Alerty bezpieczeństwa Dropbox

Zaktualizowano Mar 28, 2024
person icon

Alerty bezpieczeństwa są dostępne dla zespołów korzystających z Dropbox Standard lub Business, które mają wykupiony dodatek Bezpieczeństwo oraz zespołów korzystających z Dropbox Business Plus, Advanced lub Enterprise.

Dzięki alertom bezpieczeństwa administratorzy otrzymują powiadomienia o wykryciu podejrzanych zachowań, ryzykownych działań oraz potencjalnych wycieków danych.

Wyświetlanie szczegółów alertu

Możesz wyświetlić szczegóły dotyczące danego alertu, obejmujące informacje o tym, kto jest odpowiedzialny, co się stało, kiedy to się stało oraz na jakie pliki, foldery lub osoby miało to wpływ. 

Aby wyświetlić szczegóły dotyczące alertu z wiadomości e-mail, kliknij Otwórz alert bezpośrednio w tej wiadomości. 


Aby wyświetlić szczegóły alertu w witrynie dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Bezpieczeństwo.
 4. Kliknij Alerty bezpieczeństwa.
 5. Kliknij „” (wielokropek) obok alertu, który chcesz wyświetlić.
 6. Kliknij Otwórz szczegóły alertu.

Podejmowanie działania po otrzymaniu alertu

Na stronie szczegółów alertu dostępne są różne opcje w zależności od typów alertów. Są to:

 • Przywróć na stronie aktywności. W przypadku otrzymania alertu Masowe usuwanie, spowoduje to przejście do strony aktywności, na której możesz przywrócić usunięte pliki.
 • Wyślij e-mail do członka zespołu. Wysyłanie wiadomości e-mail do członka zespołu, którego działania wywołały alert.
 • Zawieś członka zespołu. Zawieszanie członka zespołu, którego działania wywołały alert.
 • Potwierdź. Potwierdzanie alertu i usuwanie go z głównej listy alertów.
 • W toku. Oznaczanie alertu jako w toku i usuwanie go z głównej listy alertów.
 • Rozstrzygnięte. Oznaczanie alertu jako rozstrzygnięty i usuwanie go z głównej listy alertów.
 • Zignorowane. Oznaczanie alertu jako zignorowany i usuwanie go z głównej listy alertów.

Jakie rodzaje zdarzeń wywołują alert?

 • Wykrywanie ransomware. Wczesne wykrywanie podejrzanej aktywności i zapobieganie rozprzestrzenianiu się ataków złośliwego oprogramowania ransomware.
 • Masowe usuwanie. Członek zespołu usunął niezwykle dużą ilość danych w krótkim czasie.
 • Masowe przenoszenie danych. Członek zespołu przeniósł niezwykle dużą ilość danych w krótkim czasie.
 • Poufna zawartość w folderach zespołu udostępniona na zewnątrz. Plik, który należy do folderu zespołu i zawiera dane osobowe, został udostępniony poza Twoim zespołem lub w udostępnionym już na zewnątrz pliku wykryto dane osobowe.
 • Udostępnienie złośliwego oprogramowania spoza Twojego zespołu. Ktoś spoza Twojego zespołu udostępnił jego członkom plik ze złośliwym oprogramowaniem.
 • Złośliwe oprogramowanie udostępnione w zespole. Członek zespołu udostępnił plik zawierający złośliwe oprogramowanie.
 • Zbyt wiele prób logowania. Członek zespołu próbował się bezskutecznie zalogować zbyt wiele razy.
 • Logowanie z kraju o wysokim ryzyku. Członek zespołu zalogował się z miejsca stanowiącego potencjalnie lokalizację wysokiego ryzyka. Obejmuje to logowanie z następujących krajów: Afganistan, Chiny, Kuba, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Islamska Republika Iranu, Libia, Nigeria, Sudan, Syryjska Republika Arabska oraz Jemen.

Konfigurowanie czułości alertów

Jeśli otrzymujesz zbyt wiele alertów, możesz zmienić ustawienia informowania o masowym usuwaniu i masowym przenoszeniu danych. Aby ustawić czułość alertów:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Bezpieczeństwo.
 4. Kliknij Alerty bezpieczeństwa.
 5. Kliknij „ (wielokropek) obok alertu, który chcesz zmienić.
 6. Wybierz preferowany poziom obok pozycji Czułość alertów.
 7. Kliknij Zapisz.

Zarządzanie powiadomieniami alertów

Aby określić, kto będzie otrzymywać powiadomienia o typie alertu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Bezpieczeństwo.
 4. Kliknij Alerty administratorów.
 5. Kliknij „ (wielokropek) obok alertu, który chcesz zmienić.
 6. Obok pozycji Powiadomienia wybierz Wszyscy administratorzy zespołu lub Określony administrator zespołu / określone grupy
 7. Kliknij Zapisz.

Wyłączanie lub włączanie alertów

Domyślnie włączone są wszystkie typy alertów. Aby wyłączyć lub włączyć alerty:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Bezpieczeństwo.
 4. Kliknij Alerty administratorów.
 5. Kliknij „ (wielokropek) obok typu alertu, który chcesz włączyć lub wyłączyć.
 6. Obok pozycji Informacje ogólne włącz lub wyłącz alert. 
 7. Kliknij Zapisz.
Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności