Dropbox säkerhetsvarningar

Uppdaterat Sep 14, 2023
person icon

Säkerhetsvarningar finns tillgängliga för team på Dropbox Standard som har köpt tillägget Säkerhet och för team på Dropbox Advanced eller Enterprise.

Säkerhetsvarningar gör att administratörer får e-postmeddelanden om misstänkt beteende, riskfylld aktivitet och möjliga dataläckage upptäcks.

Visa varningsinformation

Du kan visa information om en viss varning, inklusive vem som är ansvarig, vad som hände, när det hände och vilka filer, mappar eller personer som påverkades. 

Om du vill visa varningsinformation från ett e-postmeddelande som du fick om varningen klickar du på Öppna varning direkt från e-postmeddelandet. 

Så här visar du varningsinformation på dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Säkerhet.
 4. Klicka på Varningar.
 5. Klicka på ”...” (tre punkter) bredvid varningen som du vill visa.
 6. Klicka på Öppna varningsinformation.

Vidta en åtgärd på en varning

Du får flera alternativ baserat på varningstyperna från sidan med varningsinformation. Det kan handla om följande:

 • Återställ på aktivitetssidan – om du får varningen Massradering kommer du till aktivitetssidan där du kan återskapa de raderade filerna.
 • Mejla teammedlem – med det här alternativet kan du skicka e-post till teammedlemmen som utlöste varningen.
 • Inaktivera teammedlem – teammedlemmen som orsakade varningen inaktiveras.
 • Bekräfta – detta markerar varningen som kvitterad och tar bort den från huvudvarningslistan.
 • Pågår – detta markerar varningen som pågående och tar bort den från huvudvarningslistan.
 • Åtgärdad – detta markerar varningen som åtgärdad och tar bort den från huvudvarningslistan.
 • Ignorerad – detta markerar varningen som ignorerad och tar bort den från huvudvarningslistan.

Vilka typer av händelser utlöser en varning?

 • Ransomwaredetektering – Upptäck misstänkt aktivitet tidigt och få hjälp med att förhindra skadliga ransomware-attacker från att spridas.
 • Massradering – en teammedlem raderade en ovanligt stor mängd data under en kort tidsperiod.
 • Massförflyttning av data – en teammedlem flyttade en ovanligt stor mängd data under en kort tidsperiod.
 • Känsligt material i teammappar har delats externt – En fil som tillhör en teammapp och innehåller personlig information delades utanför ditt team. Eller så har personlig information upptäckts i en fil som redan delas externt.
 • Sabotageprogram som delats utanför ditt team – någon utanför teamet har delat en sabotageprogramsfil med teammedlemmar.
 • Sabotageprogram som delats med teamet – en teammedlem delade en fil som innehåller sabotageprogram.
 • För många inloggningsförsök – en teammedlem har försökt att logga in för många gånger utan att lyckas.
 • Inloggning från ett högriskland – en teammedlem loggade in från en plats som anses utgöra en hög risk. Detta inkluderar inloggningar från följande länder: Afghanistan, Kina, Kuba, Nordkorea, Iran, Libyen, Nigeria, Sudan, Syrien och Yemen.

Ange varningskänslighet

Om du får för många varningar kan du ändra känsligheten för Massradering och Massförflyttning. Ställa in varningskänslighet:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Säkerhet.
 4. Klicka på Aviseringspolicyer.
 5. Klicka på “ (ikonen med tre punkter) bredvid aviseringen som du vill ändra.
 6. Vid Varningskänslighet väljer du den nivå på varningskänslighet som du föredrar.
 7. Klicka på Spara.

Hantera varningsmeddelanden

Så här ändrar du vem som får meddelanden om en typ av varning:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Säkerhet.
 4. Klicka på Aviseringspolicyer.
 5. Klicka på “ (ikonen med tre punkter) bredvid aviseringen som du vill ändra.
 6. Vid Meddelanden väljer du antingen Alla teamadmins eller Specifika teamadmins/grupper
 7. Klicka på Spara.

Inaktivera och aktivera varningar

Som standard är alla varningstyper aktiverade. Så här inaktivera och aktiverar du varningar:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Säkerhet.
 4. Klicka på Aviseringspolicyer.
 5. Klicka på ” (tre punkter) bredvid varningstypen som du vill aktivera eller inaktivera.
 6. Vid Allmän information slår du på eller av varningen. 
 7. Klicka på Spara.
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community

Andra sätt att få hjälp