Sikkerhetsvarsler for Dropbox

Oppdatert Sep 14, 2023
person icon

Sikkerhetsvarsler er tilgjengelig for team med Dropbox Standard eller Business som har kjøpt Sikkerhetstilleggsprogrammet, og for team med Dropbox Business Plus, Advanced eller Enterprise.

Med sikkerhetsvarsler mottar administratorer e-postmeldinger når det oppdages mistenkelig adferd, risikabel aktivitet eller mulig datalekkasje.

Se varselinformasjon

Du kan se informasjon om et bestemt varsel, herunder hvem som er ansvarlig, hva som skjedde, når det skjedde og hvilke filer, mapper eller personer som ble berørt. 

For å se varselinformasjon fra en e-post du har mottatt om varselet, klikker du på Åpne varsel direkte i e-posten. 

Slik ser du varselinformasjon på dropbox.com:

 1. Logg på dropbox.com med administratorpåloggingen din.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk på Sikkerhet.
 4. Klikk på Varsler .
 5. Klikk på «» (de tre prikkene) ved siden av det varselet du vil se.
 6. Klikk på Åpne varselinformasjon.

Håndtere et varsel

På siden med varslingsdetaljer får du forskjellige alternativer basert på varslingstypene. Disse omfatter:

 • Gjenopprett i aktivitetssiden. Hvis du fikk tilsendt et varsel om massesletting, sender dette deg til aktivitetssiden der du kan gjenopprette de slettede filene.
 • Send e-post til teammedlemmer. Send e-post til teammedlemmene som utløste varselet.
 • Suspender teammedlemmer. Suspender teammedlemmene som er ansvarlige for varselet.
 • Bekreft. Merk varselet som bekreftet og fjern det fra listen over viktige varsler.
 • Pågår. Merk varselet som pågående og fjern det fra listen over viktige varsler.
 • Avsluttet. Dette merker varselet som løst og fjerner det fra listen over viktige varsler.
 • Avvist. Dette merker varselet som avvist og fjerner det fra listen over viktige varsler.

Hva slags hendelser utløser et varsel?

 • Deteksjon av løsepengevirus. Oppdag mistenkelig aktivitet tidlig, og bidra til å forhindre at mulige ondsinnede løsepengevirus sprer seg.
 • Massesletting. Et teammedlem har slettet en uvanlig stor datamengde i løpet av kort tid.
 • Masseflytting av data. Et teammedlem har flyttet en uvanlig stor datamengde i løpet av kort tid.
 • Sensitivt innhold i teammapper som er delt eksternt. En fil som tilhører en teammappe og inneholder personlig informasjon, ble delt utenfor teamet ditt. Eller personlig informasjon ble oppdaget i en fil som allerede er delt eksternt.
 • Skadelig programvare delt fra utenfor teamet ditt. Noen utenfor teamet ditt delte en skadelig fil med teammedlemmer.
 • Skadelig programvare delt innad i teamet. Et teammedlem delte en fil som inneholder skadelig programvare.
 • For mange påloggingsforsøk. Et teammedlem har prøvd å logge seg på uten hell for mange ganger.
 • Pålogging fra et høyrisikoland. Et teammedlem logget på fra et sted vi anser som høyrisiko. Dette inkluderer pålogginger fra følgende land: Afghanistan, Kina, Cuba, Korea, Iran, Libya, Nigeria, Sudan, Syria og Jemen.

Angi varselsensitivitet

Hvis du får for mange varsler, kan du endre sensitiviteten for varsler om Massesletting og Masseflytting av data. Slik angir du varselsensitivitet:

 1. Logg på dropbox.com med administratorpåloggingen din.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk på Sikkerhet.
 4. Klikk på Retningslinjer for varsling.
 5. Klikk på «» (de tre prikkene) ved siden av det varselet du vil endre.
 6. Velg ønsket sensitivitetsnivå ved siden av Varselsensitivitet.
 7. Klikk Lagre.

Administrere varslinger om varsler

Slik endrer du hvem som mottar varslinger om en type varsel:

 1. Logg på dropbox.com med administratorpåloggingen din.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk på Sikkerhet.
 4. Klikk på Retningslinjer for varsling.
 5. Klikk på «» (de tre prikkene) ved siden av det varselet du vil endre.
 6. Velg enten Alle teamadministratorer eller Spesifikke teamadministratorer/grupper ved siden av Varslinger.
 7. Klikk Lagre.

Slå varsler av eller på

Som standard er alle varseltyper slått på. Slik slår du varsler av eller på:

 1. Logg på dropbox.com med administratorpåloggingen din.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk på Sikkerhet.
 4. Klikk på Retningslinjer for varsling.
 5. Klikk på «» (de tre prikkene) ved siden av varseltypen du vil slå på eller av.
 6. Slå varselet på eller av ved siden av Generell informasjon.
 7. Klikk Lagre.
Var denne artikkelen nyttig?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre.

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen var til hjelp.

Takk for tilbakemeldingen!

Andre måter å få hjelp på