Konfigurera enhetsgodkännanden för Dropbox-teammedlemmar

Uppdaterat Mar 11, 2024
person icon

Den här artikeln diskuterar en funktion som endast finns tillgänglig för kunder på Dropbox Advanced, Business Plus och Enterprise.

Med enhetsgodkännanden kan vissa typer av teamadministratörer hantera de enheter teammedlemmarna använder för att få åtkomst till sina Dropbox-teamkonton. Läs mer om enhetsgränser för användare på olika Dropbox-planer.

Konfigurera enhetsgodkännanden för ditt team

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen på sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Bläddra till avsnittet Enheter och klicka på Enhetsgodkännanden.
 5. I avsnitten Datorer och Mobila enheter använder du rullgardinsmenyn till höger för att välja hur många datorer och enheter som varje teammedlem kan ansluta till Dropbox via datorer och mobilappar.
 6. I avsnittet Frånkopplade enheter använder du rullgardinsmenyn för att välja vad som händer när en medlem kopplar från en dator eller enhet från Dropbox:
  • Ta bort enheten: Enheten räknas inte längre mot gränsen.
  • Behåll godkänd enhet: Enheten räknas fortfarande tills administratören manuellt tar bort den.
 7. I avsnittet För många enheter använder du rullgardinsmenyn för att välja vad som händer när en medlem redan har nått en av gränserna ovan (till exempel om de går med i ett team eller när en admin sänker gränsen):
  • Ta bort de äldsta enheterna: De äldsta enheterna (enligt senaste aktivitet) tas bort och kopplas från för att hamna under gränsen.
  • Ta bort alla enheter: Alla enheter tas bort och kopplas från.
  • Lägg till dem i undantagslistan: Medlemmen får ansluta så många enheter som de vill.
 8. I avsnittet Undantagslista klickar du på Inga undantag för att välja vilka medlemmar (om några) som kan ansluta hur många enheter de vill. Börja skriva namnet eller mejladress för varje medlem, klicka på det automatiskt ifyllda namnet för att lägga till det och klicka på Klar när du har lagt till alla.
 9. Klicka på Spara längst ned till höger för att bekräfta dina ändringar.
highlighter icon

Obs! Enhetsgodkännanden påverkar endast Dropbox-klienten och mobilappar. De påverkar inte andra appar eller dropbox.com.

Begränsa teammedlemmar till att ha bara ett Dropbox-konto per dator

Om du inte vill att teammedlemmarna får åtkomst till både en personlig och arbetsrelaterad Dropbox på sina datorer via klienten går det att tillåta endast ett konto per dator.

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen i sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Bläddra till avsnittet Enheter och klicka på Flera konton.
 5. Växla Flera konton till Av.
 6. Klicka på Spara längst ned till höger för att bekräfta dina ändringar.
highlighter icon

Obs! Endast kontot som medlemmen loggade in på först hålls inloggat.Det andra kontot de loggade in på loggas ut.Det påverkar inte Dropbox för mobila enheter eller dropbox.com.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community

Andra sätt att få hjälp