Hantera ditt team med Enterprise Mobility Management (EMM)

Uppdaterat Jan 30, 2024
person icon

Artikeln diskuterar en funktion som finns enbart för Dropbox-team med Enterprise-plan.

Enterprise Mobility Management (EMM) hjälper organisationer att hantera användning av mobilenheter på organisationens appar, nätverk och enheter. Med Dropbox EMM kan Dropbox-team med Enterprise-plan arbeta med EMM-leverantörer från tredje part för ökad kontroll över hur medlemmar använder Dropbox mobilappar.
 

Med EMM kan Enterprise-administratörer göra följande:

 • Begränsa användningen av mobilappar for Enterprise-konton till endast hanterade enheter (tillhandahållna av organisationen eller egna)
 • Få insyn i appanvändning, inklusive tillgängligt lagringsutrymme och åtkomstplatser
 • Fjärradera en borttappad eller stulen enhet

Aktivera Enterprise Mobility Management

Aktivera EMM med en tredjepartsleverantör av EMM som krävs för att hantera åtkomst till mobila enheter i organisationen. Gör sedan detta:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under Enheter klickar du på Enterprise Mobility Management (EMM).
 5. I rullgardinsmenyn som visas:
  • Kopiera den autentiseringstoken (auth) du får.
  • När du konfigurerar EMM första gången måste du använda alternativet Testläge för att säkerställa rätt konfiguration.
 6. Öppna EMM-leverantörens adminkonsol:
  • Lägg till Dropbox EMM (för iOS) och Dropbox Android som appar i organisationens app store.
  • Lägg till en app med autentiseringstoken för enheter med iOS och Android (ombeds du ange namnet på en konfigurationsnyckel, använd team_emm_token).
 7. Återvänd till Dropbox administratörskonsol och lägg vid behov till undantag till EMM-regeln.
  • Användare som har lagts till listan Undantag får logga in med antingen den vanliga appen eller med EMM Dropbox-appen.
 8. När du har verifierat att EMM fungerar korrekt i Frivilligt läge och när Dropbox har konfigurerats med EMM-leverantören ska du använda alternativet Obligatoriskt för att kräva EMM för alla teammedlemmar.
  • Det här alternativet loggar ut användare från den vanliga Dropbox-appen och tillåter endast inloggning med den EMM-hanterade appen.
highlight icon

Obs! Meddela alla teammedlemmar som påverkas av den här förändringen innan du kräver EMM.

Vilka teammedlemmar använder Dropbox på mobila enheter?

Under distributionen av EMM kan det vara praktiskt för administratörer att veta vilka teammedlemmar som har aktiva sessioner med Dropbox EMM-appen eller vanliga mobilappar. Den här informationen ger administratörer kunskap om hur överföringen fortlöper och hjälper dem att avgöra när EMM blir obligatoriskt (till skillnad från valfritt). En användningsrapport hjälper administratörer att bättre förstå användning av mobilappar i organisationen.
 

Skapa en användningsrapport:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under Enheter klickar du på Enterprise Mobility Management (EMM).
 5. Öppna det komprimerbara fönstret under Enterprise Mobility Management (EMM).
 6. Klicka på Skapa användningsrapport för mobilapp.
highlight icon

Obs! När rapporten har skapats får administratören ett meddelande om att den är slutförd.

Ändras Dropbox mobilappar om jag aktiverar EMM?

iOS: På iOS-enheter blir Dropbox EMM en ny app som kallas för Dropbox EMM i Apple App Store.

Android: På Android-enheter har vi gjort ändringar i den befintliga Dropbox-appen (i stället för att skapa en ny EMM-app).

highlight icon

Obs! All implementering av Dropbox EMM på Android kräver Google Android-ramverket (tidigare ”Android for Work”).

Om du kräver EMM måste teammedlemmar med både iOS och Android ladda ner den nya Dropbox-appen från organisationens App store för fortsatt åtkomst till sina Enterprise-konton.

Har Dropbox rekommenderade EMM-leverantörer?

Dropbox har ingen rekommenderad EMM-leverantör, men vi har samarbetat med följande leverantörer och verifierat att vår app fungerar med dem:

 • AirWatch
 • Centrify
 • IBM Maas360
 • Inventit MobiConnect
 • Matrix42
 • MobileIron
 • Okta
 • SoftBank Business Concierge


Om du vill använda en av dessa EMM-leverantörer, kontaktar du dem direkt för mer information och för att komma igång.

Vad ser teammedlemmarna när EMM aktiveras?

När EMM är auktoriserat och aktiverat söker Dropbox efter autentiseringstoken varje gång en teammedlem loggar in (förutsatt att användaren öppnar Dropbox-appen från en EMM-hanterad enhet).
 

Om en teammedlem för tillfället är inloggad på någon av Dropbox mobilappar loggar EMM ut dem automatiskt och tillåter endast inloggning med den EMM-hanterade appen. Samma gäller om en teammedlem redan har Dropbox-appen och försöker logga in.
 

Om en teammedlem försöker att logga in på den vanliga Dropbox-appen blockeras inloggningen och användaren vidarebefordras till den hanterade appen.
 

Läs mer om att vara teammedlem med Dropbox EMM.

Jag har problem med min autentiseringstoken. Vad gör jag?

Om du har problem med autentiseringstoken är det sannolikt att den inte var korrekt inställd med tredjeparts EMM-leverantören. Kontrollera att autentiseringstoken från Dropbox adminkonsolen motsvarar den som är inställd för din EMM-leverantör.
 

Kontakta din EMM-leverantör för felsökning om du har ytterligare problem.

Jag aktiverade EMM och nu kan en teammedlem inte öppna Dropbox. Vad gör jag?

Om du aktiverar EMM och en eller flera av teammedlemmarna har problem med åtkomst till Dropbox är det troligt att användarens enhet inte har den senaste konfigurationen från EMM-leverantören. Kontrollera EMM-leverantörens inställningar på användarens enhet. Problemen kan vara:

 • Användaren använder inte rätt Dropbox mobilapp
 • Enhetshanteringen är inte korrekt inställd
 • Enheten har inte den senaste konfigurationen

Läs mer om att vara teammedlem med Dropbox EMM.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp