Zatwierdzanie urządzeń

W tym artykule opisano funkcję, która jest dostępna tylko dla zespołów Dropbox Business korzystających z taryfy Advanced lub Enterprise.
Dzięki zatwierdzaniu urządzeń  niektórzy administratorzy mogą zarządzać urządzeniami, za pomocą których członkowie zespołu uzyskują dostęp do kont Dropbox Business.

Konfigurowanie funkcji zatwierdzania urządzeń w zespole

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Przewiń do obszaru Urządzenia i kliknij Zatwierdzanie urządzeń.
 5. W obszarach Komputery i Urządzenia mobilne użyj list rozwijanych po prawej stronie, by wybrać ilość komputerów i urządzeń, które każdy członek zespołu może połączyć z Dropbox przy użyciu aplikacji komputerowej i mobilnej.
 6. W obszarze Odłączone urządzenia użyj menu rozwijanego, by określić działanie podejmowane w momencie, gdy członek zespołu odłączy komputer lub urządzenie od Dropbox:
  • Usuń urządzenie: urządzenie nie liczy się względem limitu.
  • Zachowaj zatwierdzenie urządzenia: urządzenie liczy się względem limitu do momentu, aż administrator ręcznie je usunie.
 7. W obszarze Nadmiarowe urządzenia z menu rozwijanego wybierz działanie podejmowane, gdy członek już przekroczy jeden z posiadanych limitów (na przykład gdy dołączą do zespołu, lub gdy administrator obniży limit):
  • Usuń najstarsze urządzenia: najstarsze urządzenia (wg ostatniej aktywności) zostaną usunięte i odłączone, aby zapewnić zgodność z limitami.
  • Usuń wszystkie urządzenia: wszystkie urządzenia zostaną usunięte i odłączone.
  • Dodaj je do listy wyjątków: członek zespołu może dołączyć dowolną liczbę urządzeń.
 8. W obszarze Lista wyjątków kliknij Bez wyjątków, by wybrać członków, którzy mogą dołączać dowolną liczbę urządzeń. Zacznij wpisywać imię lub adres członka zespołu, kliknij podpowiadaną pozycję, a następnie kliknij Gotowe na koniec dodawania osób.
 9. Kliknij przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu, by zatwierdzić zmiany.

Uwaga: zatwierdzanie urządzeń dotyczy tylko aplikacji komputerowej i mobilnej Dropbox. Funkcja ta nie wpływa na inne aplikacje ani dropbox.com.

Wprowadzanie u członków zespołu ograniczenia do jednego konta Dropbox na komputer

Jeśli nie chcesz, aby członkowie zespołu mieli dostęp zarówno do osobistego jak i firmowego konta Dropbox za pośrednictwem aplikacji komputerowej, możesz zezwolić na obecność tylko jednego konta na każdym komputerze.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Przewiń do obszaru Urządzenia i kliknij Wiele kont.
 5. Ustaw przełącznik przy Wiele kont na Wył.
 6. Kliknij przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu, by zatwierdzić zmiany.

Uwaga: tylko pierwsze konto zalogowane przez członka zespołu pozostanie zalogowane. Drugie zalogowane konto zostanie wylogowane. Ta funkcja nie wpływa na aplikację mobilną Dropbox ani dropbox.com.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.