Jak zmienić uprawnienia administratora zespołu Dropbox

Zaktualizowano Mar 27, 2024
person icon

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą niektórych typów administratorów kont Dropbox Professional, Essentials, Standard, Business, Advanced, Business Plus i Enterprise.

Z kont zespołu korzystają administratorzy i członkowie zespołu. Administratorzy mogą zarządzać członkostwem w zespole, zmieniać ustawienia i zarządzać rozliczeniami. Dropbox zaleca, aby wszystkie konta zespołu Dropbox miały co najmniej dwóch administratorów.
 

Wszyscy administratorzy w taryfie Dropbox Standard  lub Business mają globalne uprawnienia jako administratorzy zespołu. Administratorzy w taryfie Dropbox Advanced, Business Plus lub Enterprise mogą mieć globalne uprawnienia (jako administratorzy zespołu) lub bardziej ograniczony zestaw uprawnień. 
 

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia zarządzanie uprawnieniami do plików.

Dodawanie lub zmiana administratora

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Członkowie.
 4. Kliknij „” (wielokropek) obok członka, któremu chcesz nadać uprawnienia administratora.
 5. Kliknij Ustaw jako administratora
 6. W wyskakującym oknie wybierz odpowiedni poziom uprawnień administratora i kliknij Dodaj.
 7. Kliknij OK. 

Usuwanie administratora

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Członkowie i zlokalizuj osobę, której konto chcesz usunąć.
 4. Kliknij „” (wielokropek) obok członka, którego uprawnienia administratora chcesz usunąć.
 5. Kliknij Zmień rolę. 
 6. Kliknij Usuń rolę administratora. 
 7. Kliknij OK.
highlighter icon

Uwaga: Zawsze musi być co najmniej jeden administrator zespołu.

Jak zmienić uprawnia administratora

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Członkowie
 4. Kliknij „” (wielokropek) obok członka, którego uprawnienia administratora chcesz zmienić.
 5. Kliknij Zmień rolę. 
 6. W wyskakującym oknie wybierz właściwy poziom uprawnień administratora i kliknij Zmień
 7. Kliknij OK.

Typy administratorów

Istnieje osiem wbudowanych ról administracyjnych, każda z innym zestawem uprawnień. 

 • Administratorzy zespołu mają dostęp do wszystkich uprawnień.
 • Administratorzy zarządzający użytkownikami mogą dodawać i usuwać konta członków zespołu oraz zarządzać nimi.
 • Administratorzy wspierający mogą pomagać członkom z niektórymi zadaniami, w tym resetowaniem haseł.
 • Administratorzy płatności mogą dokonywać płatności oraz odnawiać umowy.
 • Administratorzy zawartości mogą konfigurować uprawnienia dotyczące zawartości oraz nią zarządzać.
 • Administratorzy zgodności mogą zarządzać zasadami przechowywania oraz prawnymi obowiązkami przechowywania. Ta rola administratora jest dostępna tylko dla zespołów, które wykupiły dodatek Nadzór nad danymi.
 • Administratorzy mogą tworzyć raporty dotyczące aktywności zespołu i danych członków.
 • Administratorzy zabezpieczeń mogą zarządzać alertami zabezpieczeń, udostępnianiem na zewnątrz i działaniami w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa.

Poniższa tabela zawiera szczegółową listę uprawnień związanych z poszczególnymi typami administratorów. Przewiń w prawo, aby zobaczyć wszystkie typy administratorów.

Uprawnienia na poziomie organizacji

Administrator zespołu

Administrator zarządzający użytkownikami

Administrator wspierający

Administrator płatności

Administrator zawartości

Administrator zgodności

Administrator raportów

Administrator bezpieczeństwa

Zapisanie do programu wczesnego dostępu

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Globalne ustawienia uwierzytelniania

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Łączenie z aplikacjami zewnętrznymi

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Zmiana globalnej kontroli nad udostępnianiem

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Tworzenie/usuwanie folderów zespołu

Tak

Nie*

Nie*

Nie

Tak

Tak

Nie

Tak

Zarządzanie ustawieniami Dropbox Paper

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Zmieniaj ustawienia na stronie Podpisy

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Zmieniaj ustawienia funkcji Wyślij i śledź

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Zarządzanie zatwierdzaniem urządzeń

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Zarządzanie ustawieniami kontroli sieci

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Tworzenie grup zarządzanych przez firmę

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

Nie

Tak

Zarządzanie członkostwem grup

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

Nie

Tak

Zarządzanie łączami udostępnionymi należącymi do członków zespołu

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

Tak

Zarządzanie ustawieniami aplikacji do edycji plików

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Zarządzaj zasadami przechowywania i usuwania danych

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Zarządzaj alertami bezpieczeństwa

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Zarządzaj automatyczną klasyfikacją danych

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Zarządzanie członkami

Administrator zespołu

Administrator zarządzający użytkownikami

Administrator wspierający

Administrator płatności

Administrator zawartości

Administrator zgodności

Administrator raportów

Administrator bezpieczeństwa

Zaloguj się jako członek

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Wysyłanie zaproszeń w domenie

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Zapraszanie/usuwanie członków zespołu

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Zmiana adresu e-mail członka zespołu

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Wysyłanie przypomnień o zaproszeniu

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

Przenoszenie kont

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Usuwanie członków nie będących administratorami

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Resetowanie haseł członków nie będących administratorami

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Zamykanie sesji internetowych członków nie będących administratorami

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Zamykanie sesji internetowych administratorów

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Tworzenie/przydzielanie ról administracyjnych

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Zawieszanie/usuwanie ról administracyjnych

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Resetowanie haseł administratorów

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tworzenie/zarządzanie/archiwizowanie folderów zespołu z poziomu menedżera folderów zespołu

Tak

Nie*

Nie*

Nie

Tak

Tak

Nie

Tak

Zarządzaj prawnymi obowiązkami przechowywania

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Uprawnienia wyświetlania

Administrator zespołu

Administrator zarządzający użytkownikami

Administrator wspierający

Administrator płatności

Administrator zawartości

Administrator zgodności

Administrator raportów

Administrator bezpieczeństwa

Raporty aktywności osób nie będących administratorami

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Wyświetlanie karty Członkowie

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Wyświetlanie listy aktywności firmy

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Wyświetlanie panelu

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Wyświetlanie profili członków zespołu

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Generowanie dzienników aktywności poszczególnych użytkowników

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Ustawienia konta

Administrator zespołu

Administrator zarządzający użytkownikami

Administrator wspierający

Płatności

Administrator zawartości

Administrator zgodności

Administrator raportów

Administrator bezpieczeństwa

Dodaj licencje

Tak

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Dostęp do danych rozliczeniowych

Tak

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Dostęp do pomocy i kontaktu z pomocą techniczną

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

 

*Administratorzy zespołu w taryfie Dropbox Enterprise mogą przyznawać te uprawnienia. Aby przyznać te uprawnienia administratorom zarządzającym użytkownikami i administratorom wspierającym:

 1. Zaloguj się za pomocą poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Zarządzanie zawartością na najwyższym poziomie.
 5. Zaznacz pole obok typu administratorów, którym chcesz przyznać uprawnienia.
Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności