Jak zmienić uprawnienia administratora zespołu Dropbox

Konta Dropbox Standard, Advanced i Enterprise obejmują administratorów i członków zespołu. Administratorzy mogą zarządzać członkostwem w zespole, zmieniać ustawienia i zarządzać rozliczeniami. Dropbox zaleca, aby wszystkie konta zespołu Dropbox miały co najmniej dwóch administratorów.

Wszyscy administratorzy w taryfie Standard mają globalne uprawnienia jako administratorzy zespołu. Administratorzy w taryfie Advanced lub Enterprise mogą mieć globalne uprawnienia (jako administratorzy zespołu) lub bardziej ograniczony zestaw uprawnień. 

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia zarządzanie uprawnieniami do plików.

Dodawanie lub zmiana administratora

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Członkowie.
 4. Kliknij ikonę koła zębatego odpowiadającą członkowi zespołu, którego chcesz uczynić administratorem.
 5. Wybierz Dodaj uprawnienia administratora z menu.
 6. Potwierdź, że został wybrany odpowiedni poziom uprawnień administratora w wyskakującym oknie.

Usuwanie administratora

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Członkowie i zlokalizuj osobę, której konto chcesz usunąć.
 4. Kliknij ikonę koła zębatego obok nazwiska członka i wybierz albo Odbierz uprawnienia administratora, albo Usuń użytkownika.
 5. Jeśli usuwasz użytkownika, zaznacz, czy chcesz użyć zdalnego czyszczenia w celu usunięcia wszystkich plików z jego połączonych urządzeń przy ich najbliższym przejściu w tryb online, a następnie kliknij Usuń.

Uwaga: Zawsze musi być co najmniej jeden administrator zespołu.

Zmiana uprawnień administratora

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Członkowie
  • Zobaczysz jego aktualną rolę w kolumnie Typ użytkownika.
 4. Kliknij ikonę koła zębatego obok imienia i nazwiska członka zespołu.
 5. Kliknij Dodaj uprawnienia administratora lub Zmień uprawnienia administratora.

Typy administratorów

Istnieje osiem wbudowanych ról administracyjnych, każda z innym zestawem uprawnień. 

 • Administratorzy zespołu mają dostęp do wszystkich uprawnień.
 • Administratorzy zarządzający użytkownikami mogą dodawać i usuwać konta członków zespołu oraz zarządzać nimi.
 • Administratorzy wspierający mogą pomagać członkom z niektórymi zadaniami, w tym resetowaniem haseł.
 • Administratorzy płatności mogą dokonywać płatności oraz odnawiać umowy.
 • Administratorzy zawartości mogą konfigurować uprawnienia dotyczące zawartości oraz nią zarządzać.
 • Administratorzy zgodności mogą zarządzać zasadami przechowywania oraz prawnymi obowiązkami przechowywania. Ta rola administratora jest dostępna tylko dla zespołów, które wykupiły dodatek Nadzór nad danymi.
 • Administratorzy mogą tworzyć raporty dotyczące aktywności zespołu i danych członków.
 • Administratorzy zabezpieczeń mogą zarządzać alertami zabezpieczeń, udostępnianiem na zewnątrz i działaniami w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa.

Poniższa tabela zawiera szczegółową listę uprawnień związanych z poszczególnymi typami administratorów.

Uprawnienia na poziomie organizacji Administrator zespołu Administrator zarządzający użytkownikami Administrator wspierający Administrator płatności Administrator zawartości Administrator zgodności Administrator raportów Administrator bezpieczeństwa
Zapisanie do programu wczesnego dostępu Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Globalne ustawienia uwierzytelniania Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Łączenie z aplikacjami zewnętrznymi Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Zmiana globalnej kontroli nad udostępnianiem Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Tworzenie/usuwanie folderów zespołu Tak Nie* Nie* Nie Tak Tak Nie Tak
Zarządzanie ustawieniami Dropbox Paper Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Zarządzanie zatwierdzaniem urządzeń Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Zarządzanie ustawieniami kontroli sieci Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Tworzenie grup zarządzanych przez firmę Tak Tak Tak Nie Tak Tak Nie Tak
Zarządzanie członkostwem grup Tak Tak Tak Nie Tak Tak Nie Tak
Zarządzanie łączami udostępnionymi należącymi do członków zespołu Tak Tak Tak Nie Tak Nie Nie Tak
Zarządzanie ustawieniami aplikacji do edycji plików Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Zarządzaj zasadami przechowywania i usuwania danych Tak Nie Nie Nie Nie Tak Nie Nie
Zarządzaj alertami bezpieczeństwa Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Zarządzaj automatyczną klasyfikacją danych Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Zarządzanie członkami Administrator zespołu Administrator zarządzający użytkownikami Administrator wspierający Administrator płatności Administrator zawartości Administrator zgodności Administrator raportów Administrator bezpieczeństwa
Zaloguj się jako użytkownik Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Wysyłanie zaproszeń w domenie Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Zapraszanie/usuwanie członków zespołu Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Zmiana adresu e-mail członka zespołu Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Tak
Wysyłanie przypomnień o zaproszeniu Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie Tak
Przenoszenie kont Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Usuwanie członków nie będących administratorami Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Resetowanie haseł członków nie będących administratorami Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Tak
Zamykanie sesji internetowych członków nie będących administratorami Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Tak
Zamykanie sesji internetowych administratorów Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Tworzenie/przydzielanie ról administracyjnych Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Zawieszanie/usuwanie ról administracyjnych Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Resetowanie haseł administratorów Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Tworzenie/zarządzanie/archiwizowanie folderów zespołu z poziomu menedżera folderów zespołu Tak Nie* Nie* Nie Tak Tak Nie Tak
Zarządzaj prawnymi obowiązkami przechowywania Tak Nie Nie Nie Nie Tak Nie Nie
Uprawnienia wyświetlania Administrator zespołu Administrator zarządzający użytkownikami Administrator wspierający Administrator płatności Administrator zawartości Administrator zgodności Administrator raportów Administrator bezpieczeństwa
Raporty aktywności osób nie będących administratorami Tak Tak Nie Nie Nie Nie Tak Tak
Wyświetlanie karty Członkowie Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak
Wyświetlanie listy aktywności firmy Tak Nie Nie Nie Nie Nie Tak Tak
Wyświetlanie panelu Tak Tak Tak Nie Nie Tak Tak Tak
Wyświetlanie profili członków zespołu Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak
Generowanie dzienników aktywności poszczególnych użytkowników Tak Tak Nie Nie Nie Nie Tak Tak
Ustawienia konta Administrator zespołu Administrator zarządzający użytkownikami Administrator wspierający Płatności Administrator zawartości Administrator zgodności Administrator raportów Administrator bezpieczeństwa
Dodaj licencje Tak Nie Nie Tak Nie Nie Nie Nie
Dostęp do danych rozliczeniowych Tak Nie Nie Tak Nie Nie Nie Nie
Dostęp do pomocy i kontaktu z pomocą techniczną Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

*Administratorzy zespołu w taryfie Dropbox Enterprise mogą przyznawać te uprawnienia. Aby przyznać te uprawnienia administratorom zarządzającym użytkownikami i administratorom wspierającym:

 1. Zaloguj się przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Zarządzanie zawartością.
 5. Zaznacz pole obok typu administratorów, którym chcesz przyznać uprawnienia.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.