Alerty bezpieczeństwa Dropbox

Zaktualizowano Aug 13, 2023
person icon

Alerty bezpieczeństwa są dostępne dla zespołów korzystających z Dropbox Standard, które mają wykupiony dodatek Bezpieczeństwo oraz zespołów korzystających z Dropbox Advanced lub Enterprise.

Dzięki alertom bezpieczeństwa administratorzy otrzymują powiadomienia o wykryciu podejrzanych zachowań, ryzykownych działań oraz potencjalnych wycieków danych.

Wyświetlanie szczegółów alertu

Możesz wyświetlić szczegóły dotyczące danego alertu, obejmujące informacje o tym, kto jest odpowiedzialny, co się stało, kiedy to się stało oraz na jakie pliki, foldery lub osoby miało to wpływ. 

Aby wyświetlić szczegóły dotyczące alertu z wiadomości e-mail, kliknij Otwórz alert bezpośrednio w tej wiadomości. 

Aby wyświetlić szczegóły alertu w witrynie dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Bezpieczeństwo.
 4. Kliknij Alerty.
 5. Kliknij „” (wielokropek) obok alertu, który chcesz wyświetlić.
 6. Kliknij Otwórz szczegóły alertu.

Podejmowanie działania po otrzymaniu alertu

Na stronie szczegółów alertu dostępne są różne opcje w zależności od typów alertów. Są to:

 • Przywróć na stronie aktywności - w przypadku otrzymania alertu Masowe usuwanie, spowoduje to przejście do strony aktywności, na której możesz przywrócić usunięte pliki.
 • Wyślij e-mail do członka zespołu - umożliwia wysłanie wiadomości e-mail do członka zespołu, którego działania wywołały alert.
 • Zawieś członka zespołu - spowoduje zawieszenie członka zespołu odpowiedzialnego za alert.
 • Potwierdź - oznaczy alert jako potwierdzony i usunie go z głównej listy alertów.
 • W toku — oznaczy to alert jako w toku i usunie go z głównej listy alertów.
 • Zamknięty — oznaczy to alert jako zamknięty i usunie go z głównej listy alertów.
 • Zignorowany — oznaczy to alert jako zignorowany i usunie go z głównej listy alertów.

Jakie rodzaje zdarzeń wywołują alert?

 • Wykrywanie ransomware – wczesne wykrywanie podejrzanej aktywności i zapobieganie rozprzestrzenianiu się ataków złośliwego oprogramowania ransomware.
 • Masowe usuwanie - członek zespołu usunął niezwykle dużą ilość danych w krótkim czasie.
 • Masowe przenoszenie danych - członek zespołu przeniósł niezwykle dużą ilość danych w krótkim czasie.
 • Poufna zawartość w folderach zespołu udostępniona na zewnątrz – plik, który należy do folderu zespołu i zawiera dane osobowe, został udostępniony poza Twoim zespołem, lub w udostępnionym już na zewnątrz pliku wykryto dane osobowe.
 • Udostępnienie złośliwego oprogramowania spoza Twojego zespołu - ktoś spoza Twojego zespołu udostępnił jego członkom plik ze złośliwym oprogramowaniem.
 • Złośliwe oprogramowanie udostępnione w zespole - członek zespołu udostępnił plik zawierający złośliwe oprogramowanie.
 • Zbyt wiele prób logowania – członek zespołu próbował zalogować się zbyt wiele razy.
 • Logowanie z kraju o wysokim ryzyku – członek zespołu zalogował się z miejsca stanowiącego potencjalnie lokalizację wysokiego ryzyka. Obejmuje to logowanie z następujących krajów: Afganistan, Chiny, Kuba, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Islamska Republika Iranu, Libia, Nigeria, Sudan, Syryjska Republika Arabska oraz Jemen.

Konfigurowanie czułości alertów

Jeśli otrzymujesz zbyt wiele alertów, możesz zmienić ustawienia informowania o masowym usuwaniu i masowym przenoszeniu danych. Aby ustawić czułość alertów:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Bezpieczeństwo.
 4. Kliknij Zasady alertów.
 5. Kliknij „ (wielokropek) obok alertu, który chcesz zmienić.
 6. Wybierz preferowany poziom obok pozycji Czułość alertów.
 7. Kliknij Zapisz.

Zarządzanie powiadomieniami alertów

Aby określić, kto będzie otrzymywać powiadomienia o typie alertu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Bezpieczeństwo.
 4. Kliknij Zasady alertów.
 5. Kliknij „ (wielokropek) obok alertu, który chcesz zmienić.
 6. Obok pozycji Powiadomienia wybierz Wszyscy administratorzy zespołu lub Określony administrator zespołu / określone grupy
 7. Kliknij Zapisz.

Wyłączanie lub włączanie alertów

Domyślnie włączone są wszystkie typy alertów. Aby wyłączyć lub włączyć alerty:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Bezpieczeństwo.
 4. Kliknij Zasady alertów.
 5. Kliknij „ (wielokropek) obok typu alertu, który chcesz włączyć lub wyłączyć.
 6. Obok pozycji Informacje ogólne włącz lub wyłącz alert. 
 7. Kliknij Zapisz.
Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Community Answers