu
 • Uwierzytelnianie dwuetapowe

Jeśli jesteś administratorem zespołu korzystającego z taryfy Dropbox Advanced lub Enterprise, możesz wyświetlić wszystkie wykonane w zespole czynności dotyczące plików. Aktywność na poziomie plików obejmuje ich dodawanie, edytowanie, przenoszenie i usuwanie. Za pomocą tych zdarzeń można analizować i rozwiązywać problemy, takie jak przypadki przypadkowego usunięcia plików czy zagubienia plików lub folderów, albo wykonywać audyty bezpieczeństwa informacji.

Zarządzanie aktywnością zespołu na stronie Aktywność

Jeśli jesteś administratorem, możesz wykonać kilka działań na stronie Aktywność, w tym:

Aby na stronie Aktywność w konsoli administratora usunąć łącze udostępnione utworzone przez członka zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij  Aktywność.
 4. Kliknij Dodaj aktywność i odfiltruj według jednej z poniższych aktywności, aby znaleźć łącza udostępnione swojego zespołu.
  • Utworzono łącze udostępnione
  • Otwarto łącze udostępnione
  • Pobrano plik lub folder z łącza udostępnionego
 5. Kliknij „” (wielokropek) obok łącza udostępnionego, które chcesz usunąć.
 6. Kliknij Usuń łącze.

Więcej informacji o zarządzaniu łączami udostępnionymi w zespole Dropbox.

Aby na stronie Aktywność w konsoli administratora zresetować hasło członka zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij  Aktywność.
 4. Kliknij Dodaj aktywność i odfiltruj według aktywności Logowanie nie powiodło się.
 5. Kliknij „” (wielokropek) obok użytkownika, którego hasło chcesz zresetować.
 6. Kliknij Resetuj hasło do Dropbox.

Aby na stronie Aktywność w konsoli administratora zakończyć wszystkie sesje internetowe zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij  Aktywność.
 4. Kliknij Dodaj aktywność i odfiltruj według aktywności Zmieniony adres IP powiązany z aktywną sesją internetową.
 5. Kliknij „” (wielokropek) obok sesji internetowej, którą chcesz zakończyć.
 6. Kliknij Resetuj hasło do Dropbox.
 7. Kliknij Zakończ wszystkie sesje internetowe.

Aby na stronie Aktywność w konsoli administratora usunąć połączenie aplikacji zespołu lub członka zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij  Aktywność.
 4. Kliknij Dodaj aktywność i odfiltruj według aktywności Połączona aplikacja zespołu  lub  Połączona aplikacja członka.
 5. Kliknij „” (wielokropek) obok aplikacji, której połączenie chcesz usunąć.
 6. Kliknij Usuń połączenie aplikacji.

Aby na stronie Aktywność w konsoli administratora przywrócić plik lub folder:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij  Aktywność.
 4. Kliknij Dodaj aktywność i odfiltruj według aktywności Usunięte pliki i/lub foldery .
 5. Kliknij „” (wielokropek) obok pliku lub folderu, który chcesz przywrócić.
 6. Kliknij Przywróć pozycję.

Uwaga: usunięcie folderu powoduje także usunięcie wszystkich zawartych w nim plików. Jednak na stronie Aktywność nie są wyświetlane nazwy poszczególnych usuniętych plików, a jedynie nazwa folderu. Aby znaleźć plik, który był umieszczony w usuniętym folderze, wyszukaj nazwę uwzględniającą ścieżkę folderu. Na przykład: /Marketing/2016/03/01/Projekt_1.docx.

Aby na stronie Aktywność w konsoli administratora usunąć połączenie urządzenia i usunąć wszystkie pliki:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij  Aktywność.
 4. Kliknij Dodaj aktywność i odfiltruj według aktywności Połączone urządzenie.
 5. Kliknij „” (wielokropek) obok połączonego urządzenia, której połączenie chcesz usunąć.
 6. Kliknij Usuń połączenie i usuń wszystkie pliki.

Dlaczego „Dropbox” jest wyświetlany na stronie aktywności w kolumnie „Członek”?

W odosobnionych przypadkach Dropbox może aktualizować oferty na koncie w Twoim imieniu. Administratorzy zespołów Dropbox widzą te oferty na stronie Aktywność w konsoli administratora. Niektórzy administratorzy mogą zobaczyć „Dropbox” w kolumnie „Członek”, ponieważ:

Członek zespołu usunął zagnieżdżony folder udostępniony.

Gdy członek zespołu usunie zagnieżdżony folder udostępniony, nazwa osoby, która go usunęła, pojawia się jako „Dropbox”. Niektórzy administratorzy mogą zobaczyć imię i nazwisko członka zespołu, wykonując następujące kroki:

 1. Kliknij Utwórz raport.
 2. Otwórz swój raport w programie Excel.
 3. Możesz zobaczyć adres e-mail członka zespołu w kolumnie „Kontekst”.
Poprosiłeś(-aś) pomoc techniczną Dropbox o pomoc w zadaniu.
 
Jeśli kontaktowałeś(-aś) się z naszym zespołem pomocy technicznej, każde wykonane przez nas działanie jest wyświetlane na stronie Aktywność z dopiskiem „Dropbox”. Działania te obejmują zapraszanie oryginalnej grupy administratorów do Twojego zespołu. Jednak zespół pomocy technicznej Dropbox nie wykonuje na Twoim koncie żadnych działań bez Twojego zezwolenia.
 
Dropbox zaktualizował Twoje konto.
 
System Dropbox okresowo aktualizuje Twoje konto, aby było na bieżąco z nowymi produktami Dropbox. Działania te są wyświetlane na stronie Aktywność z dopiskiem „Dropbox”. Mogą one obejmować zmianę nazw lub przenoszenie folderów zespołu oraz aktualizowanie konta zespołu Dropbox o nowe produkty. Poza tym system Dropbox nie wykonuje na Twoim koncie żadnych działań bez Twojego zezwolenia.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.